Zeptejte se nás

Chtěli byste se nás na něco zeptat a nevíte, na koho přesně se obrátit? Pošlete nám svůj dotaz prostřednictvím níže uvedeného formuláře. Na Vaše dotazy odpovídají členové Mensy ČR (seřazeno abecedně podle příjmení):

Magdalena Čavojská Petr Čavojský Hana Kalusová Petr Mazal Lucie Měchurová Zuzana Poláková Lenka Šnajdrová
Magdalena
Čavojská
Petr
Čavojský
Hana
Kalusová
Petr
Mazal
Lucie
Měchurová
Zuzana
Poláková
Lenka
Šnajdrová

Předem Vás však upozorňujeme, že všichni výše uvedení lidé se Mense ČR věnují jako dobrovolníci ve svém volném čase. Může tedy trvat poměrně dlouho, než se dočkáte odpovědi na svou otázku. Než nám svůj dotaz pošlete, prosím podívejte se do již zodpověděných dotazů, které jsme pro přehlednost roztřídili podle témat i podle věku dítěte. Možná právě tam na svou otázku najdete odpověď.

Již zodpovězené dotazy - kategorie:

 

Na Vaše dotazy odpovídají členové Mensy ČR, kteří mají praktické zkušenosti s problematikou nadaných dětí. Jejich odpovědi však nemohou nahradit názor odborníka z pedagogicko-psychologické poradny.

Zeptejte se nás

E-mail
Váš dotaz
 
(o finálním zveřejnění dotazu rozhoduje redakce portálu)
O zodpovězení vašeho dotazu budete informováni e-mailem.


Zodpovězené dotazy

Hledat:

Jít na stránku: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27


Dotaz č. 20 (2.9.2015)
Dobrý den,
syn nastoupil do třetí třídy na malé škole, na které se od letošního roku začala metoda prof. Hejného vyučovat. Ačkoliv se nepovažuji za hloupého člověka (ostatně mám vysokoškolské vzdělání - ovšem v oboru humanitním), z učebnice a příkladů v ní jsem zaskočena. Opravdu nebudu umět synovi poradit a mám velké obavy, že z mého doposud šikovného žáčka se stane (alespoň v matematice) velmi podprůměrný žák. Já ani můj syn jsme do vínku bohužel nedostali „logičnost“ a proto se obávám, že nás tato metoda hodí hodně hluboko...Domnívám se, že logice se naučit nedá (stejně jako se nedá naučit čistému zpěvu, když někdo prostě neslyší nebo výtvarnému nadání, když nedokáže pořádně nakreslit ani rovnou čáru). Proto od nepaměti lidé s vyvinutým logickým myšlením studují na technických školách a lidé s méně vyvinutou logikou naopak přitahují humanitní obory. Tato učebnice je založena výhradně na minimálně 95% logických úloh. Není to alespoň padesát na padesát. Po přečtení něčeho málo o této nové metodě jsem navíc pochopila, že učitel nebude tím učitelem v pravém slova smyslu, který vysvětlí a procvičí daný problém, ale že si na výsledek bude muset dítě přijít více méně samo. Mám z této metody velké obavy, nehledě na to, že je syn ve spojené třídě s prvňáčky...Mohu si jako matka někde „dostat“ tuto metodu pod kůži, nebo jak mám případně synovi poradit, když ani já a ani on nejsme LOGICI? Bude mít syn kvůli této metodě už ve třetí třídě zkažené vysvědčení, ačkoliv ho rozhodně nepovažuji za hlupáka? Je vhodné na tuto metodu přejít i tehdy, je-li třída spojená a ještě k tomu s náročnými prvňáčky?
Děkuji za odpověď. V. M.


Odpověď:

Dobrý den,

po konzultaci s kolegy jsme dospěli k závěru, že nejvhodnější bude požádat o odpověď přímo tým Hejného metody (http://www.h-mat.cz). Níže uvádíme odpověď p. Šeda.


Milá paní Málková,
jsme si vědomi toho, že materiálů o metodě pro rodiče není mnoho. Proto chápeme Vaše obavy a připravili jsme pro rodiče alespoň krátký elektronický kurz, ke kterému se můžete dostat zdarma přes stránku www.h-mat.cz/pro-rodice. Svého syna můžete v matematice podpořit tak, že ho požádáte, aby vám třeba vysvětlil, jak fungují některá prostředí, která se v učebnici nachází, jak se řeší nějaká konkrétní úloha... Při vysvětlování si dítě třídí myšlenky, které jej samy napadly nebo je slyšelo ve třídě od spolužáka. Pokud byste chtěla o metodě zjistit více, doporučuji Vám navštívit některý z našich seminářů www.h-mat.cz/seminare (ideálně otevřenou hodinu) nebo si pořídit příručku pro učitele, kterou vydalo nakladatelství Fraus - https://ucebnice.fraus.cz/catalog/cs/ucebnice-i-stupen-matematika-prof-hejny-matematika-3/p4964icu1smaheicu1sicu.html. Můžete též sledovat seriál, který celé září vydává MF Dnes - viz http://www.mfdnes.cz/matematika.

Závěrem mi dovolte Vám doporučit nedávný rozhovor pana profesora s redaktorkou MF Dnes:
http://www.h-mat.cz/media/mfdnes/batole-musi-padat-a-zak-delat-chyby

S pozdravem

Jan Šedo
www.h-mat.cz

Lenka Šnajdrová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 19 (1.9.2015)
Dobrý den, na naší ZŠ je žák 3 třídy, u kterého jsme již v minulém roce obohacovali učivo v předmětu matematika..vyrobili jsme pro chlapce plán pedagogické podpory. Po vyhodnocení tohoto postupu se ukázalo, že chlapec potřebuje jinou míru podpory (zvládá s přehledem látku vyššího ročníku) Letos bude (po dohodě s rodiči, pedagogy a vedením školy) chodit na předmět matematika ke spolužákům o rok výše. Je nutné, aby škola k takovému postupu měla vyjádření z PPP o mimořádném nadání? (jedná se pouze o jeden předmět, chodit bude na všechny hodiny matematiky o rok výše) Jaké dokumenty je škola povinna k takovému kroku mít? Děkuji za odpověď, D. H.

Odpověď:

Dobrý den,

v první řadě bych chtěla velmi ocenit vstřícnost zapojených pedagogů do akcelerace žáka. Věřte, že tento nejjednodušší postup, není ještě na našich školách „doma“. Legislativa rovněž tento postup jasně neřeší. Nicméně, je-li žák zařazen na předmět nebo oblast předmětů do vyššího ročníku, nemůže plnit výstupy ŠVP pro daný ročník. Z tohoto důvodu lze situaci ošetřit pouze individuálním vzdělávacím plánem, kde jsou vymezeny očekávané cíle akcelerace, výukové metody a postupy. Vedení školy však může IVP povolit pouze na žádosti zákonných zástupců a doporučení školského poradenského zařízení. Z uvedeného vyplývá, že podpůrná opatření nesplňují předepsané formality. Navíc, podpůrná opatření se využívají na vyrovnání oslabení a zde evidentně není co vyrovnávat. Výuku je naopak zapotřebí obohacovat (akcelerovat). Opatření bez IVP lze, se souhlasem rodičů, využít jen dočasně, kdy se přecházením žáka do vyššího ročníku monitoruje, zda nároky výuky zvládne nejen vědomostně, ale i sociálně a zda je třída, do které přechází, vhodnou skupinou. Od září je pak opravdu nutné pokračovat s IVP, tedy podle doporučení z poradny. Ta totiž musí posoudit, zda se bude jednat o akceleraci dočasnou (ostatní žáka „doběhnou“) nebo je předpoklad dlouhodobého přechodu a v jakých oblastech je žák napřed. Zároveň by měla koordinovat rozvoj nadání dítěte společně i s dalšími odborníky, školou a rodiči, sci-fi, že :) 

Mgr. Magdalena Čavojská, ředitelka ZŠ

Magdalena Čavojská Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 18 (21.8.2015)
Dobrý den,
prosím o informaci o kurzech pro učitele MŠ ve šk. r 2015/2016. Děkuji, s pozdravem Lenka Škeříková.


Odpověď:

Dobrý den,

nová sada kurzů NTC pro učitele MŠ bude vypsána ihned po koordinační schůzce lektorského týmu, která proběhne 19.9.2015. Sledujte prosím stránku Semináře, školení.

Petr Mazal Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 17 (19.8.2015)
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na úlohy pro děti, o kterých je psáno v článku v magazínu DNES č.32/2015. Jde o program NTC. Dají se někde tyto úlohy např.pro předškoláky najít na Vašem webu či jinde, prosím? Rádi bychom s nimi pracovali, máme děti 4 a 7 let.

Odpověď:

Dobrý den,

Petr Mazal Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 16 (29.6.2015)
Prosím laskavě o sdělení, jaké je řešení šifer a úloh z posledního dílu seriálu „Zvyšte si IQ – Trénujeme mozek s Mensou“ v MF DNES z 27. 6., nebo kde je možné je dohledat. Seriál byl velmi pěkný, zajímavý a přínosný, škoda, velké díky za něj. S pozdravem, M.S.

Odpověď:

Dobrý den,
Vaše ocenění nás velmi těší; odpovědi na šifry posledního dílu (27.6.2015) najdete na http://www.mensa.cz/mfdnes/

Petr Mazal Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 15 (25.6.2015)
Dobrý večer, syn [...], nar. [...] se někdy v rozmezí let 2010-2013 účastnil vašeho testování IQ na Základní škole [...] Objevila jsem doma přihlášku do Mensy z té doby a složenku. Bohužel jsme si nezaznamenali výsledek testování, ale víme, že byl dobrý. Mohla bych vás poprosit, pokud tedy výsledky testů evidujete, o hodnotu a datum testování jeho IQ? Syn nyní chodí do primy gymnázia, rádi bychom ho do Mensy přihlásili. Děkuji. S pozdravem K.V.

Odpověď:

Dobrý den, to by neměl být problém. Přeposílám Vaši prosbu paní sekretářce (sekretarka@mensa.cz), která má na starosti členskou základnu a určitě se Vám brzy ozve. Přeji Vám krásné léto.

Lenka Šnajdrová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 14 (17.6.2015)
Dobrý den,
můj šestiletý syn je dle vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně nadaný a měl by mít na ZŠ indiviuální výukový plán pro nadané děti, zejm. v matematice. Letos nastoupil do první třídy. Spontánně sčítá dvoumístná čísla do 100, místy násobí - sám od sebe. Snažím se získat nějaké výukové materiály. Děkuji za jakoukoli informaci. L. K.


Odpověď:

Dobrý den,
k výuce matematiky Vám mohu vřele doporučit metodu dle prof. Hejného – více informací se dozvíte na http://www.h-mat.cz. Shodou okolností právě v těchto týdnech (1.–30. září 2015) vychází v MF DNES seriál o této metodě: http://www.mfdnes.cz/matematika. Pokud by Vám uteklo tištěné vydání, dá se získat přístup do elektronického archívu (bohužel placený). Ale pokud se na škole, kterou navštěvuje Váš syn, matematika podle Hejného metody nevyučuje, zkuste prozkoumat materiály pro nadané, které vypracovaly učitelky olomoucké FZŠ Hálkova: Soubor pracovních listů pro mimořádně nadané žáky na 1. stupni základních školSpecifika pracovních listů pro nadané žáky (autorkou obou příspěvků je Mgr. Lenka Valentová). A pokud by Vás nic z výše uvedeného nezaujalo, doporučila bych Vám registraci Vašeho syna do Logické olympiády - letos poprvé je soutěž vypsána i pro žáky základních tříd.

Lenka Šnajdrová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 13 (17.6.2015)
Dobrý den,
našemu synovi bude v říjnu 5 let, velmi brzy začal mluvit, má velmi bohatou slovní zásobu, už ve 2 letech zpaměti vyprávěl dlouhé pohádky, vymýšlel sám vtípky, pamatoval si názvy asi 40 druhů lokomotiv, brzy uměl rozpoznávat barvy, písmena, čísla, napočítá v podstatě do nekonečna :-) Začíná číst a psát. Nedávno také začal úspěšně sčítat a zkouší i odečítat, snaží se přijít logice matematiky na kloub. Rádi bychom ho v jeho aktivitě podpořili, případně rozvíjeli jeho nadání. Mohli byste mi prosím poradit, jak, a zda jej v matematických dovednostech rozvíjet - zda s ním skutečně počítat příklady, nebo to může být spíš na škodu a je lepší postupovat v tempu mateřské školky? Předem moc děkuji za radu či inspiraci. E.B.


Odpověď:

Dobrý den,

každé dítě je individualita a je docela těžké radit takto na dálku. Ale obecně (nejen v matematice) platí, že má-li dítě zjevný zájem o nějakou oblast, rozhodně je lepší spíše tento zájem přirozeně rozvíjet, než abychom dítě odbyli např. slovy „to se budeš učit až ve škole“. Nejsem expert na matematiku, takže Vám neporadím zcela konkrétně – ale pokud zapojíte svou (i synovu) fantazii, jistě najdete v běžném životě spoustu příkladů, které se dají nenásilně „naroubovat“ na matematické dovednosti.

Každopádně bych Vám rozhodně doporučila alespoň se seznámit s principy Hejného metody výuky matematiky (http://www.h-mat.cz) - tedy pokud ji ještě neznáte. Nejsem si teď jistá, zda se pořádají i kurzy pro rodiče (nebo jsou v aktuální nabídce „jen“ kurzy pro učitele). Každopádně si můžete pustit videozáznam z loňské nebo letošní přednášky pana profesora Hejného, který přijal pozvání na naši konferenci (listopad 2014, březen 2015). Možná právě v těchto přednáškách najdete konkrétní inspiraci, jak rozvíjet matematické vlohy Vašeho syna.

Lenka Šnajdrová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 12 (17.6.2015)
Dobrý den,
působím jako učitelka v MŠ […]. Velice mě zaujal váš projekt NTC a ráda bych naše děti v této oblasti rozvíjela. Chtěla jsem se zeptat, kdy budou vypsané další termíny seminářů pro učitele MŠ?


Odpověď:

Dobrý den,
v tuto chvíli probíhá reakreditace jednotlivých kurzů u MŠMT. Připravujeme vše tak, abychom během podzimu 2015 mohli vypsat novou dávku kurzů. Termíny všech pořádaných kurzů vypisujeme na stránce Semináře, školení.

Petr Mazal Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 11 (17.6.2015)
Dobrý den,
jsem akreditovaný pedagog volného času a právě se nacházím ve fázi zřizování soukromého centra pro volný čas dětí, které by mělo být primárně určeno pro předškoláky. Ráda bych zde provozovala mimo jiné kroužek, který by měl podporovat všestranný rozvoj předškoláků a nenásilně je připravit na vstup do školy. Mimo klasických grafomotorických a logopedických cvičení a didaktických her bych ráda využila nějaké nové metody. Zaujala mě informace, na kterou jsem narazila na stránkách Mensy, o spuštění nového projektu Mensa pro školky. Můj dotaz tedy zní, zda by bylo možné tuto metodu využít i mimo mateřské školy a to konkrétně v prostředí volnočasového centra, pokud bych u Vás absolvovala vypsaná školení. Předem děkuji za odpověď.


Odpověď:

Dobrý den,
NTC metodu lze využívat v systematické práci s předškoláky celkem kdekoli, nemusí to být nutně mateřská škola. Školky jsme vybrali jako vhodnou cílovou skupinu proto, že do nich po dobu několika let chodí stále stejná skupina dětí, takže učitelky s nimi mohou pracovat dlouhodobě. Záleží na tom, zda děti do vašeho volnočasového centra budou docházet spíše nahodile, nebo pravidelně. NTC je v jistém smyslu „běh na dlouhou trať“, jak kdysi trefně napsala jedna paní učitelka, která tuto metodiku provozuje.
Pokud byste se s metodou chtěla předtím trochu seznámit, abyste aspoň trošku věděla, do čeho jdete, doporučuji Vám např. tyto odkazy:

A ještě bych měla uvést na pravou míru, že to není úplně nový projekt. V ČR již funguje od roku 2009 a postupně se daří zapojovat čím dál více učitelů.

Lenka Šnajdrová Nahoru na začátek stránky


Jít na stránku: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27