Kontaktujte nás

Lenka Šnajdrová

Lenka Šnajdrová

šéfredaktorka webu deti.mensa.cz

deti@mensa.cz

Martin Sedláček Martin Sedláček
předseda Mensy ČR
martin.sedlacek@mensa.cz
Petr Mazal Petr Mazal
1. místopředseda Mensy ČR
petr.mazal@mensa.cz
Tomáš Blumenstein Tomáš Blumenstein
kluby nadaných dětí – severní Morava
tblumen@mensa.cz
Petr Čavojský

Petr Čavojský
Mensa gymnázium
petr.cavojsky@mensa.cz

Hana Kalusová

Hana Kalusová
kluby nadaných dětí – severní Morava
hana.kalusova@mensa.cz
+420 770 177 927

Lucie Měchurová Lucie Měchurová
kluby nadaných dětí - Čechy
lucie.mechurova@mensa.cz
koordinátorka NTC aktivit (skolky@mensa.cz)
+420 777 141 975