Rozvoj dítěte v předškolním věku

Přehled odborných článků na téma „Rozvoj dítěte v předškolním věku“, které jste sepsali Vy sami nebo Vaši kolegové z celé ČR. Chcete napsat další článek k tématu? Návod najdete na stránce Jak založit nový článek?

Rozvoj nadaných a talentovaných dětí v brněnské MŠ Záhumenice

21.9.2017 Hana Lejsková | Další informace...

Mateřská škola Záhumenice 1 v Brně je jednou z prvních školek, které s Mensou ČR oficiálně navázaly spolupráci. Celý pedagogický sbor prošel školením metody NTC Learning již v roce 2010 a průběžně se účastní nejen konferencí Mensa pro rozvoj nadání, ale i mnoha jiných užitečných školení zaměřených na rozvoj předškoláků.


Je vhodné učit děti číst a psát už v mateřské škole?

9.4.2015 Andrea Vřešťálová | Další informace...

Základem předškolní výchovy by nemělo být psaní a plynulé čtení. V tomto věku je mnohem důležitější snažit se podněcovat dětskou fantazii například pravidelným čtením knížek, chozením na výstavy a dětská představení, budit v nich zájem o sport a rozšiřovat jejich obzory.


Zájmová činnost mateřských škol

8.4.2015 Andrea Vřešťálová | Další informace...

Rozvíjet dětskou fantazii a mysl se dá mnoha různými způsoby. Jedním z nich je především hraní, při kterém děti uplatní svou představivost nejlépe. Samotné hraní ale samozřejmě nestačí, a proto je důležité dítě podněcovat dalšími činnostmi, mezi které patří nepřeberné množství zájmových kroužků. Děti se nejen naučí něco nového a pobaví se, ale osvojí si navazování vztahů s jinými dětmi i dospělými.


Cizí jazyk ve školce

7.4.2015 Andrea Vřešťálová | Další informace...

Výuka cizích jazyků v mateřských školách se stává stále populárnější. Názory rodičů i psychologů, zda na učení není ještě příliš brzy, se pochopitelně liší. Nelze však odmítat fakt, že právě v útlém věku je mozek připraven vstřebat nejvíce znalostí a dovedností.


Základy angličtiny ze školky zůstanou v hlavičkách po celý život

6.4.2015 Andrea Vřešťálová | Další informace...

Názory na to, zda je dobré vyučovat děti angličtinu už od útlého věku, se samozřejmě liší. Nelze ovšem popřít, že právě ve věku od jednoho do zhruba 5 let se mohou děti nejvíce naučit. Dětský mozek je v tomto věkovém období připraven vstřebávat neuvěřitelné množství znalostí a nových věcí, takže by toho měli rodiče využít a dětem dopřát nenásilné přivonění k cizímu jazyku, který si dítě snadno osvojí. Takto vstřebané základy anglického jazyka už v malých hlavičkách zůstanou po zbytek života. V budoucnu ve školce pochycený cit pro jazyk pomůže při školním drilu slovíček a gramatiky.


Ukázka učebních pomůcek používaných v MŠ Záhumenice, Brno

21.9.2014 Hana Lejsková, Ludmila Vetterová | Další informace...

Prohlédněte si názorné výukové pomůcky a společenské hry, které s úspěchem používáme v naší MŠ.


Výuka hudby v raném věku podporuje rozvoj mozku

14.2.2014 Tisková zpráva Concordia University (přeložila Jitka Nováková) | Další informace...

Pokud jste začali hrát v první třídě na klavír nebo jste už dokonce v mateřské škole hráli na flétnu, poděkujte svým rodičům a učitelům. Tyto hodiny, kterých jste se obávali – nebo je milovali – pomáhaly rozvíjet váš mozek. Čím dříve jste začali s hudební průpravou, tím silnější jsou spojení ve vašem mozku.


Rozvoj mozku - tentokrát z pohledu dr. Bruce Liptona

22.1.2014 Mgr. Martina Drtílková, MBA (Anglická školka PONNY, Brno) | Další informace...

Rodičům v naší PONNY školce připravujeme zajímavé články a odkazy ohledně rozvoje dětí. Jedním z nich je i pohled autora Bruce H. Liptona. 


Může pravidelný spánkový režim přispět k vyššímu IQ dítěte?

20.12.2013 The Economist, 13. 7. 2013 (přeložila Lenka Šnajdrová) | Další informace...

V dávných dobách, kdy děti byly jen vidět, nikoli slyšet, a kdy bez odmlouvání vyhověly přáním svých rodičů, všichni věděli, jak důležité je dodržovat pravidelný čas uložení ke spánku. Co na to říkají rodiče dnešních dětí? „Jestli chodí pravidelně spát? Ani náhodou!“ shodují se většinou. Nejnovější výzkum prof. Yvonne Kellyové z britské University College London však ukazuje, že naši předkové měli pravdu – alespoň v polovině případů. Zdá se, že z pravidelného ukládání ke spánku mají prospěch děvčata, nikoli však chlapci.


Hradecko se zabývá nadáním svých předškoláků

9.1.2013 Radnice (informační zpravodaj statutárního města Hradec Králové) | Další informace...

Nadání předškolních dětí v hradeckém regionu bude předmětem výzkumu. V průběhu ledna budou rodiče předškoláků požádáni o vyplnění krátkého dotazníku, jehož účelem je popsat strukturu nadání předškolních dětí v našem kraji a případně nominovat děti mimořádně nadané.


Kde sehnat pracovní listy pro předškoláky?

21.12.2012 Lenka Šnajdrová | Další informace...

Shromáždili jsme pro Vás odkazy na ověřené weby, kde si můžete stáhnout pracovní listy pro Vaše ratolesti v předškolním věku.


Cílené rozvíjení rozumových schopností předškoláků formou pracovních listů

23.3.2012 Jitka Fořtíková | Další informace...

Na webu jdemedoskoly.cz bude počínaje dubnem 2012 rozšířena sekce pracovních listů ke stažení. Abyste si mohli udělat celkový obrázek o tom, jaké pracovní listy budou průběžně zveřejňovány, dovolila jsem si připravit úvodní článek, který třídí pracovní listy dle oblastí rozumových schopností, které lze touto formou u dětí v předškolním věku rozvíjet.


» Archiv