Zeptejte se nás

Chtěli byste se nás na něco zeptat a nevíte, na koho přesně se obrátit? Pošlete nám svůj dotaz prostřednictvím níže uvedeného formuláře. Na Vaše dotazy odpovídají členové Mensy Česko (seřazeno abecedně podle příjmení):

Tomáš Blumenstein Magdalena Čavojská Petr Čavojský Hana Kalusová Petr Mazal Lucie Měchurová Zuzana Poláková Jarka Marčeková
Tomáš
Blumenstein
Magdalena
Čavojská
Petr
Čavojský
Hana
Kalusová
Petr
Mazal
Lucie
Měchurová
Zuzana
Poláková
Jarka
Marčeková

Předem Vás však upozorňujeme, že všichni výše uvedení lidé se Mense Česko věnují jako dobrovolníci ve svém volném čase. Může tedy trvat poměrně dlouho, než se dočkáte odpovědi na svou otázku. Než nám svůj dotaz pošlete, prosím podívejte se do již zodpověděných dotazů, které jsme pro přehlednost roztřídili podle témat i podle věku dítěte. Možná právě tam na svou otázku najdete odpověď.

Již zodpovězené dotazy - kategorie:

 

Na Vaše dotazy odpovídají členové Mensy ČR, kteří mají praktické zkušenosti s problematikou nadaných dětí. Jejich odpovědi však nemohou nahradit názor odborníka z pedagogicko-psychologické poradny.

Zeptejte se nás

E-mail
Váš dotaz
 
(o finálním zveřejnění dotazu rozhoduje redakce portálu)
O zodpovězení vašeho dotazu budete informováni e-mailem.


Zodpovězené dotazy

Hledat:

Jít na stránku: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34


Dotaz č. 109 (5.12.2016)
Dobrý den,
mám dnes 8letého syna. V roce a čtvrt uměl písmena a čísla, ve 4 letech celkem plynule četl, uměl vlaky celého světa, studovali jsme zeměpisné detaily, poté dopravní systém města, má velmi dobré matematické myšlení. Vyhovovala mu Montessori školka, kde byl ve svém světě čísel, písmen, tvarů a těles… ve školce ho měli za „malého génia“. Nyní je žákem 2. třídy soukromé školy, kde jsem brala jako výhodu malý kolektiv 16 žáků a individuální přístup. Třídní učitelka poznala již v první třídě, že myšlením je o několik tříd výš než ostatní děti. Ve druhé třídě ale vidím, že přestává mít zájem o hlubší studium čehokoliv; individuální studium je spíše o tom, že učitelka se věnuje problémovým žákům, syn se nijak nerozvíjí, spíš naopak. Je demotivován, a sklouzává k nevhodnému chování. Již několik let se potýká s úzkostmi a ne úplně dobrými sociálními dovednostmi, těžko se pohybuje mezi davem stejných lidí, když on je jaksi jiný. Nerada bych, aby rezignoval, aby jeho potenciál zanikl… a hlavně bych chtěla, aby byl v pohodě a šťastný. Obávám se, že to není možné mezi dětmi, kterým nerozumí, nerozumí jejich dětskému blbnutí. Často se snaží jim přizpůsobit, bohužel dost nešťastným způsobem.
Mohli byste mi prosím doporučit, kde nechat synovi otestovat IQ, případně kam se obrátit s žádostí o konzultaci? Mám pocit, že by mu bylo mnohem lépe mezi stejně nebo podobně smýšlejícími dětmi, kde by nebyl za divného, protože spíš než „jablíčkový den v maskách“ by uvítal 4 hodiny matematiky.
Děkuji, L. M.


Odpověď:

Dobrý den,

pokud máte zájem syna nechat otestovat našim testem IQ, podívejte se na termíny testování pro veřejnost, které jsou aktuálně vypsané, nevím, odkud jste, ale snad Vám nějaký bude vyhovovat. V každém případě pro spolupráci se školou a případné vytvoření individuálního vzdělávácího plánu zohledňujícího mimořádné nadání dítěte, je nutné navštívit pedagogicko-psychologickou poradnu a nechat si vypracovat posudek tam. Z Vašeho dotazu bohužel nevyplývá, zda jste toto se synem již absolvovala či nikoliv. Co se týče všeobecné ztráty motivace u dětí po vstupu do školy, tak to je u nadaných dětí ve věku Vašeho syna celkem běžné: na rozdíl od předškolního věku už děti ve druhé, třetí třídě nemají takovou potřebu samy od sebe získávat nové a nové informace. Samozřejmě to souvisí s tím, že jim není v jejich rozvoji věnovaná tak velká péče, nicméně v tomto období pro ně začínají být více důležité sociální dovednosti, získávání kamarádů, případně se realizují více v zájmových činnostech než ve škole. Bohužel tyto děti právě v sociálních dovednostech bývají oproti vrstevníkům dost často pozadu a je to opravdu pro ně velmi těžké najít si v kolektivu to své místo, právě i za cenu toho, že na sebe upozorňují ne zcela vhodným způsobem. Umístit dítě do kolektivu pouze stejných dětí v tomto věku je nejenom velmi obtížné z důvodu nedostatku školních zařízení právě pouze pro nadané děti, nicméně dle mého názoru to pro dítě není úplně to pravé. Je určitě velmi důležíté, aby se naučilo fungovat v běžné společnosti a své sociální dovednosti zlepšovalo. Malý třídní kolektiv, který popisujete, je myslím velmi vhodný; důležité je domluvit se s paní učitelkou, jakým způsobem Vašemu synovi zadávat práci tak, aby se nenudil, škola ho stále bavila a zároveň měl možnost učit se spolupracovat s ostatními dětmi a mít možnost ukázat své znalosti. A co je opravdu nejvíce důležité, aby on sám byl spokojený a šťastný. Aby našel alespoň jednoho kamaráda, se kterým si bude mít o čem povídat a ostatní děti byl schopen tolerovat stejně tak, jako by ony měli být schopny tolerovat jeho. Je to hodně o paní učitelce, ale v malém kolektivu soukromé školy bych očekávala, že by dobrá práce učitele v tomto směru měla být samozřejmostí. Nevím, zda a jaké má Váš syn mimoškolní aktivity, ale to je zrovna velmi dobrá příležitost vybrat něco, co ho bude rozvíjet a kde se bude potkávat se stejně laděnými dětmi, i kdyby to měly být děti třeba starší. Rozhodně se nemusíte bát, že potenciál, který Váš syn má, by mohl zaniknout: je třeba pouze zvolit vhodný způsob aktivit, které mu nabízet a které ho budou opravdu zajímat. Kromě již zmiňovaných mimoškolních aktivit jsou to různé soutěže, například Logická olympiáda. Také bych Vám doporučila zvážit účast na některém z našich setkání členů a příznivců Dětské Mensy, kde se dají načerpat další informace a inspirace od odborníků na práci s nadanými dětmi i od rodičů, kteří mají podoné „starosti“. Přeji Vám hodně trpělivosti.

Lucie Měchurová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 107 (22.11.2016)
Dobrý den, mám dotaz ohledně svého syna (7). Je v první třídě. Sám se naučil letos na jaře číst, píše průměrně, počítá do několika tisíc, odčítání, sčítání. Říká, že se při hodině čtení a matematiky nudí. Je aktivní sportovec, chodí také do hudební školy. Baví ho šachy. Přemýšlím nad tím, jestli je to běžné a jestli by eventuálně nemělo smysl podívat se na to, zda třeba do budoucna nevyžaduje jiný přístup ve vzdělávání, aby mohly být jeho schopnosti rozvíjeny… zároveń mu nechci ublížit tím, abych ho nepřetížila. Zatím vše, co dělá, ho baví… u syna jsme zatím žádné testování neprováděli, žádné takové testy ani nezná. Prosím tedy o radu, jak postupovat dál. Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,

není zcela běžné, aby dítě v první třídě sčítalo a odčítalo tisíce - může to být jednou ze známek toho, že se jedná o dítě nadané. Stejně tak může být projevem nadání i předčasná čtenářská schopnost. Pokud by tomu tak skutečně bylo, je jiný přístup ve vzdělávání určitě žádoucí. Tím, že v rámci svého vzdělávání bude dostávat úkoly, které budou odpovídat jeho aktuálním schopnostem ho rozhodně přetížit nemůžete. Naopak, škola ho přestane nudit a bude motivován k další práci. Nicméně, abyste toto mohla po škole, resp. paní učitelce žádat, je nezbytné syna nechat vyšetřit v pedagogicko-psychologické poradně, kde zjistí, zda se skutečně jedná o nadané dítě, v jakém směru se jeho případné nadání projevuje a následně doporučí postup, který by měla škola v jeho vzdělávání zvolit. Je samozřejmě také možné mu nechat udělat IQ test, který nabízí Mensa ČR. Tento test Vám může pro začátek posloužit jako podklad k tomu, zda Váš syn je skutečně nadaný a zda má smysl řešit vyšetření v PPP a následně úpravu vzdělávání. V případě zájmu se podívejte na nabízené termíny testování.

Lucie Měchurová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 105 (16.11.2016)
Dobrý den, syn se zúčastnil testování IQ ve společnosti Mensa a výsledek je více než 130. Obdrželi jsme také pozvání do Dětské Mensy, o které bychom měli zájem. Jakým způsobem se má syn přihlásit, aby se mohl stát členem? Co má udělat proto, aby mohl používat mensovní e-mailovou adresu se svým jménem? Předem děkuji za odpověď, M. H.

Odpověď:

Dobrý den,
jakmile Váš syn obdržel pozvánku do Dětské Mensy, je to velmi jednoduché – stačí postupovat podle pokynů v papírové pozvánce, popř. si přečíst prakticky tytéž informace na stránce Dětská Mensa, kde je k dispozici i přihláška ke stažení (je však stejně potřeba si ji vytisknout, na papíře vyplnit a vlastnoručně podepsat).
Co se týče využití e-mailové schránky s koncovkou @mensa.cz: Všichni členové Mensy ČR, kteří mají zaplacené členské příspěvky, mohou využívat e-mailovou adresu ve formátu jmeno.prijmeni@mensa.cz (pokud samozřejmě není již využívána jiným členem Mensy, který má shodou okolností stejné jméno i příjmení). E-mailovou adresu s koncovkou @mensa.cz lze aktivovat jednoduše po přihlášení do intranetu Mensy ČR (položka Uživatelský profil => E-mail @mensa.cz). Technicky lze tuto adresu provozovat buď jako přesměrování (alias/forward) na existující e-mailovou schránku u jiného poskytovatele, či jako plnohodnotnou IMAP schránku fyzicky realizovanou prostřednictvím platformy Google Apps. Předem však upozorňujeme členy Dětské Mensy, že některé další služby spojené s Google (například Google+) jsou věkově limitovány, nejsou určeny např. pro uživatele mladší než 13 let. Pokud při aktivaci udáte věk pod stanoveným limitem, dojde následně k zablokování celého účtu.

Lenka Šnajdrová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 104 (15.11.2016)
Dobrý den,
Potrebovala by som poradiť. Mám syna 5,5 roka. Je dosť bystrý, šikovný na matematiku, zaujíma sa i o fyzikálne pokusy, lepšie vychádza so staršími a dospelými, problém máme v kolektíve jemu seberovných detí. V štátnej školke sa sťažovali učiteľky že sa nezapája a nespolupracuje, keď začala do MŠ chodiť mladšia 3ročná, začali spolu chodiť do montessori. Tam sa znova začali sťažovať učitelky že je nepozorný, vymýšľa, robí „kašparka“. Občas sa u neho vyskytnú i tiky. Neurologička mala vážne podozrenie na Tourettov syndrom a tiky, doporučila psychológa a psychiatra. Ten povedal, že to Tourette nie je, a tiky má prameniace z toho že potrebuje pozornosť a byť „opečovávaný“ ako jeho mladšia handicapovaná sestra. Psychiatrička napísala zas že má nadpriemernú slovnú zásobu a matematické schopnosti a tiky to nie sú len zvačšená nosná mandľa. Možno ľahko hraničné ADHD.
Ja ako matka si mám zas tušenie, že tam možno žiadna hyperaktivita nie je (i manžel bol veľmi živé dieťa), túto „show“ robí v školke preto lebo sa tam nudí. (Doma totiž vydrží keď ho niečo zaujme i hodinu dve v kľude.) Kto z nich má teda pravdu? Budúci rok ide do ZŠ. Potrebujem pomoc pri výbere. Či klasická ZŠ alebo menší kolektív? Na koho sa obrátiť aby som zistila či to upútavanie pozornosti je od nudy alebo preto že tam má nedostatok podnetov ktoré by ho zaujali? Test IQ mu nik nerobil, len má zmysel ho zas testovať keď už bol u 3 odborníkov? Len keby sa aspoň zhodli... S pozdravom, L. M.


Odpověď:

Dobrý den, vyšetření, která uvádíte, byla zaměřena na případná zdravotní rizika. Doporučení, jak jej vzdělávat, aby se v MŠ nenudil a prospíval dle svých dispozic, může ale zrealizovat pouze školské poradenské zařízení, tj. Pedagogicko-psychologická poradna. Jejich práce s dítětem je trochu jíná, rovněž odborné materiály, které používají, jsou odlišné od postupů klinických psychologů. Zároveň by se měli vyjádřit i k rozumovým schopnostem syna a doporučit Vám i školce způsoby jeho dalšího rozvoje, včetně optimálních metod vzdělávání (což není v gesci psychiatra nebo psychologa).

Magdalena Čavojská Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 102 (7.11.2016)
Dobrý den,
mám syna v první třídě. Narodil se v listopadu 2009 a již předminulý rok jsem zvažovala, zda by neměl jít do první třídy s dětmi narozené v tomto roce (již ve dvou letech znal až na x, y všechna písmena abecedy a místo pohádek rád počítal (o znalosti barev ani nemluvím). Po návštěvě přednášky a pohovor se speciálním pedagogem jsem uznala, že posunutím 1 roku nic nezkazím.
Asi to byla chyba. Ve školce se poslední rok velice nudil a každý den jsem musela zodpovídat dotazy, proč musí do školky, že se mu tam vůbec nechce chodit, proč musím chodit do práce a nemohu s ním být doma, atd.
Asi před necelým rokem, pár měsíců před zápisem jsem přemýšlela, že ho „vyzkouším“, zda nezapomněl písmenka. Poslední roky jsme se tím vůbec nezaobírali, tak kdo ví, zda by nezvládl čtení slabik. Předběhl mě sám, když mi začal číst nápisy reklam v televizi. Poté začal sám počítat, a ještě než začal chodit do školy, za mnou sám běhal: „Mami, pět a tři je osm?“ …až posléze násobky velké násobilky, sčítání do 100 atd.
Ač jsem původně vystudovaná učitelka prvního stupně ZŠ, díky svému náročnému zaměstnání (v jiném oboru) a rodinným starostem jsem se mu nevěnovala. Byla to jeho iniciativa. Neustále dotazy, jak co funguje, jsou mnohdy vyčerpávající; je zřejmé, že je technicky zaměřený. Chodí na klavír, který ho velmi zaujal, zvládá vše výborně, nauka není problém, opět… výborné logické myšlení se potvrzuje. Dokonce chodí do šachového kroužku, který ho velice baví. Na svůj věk je velice komunikativní a samostatný. Zajímal se vždy o jakoukoliv domácí práci, vždy chtěl vyzkoušet a naučit se vše sám.
Proč píšu a co potřebuji? Máme opět staro-nový problém: ve škole ho to nebaví, denně se ptá, proč musí. Dokonce se stal jedním ze tří největších raubířů ve třídě, poznámka již po prvních 14 dnech školy. Obrátila jsem se na třídní učitelku. Doporučila mi pořídit mu nějaký další pracovní sešit, aby se nenudil a mohl být tak „zabaven“. Druhý pokus byl pedagogicko-psychologická poradna, ale tam jsem byla zklamaná ještě více. Postup je prý takový, že paní učitelka musí vypracovat pro syna tzv. pedagogický plán, 2 měsíce ho sledovat a pak se uvidí. Když ho doporučí do poradny, budeme další 2 měsíce čekat na termín vyšetření. Nakonec je domluveno s paní učitelkou, že se po 14 dnech sledování budeme domlouvat, co dál.
Na doporučení kamarádky se obracím na Vás. Je možné nechat ho u Vás vyšetřit, nechat případně udělat IQ testy a poradit se s odborníky dříve, než se ukončí první pololetí školy? Netuším, jestli je syn na takové úrovni, aby „přeskočil“ první třídu, ale na druhou stranu se s ním bojím postupovat v látce rychleji (vzhledem k mému vzdělání bych to určitě zvládla), protože co s ním pak bude dělat paní učitelka???
Prosím o radu či doporučení. Vím, že vývoj se může zpomalit, ale ze zkušenosti: dcera studuje na gymnáziu na samé jedničky a vím, že v jeho věku nebyla zdaleka na takovéto úrovni. Děkuji, D.M.


Odpověď:

Dobrý den,
Vaše rozhodnutí – nevyužít pro syna předčasný nástup do školy – vidím jako velmi moudré. Děti nemívají problémy s výukou jako takovou, často se však potýkají se sociálními problémy, protože mezi nimi a dětmi po odkladu může být 2–3letý rozdíl, což se později projeví zejména v  odlišnosti zájmů (okolo 3.–4. třídy) a s tím souvisejích komplikacích ve vztazích třídy.
Plán pedagogické podpory ani individuální vzdělávací plán rovněž sám o sobě problém syna nevyřeší a pokud paní učitelka nebude vědět jak se zvídavému žáčkovi přizpůsobit, žádný papír nikomu z nich nepomůže. Jednou z možností je hledání školy, která Vám bude v rozvoji dítěte partnerem. Druhou možností je využít aktivity domácí podpory (a ve škole to "přežít").
Vzhledem k věku syna doporučuji využít účasti na celostátním setkání členů a příznivců Dětské Mensy, kde rodiče s odborníky sdílejí svoje zkušenosti. Na doma jsou vhodné různé deskové hry podporující paměťové a postřehové dovednosti (krátké hry). Pokud se můžete zapojit časově více, pak i hry strategické nebo logické, které se však hrají déle než 20 min. (některé i několik dní ). Zajímavý je také výukový portál www.proskoly.cz, který je členěn nejen podle předmětů a různých úrovní, ale i zájmových oblastí. Je zde spousta materiálu k rozvoji logického myšlení, a to jak v podobě elektronické (řešení přímo na PC), tak i písemné (pracovní listy ke stažení). Na portálu www.alik.cz je zase velké množství zajímavých fyzikálních a jiných pokusů (videonávody), které si může dítě vyzkoušet přímo doma (některé samo, jiné raději s asistencí rodiče).
V rámci Mensy můžete využít testování IQ. Na hlavním webu Mensy ČR si můžete vybrat místo a termín testování, které Vám budou nejvíce vyhovovat. Výsledek Vám ukáže pásmo, ve kterém se vrozené dispozice nachází. Pro potřeby školy je však nutné kompletní vyšetření v PPP.
Přeji hodně odvahy a trpělivosti.

Magdalena Čavojská Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 101 (7.11.2016)
Dobrý den,
Obracím se na Vás s žádostí o názor. Dostala jsem na Vaší instituci kontakt od paní učitelky z mateřské školy Orangery, kterou od září můj synek navštěvuje. Podle všeho co synek již zvládá je nadaný: jsou mu 3 roky, mluví plně v jednoduchých větách již od dvou let. V témže čase ho začaly zajímat čísla, naučil se počítat do 100, nyní zvládá do 1000, rozloží a složí třímístné číslo na různé varianty, umí celou abecedu přečte tu a tam jednoduchá slova, sám se naučil pomoci her počítat anglicky a též písmena a barvy. Umí cca 30 basnicek, značky všech aut a to i výrobní označení. Ted právě procházíme obdobím vlajek a čteme v mapách. Chlapec je v kolektivu spíše samotářský, nerad děla manuální činnosti kreslení a podobně. Je živý a má rád pohyb. Mentálně je spíše na úrovni 4 dítěte, a to i vzrůstem ;)
Paní učitelka Diana Vranová z Orangery mi doporučila, abych Vam napsala také s ohledem na to, aby věděla, jak v případě Deniska postupovat při učení atd. Samozřejmě to zajímá velice i nás, rodiče. Jde o to, abychom v některých případech nedělali chybu a nenutili ho k něčemu, co mu není přirozené. Snad se vyjadřuji srozumitelně ;)
Nevím úplně jak dal postupovat, budu velice vděčná za Vás čas a posouzení. S pozdravem, D. C.


Odpověď:

Dobrý den,

z toho, co popisujete, opravdu vyplývá, že se v případě Vašeho syna skutečně jedná o nadané dítě. Činnosti, kterými se nyní zabývá – vlajky, auta, jsou přesně právě ty činnosti, při kterých nadané děti doslova excelují a které je většinou pohltí. Z Vašeho e-mailu nevyplývá, zda se syn těmto činnostem věnuje i v rámci mateřské školy: Orangery je jednou ze školek, která s námi spolupracuje – v loňském roce jedna z paní učitelek absolvovala naše kurzy metody vzdělávání NTC, která právě mimo jiné pracuje s vlajkami a značkami. Tato metoda je velmi vhodná k rozvíjení dětí předškolního věku a i když není určena pouze pro nadané děti, velmi jim vyhovuje. Určitě bych v tomto směru jeho zájmů s chlapcem pokračovala, pokud zrovna Vaše paní učitelka nemá dostatek inspirace, zcela jistě jí dokáže načerpat u kolegyně, která našim školením prošla. V případě, že by jste se chtěla o této metodě více dozvědět Vy osobně, podívejte se na stránku O metodě NTC Learning.

Pokud bude syn získávat nové informace svým tempem, v rámci svých momentálních zájmů, rozhodně mu tím nemůžete uškodit. Bránit dítěti v čerpání nových informací určitě nemá smysl a ani to dost dobře nejde. Pokud by on sám nechtěl a nebylo by mu to v danou chvíli přirozené, určitě by se v tomto věku věci, které popisujete, naučit nedokázal. Nabízejte mu tedy bez obav činnosti, které ho zajímají. Je velmi dobře, že navštěvuje školku, která vzdělávání nadaných dětí aktivně podporuje, to je vždy velká výhra. 

V budoucnu bych Vám také mohla doporučit zvážit účast na některém z našich setkání členů a příznivců Dětské Mensy, kde se dají načerpat další inspirace od odborníků na práci s nadanými dětmi i od rodičů, které mají podobné „starosti“.

Lucie Měchurová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 100 (31.10.2016)
Dobrý den, obracím se na vás s dotazem - syn od dvou let trpí poruchou řeči (problémy s mluvením i porozuměním), podle odborníků měl diagnostikovanou vývojovou dysfázii těžkého stupně, nicméně v určitých schopnostech převyšoval i nad vrstevníky (uměl celou abecedu ve 3 letech), nyní umí psát, číst (ne vše ale hodně slov, i čísel - nejraději čísla autobusů, ví kde mívají konečné zastávky, zná nazpaměť celé metro Prahy - všechny stanice jak jdou za sebou),umí jednoduché součty, vynikal ve skládání puzzle i s více dílky, nyní ho baví spíše skládací hlavolamy.... nedávno jsme byli u klinické psycholožky, která jeho dysfázii překlasifikovala na sémanticko pragmatickou poruchu řeči (je to jedna z poruch autistického spektra a je vzácná) - klíčový je pro ni problém s emocionálním vnímáním komunikace, empatií, problém v sociální sféře, nicméně podle IQ testů paní doktorky spadá syn do pásma geniality - IQ kolem 155 (je na úrovni 9-11 let), ve školce potvrdili, že mnohé vrstevníky převyšuje, IQ jsme mu však jinde měřit nenechávali... rádi bychom syna dále rozvíjeli, nicméně nevíme, zda by pro vás nebyla jeho porucha překážkou, přeci jen i když není zlý, má při komunikaci určité problémy a je často potřeba speciální péče a přístup. Ráda bychom věděli, zda byste měli možnost s ním s ohledem na tuto poruchu pracovat, pokud by výsledky vašeho testování byly podobné...? děkuji moc za odpověď, M. Samcová

Odpověď:

Dobrý den,

testování Mensy lze využít pro děti od 5 let. Výsledkem je pásmo, ve kterém se vrozené dispozice nachází. Doporučuji Vám podívat se na stránky Mensy, kde si zjistíte místo a termín testování, které Vám nejlépe vyhovují. Test je zpracován výhradně neverbálním způsobem, porozumění v průběhu řešení by tak nemělo být ovlivněno. Rizikové místo je ve chvíli zadání, nicméně - pokud do poznámky přihlášky  uvedete možný problém s porozuměním obsahu instrukce vyplývající z poruchy autistického spektra a domluvíte se na individuálním testování (testující-dítě), neměl by problém nastat. Využít můžete také psychologa Centra nadání, kde je možné realizovat kompletní vyšetření (nelze však vyloučit, že bude obdobné tomu, co již máte za sebou).

Mensa sama o sobě s malými dětmi nepracuje, orientuje se na podporu rodičů a jejich vedení při rozvoji nadaného dítěte. Doporučuji Vám proto zvážit i účast na Setkání členů a příznivců Dětské Mensy, kde rodiče nadaných dětí, společně se zástupci různých oborů, vzájemně sdílejí své zkušenosti.

Magdalena Čavojská Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 99 (30.10.2016)
Dobrý den, chtěla jsem se Vás zeptat, zda je možné si u Vás zakoupit kartičky značek aut. Děkuji, S. K.

Odpověď:

Dobrý den,
nejznámější značky aut, která brázdí české silnice, jsou součástí balíčku Sada 40 karet s dopravní tématikou, který si můžete objednat v českém mensashopu. Pokud máte zájem i o méně známé značky, můžete si zcela zdarma z internetu stáhnout pexeso s automobilovými značkami.

Lenka Šnajdrová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 98 (17.10.2016)
Dobrý den, dovoluji si obrátit se na Vás s dotazem, týkajícím se seminářů Mensa NTC Learning I. - III.
Má již Vaše organizace plán termínů konání seminářů pro období leden - červen 2017? Ráda bych se účastnila,ale bohužel v měsíci listopadu, kdy mají probíhat to není možné. Děkuji velice za odpověď. S pozdravem Bc.Lenka Polášková, ředitelka Mš PRIGO, s.r.o., Ostrava


Odpověď:

Vážená paní ředitelko,
všechny plánované termíny průběžně vypisujeme na stránce Semináře, školení. Máte pravdu, že v tuto chvíli tam žádné školení na první pololetí roku 2017 vypsáno není. Můžete se však zaregistrovat do předběžného formuláře, na jehož základě průběžně sestavujeme nejvhodnější termíny školení. Do poznámky prosím uveďte, ve kterém období by Vám školení nejvíce vyhovovalo. Vyplněním formuláře si zajistíte, že Vás budeme informovat na Vámi uvedený e-mail, jakmile bude dané školení vypsáno.

Lenka Šnajdrová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 97 (16.10.2016)
Dobrý den, chtěla jsem se jen zeptat zda jsou nějaké vysoké školy, které příjímají na základě IQ? Pokud ano, jak zjistím které?
Děkuji


Odpověď:

Dobrý den,

v současné době (říjen 2016) se jedná o následující VŠ:

  • Fakulta informačních technologií VUT (Brno) - Uchazeč ve standardizovaném vstupním IQ testu prováděném společností Mensa dosáhl percentil 90 nebo více (http://www.fit.vutbr.cz/admissions/prijeti.php.cs
  • Fakulta informatiky Masarykovy univerzity (Brno) - výsledek ve standardizovaném vstupním testu IQ prováděném společností Mensa ČR odpovídá alespoň IQ 130 (http://www.fi.muni.cz/docs/zadost_o_nekonani_prij_zk.pdf)
  • Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze uznává dobré umístění v Logické olympiádě místo přijímacích zkoušek do bakalářského studia - kategorie C: studenti SŠ 1.-3. místo v krajském kole a ve finále  umístění mezi 50% nejlepších.
Petr Mazal Nahoru na začátek stránky


Jít na stránku: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34