Zeptejte se nás

Chtěli byste se nás na něco zeptat a nevíte, na koho přesně se obrátit? Pošlete nám svůj dotaz prostřednictvím níže uvedeného formuláře. Na Vaše dotazy odpovídají členové Mensy ČR (seřazeno abecedně podle příjmení):

Magdalena Čavojská Petr Čavojský Hana Kalusová Petr Mazal Lucie Měchurová Zuzana Poláková Lenka Šnajdrová
Magdalena
Čavojská
Petr
Čavojský
Hana
Kalusová
Petr
Mazal
Lucie
Měchurová
Zuzana
Poláková
Lenka
Šnajdrová

Předem Vás však upozorňujeme, že všichni výše uvedení lidé se Mense ČR věnují jako dobrovolníci ve svém volném čase. Může tedy trvat poměrně dlouho, než se dočkáte odpovědi na svou otázku. Než nám svůj dotaz pošlete, prosím podívejte se do již zodpověděných dotazů, které jsme pro přehlednost roztřídili podle témat i podle věku dítěte. Možná právě tam na svou otázku najdete odpověď.

Již zodpovězené dotazy - kategorie:

 

Na Vaše dotazy odpovídají členové Mensy ČR, kteří mají praktické zkušenosti s problematikou nadaných dětí. Jejich odpovědi však nemohou nahradit názor odborníka z pedagogicko-psychologické poradny.

Zeptejte se nás

E-mail
Váš dotaz
 
(o finálním zveřejnění dotazu rozhoduje redakce portálu)
O zodpovězení vašeho dotazu budete informováni e-mailem.


Zodpovězené dotazy

Hledat:

Jít na stránku: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27


Dotaz č. 10 (17.6.2015)
Dobrý den,
můj syn (necelých 12 let) je nadaný na matematiku. Chodí do primy na gymnáziu, je čerstvým členem Mensy, vyhrává matematické olympiády i za starší kategorie, ale škola si s ním neví rady. Je integrovaný, má IVP, ale škola pořádně neví, jak na to, nemají s tím vůbec žádnou zkušenost, ale jsou ochotní si nechat poradit. Co můžu udělat pro to, aby vznikla nějaká smysluplná spolupráce Mensy a školy? Slíbila jsem ve škole, že to zjistím a předám další informace.


Odpověď:

Dobrý den,
bohužel univerzálně platný recept pro školy nemáme. Mensa je neziskovka a všichni, kdo se v ní angažujeme, to děláme ze svého přesvědčení a ve volném čase. Snažíme se ale předávat si vzájemně zkušenosti, protože tyto problémy řeší řada rodičů.
Někteří rodiče, jejichž děti se ve škole vyloženě nudí, to řeší poměrně radikálně změnou školy - na stránce http://deti.mensa.cz/index.php?pg=spolupracujici-skoly je seznam škol „spolupracujících s Mensou“ - tedy těch, které se nadaným dětem věnují nadstandardně na české poměry. Ale nevím, jestli byste se k tak radikálnímu kroku chtěli odhodlat. Zde je opravdu dost těžké poradit - a věřte, není vás v ČR málo. Zkuste se třeba zúčastnit nějaké akce pořádané Mensou (celostátní setkání „dospělé“ Mensy nebo setkání členů a příznivců Dětské Mensy - myslím si, že tam najdete dost spřízněných duší, které řeší podobné problémy jako Vy, a třeba postupně najdete nějaké přijatelné řešení.

Lenka Šnajdrová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 9 (17.6.2015)
Dobrý den,
jsem učitelka na 1. stupni ZŠ, od září budu učit třídu prvňáčků, mezi nimi bude i velmi nadaný chlapec, nechtěla bych jej nudit. Hledám proto nějaké školení či alespoň náměty, jak pracovat s takovými dětmi. Děkuji předem za jakoukoli informaci.


Odpověď:

Dobrý den,
výuka nadaných dětí v běžných školách je téma samo o sobě, těžko je shrnout do jediné odpovědi. Pro začátek bych Vás asi nasměrovala na stránku Elektronické zdroje, odtud si můžete stáhnout zdarma spoustu publikací v PDF formátu.
Případně pokud máte v okolí nějakou dobře zásobenou veřejnou knihovnu, zkuste se poohlédnout po některé z papírových knih, které odkazujeme ze stránky Knihy a doporučená literatura pro pedagogy.
Každoročně také pořádáme konferenci „Mensa pro rozvoj nadání“ - pokud by Vás to zajímalo více, mohla byste třeba na tu příští přijet a vyměnit si zkušenosti s desítkami dalších učitelů. Reportáže z několika předchozích konferencí najdete zde:

Nadcházející konferenci vypisujeme vždy na stránce http://deti.mensa.cz/index.php?pg=udalosti--konference

Pokud byste chtěla od nás dostávat občasné informace na téma „nadané děti“ do e-mailu (nejen o připravované konferenci), můžete se zcela nezávazně zaregistrovat na stránce „Newsletter pro školy“: http://deti.mensa.cz/index.php?pg=home--newsletter
A úplně poslední věc, která mě napadá: pokud ten chlapec už třeba umí číst, možná by jej zaujala Logická olympiáda. Soutěžil by v kategorii A, ve které sice většinou prvňáčci nemají moc šanci vyniknout (je to rozmezí 1.-5. třída), ale jsou i výjimky. Většinou tuto soutěž doporučujeme od 2. třídy výše, aby děti uměly aspoň číst a nebyly pak zklamané ze špatného výsledku. Ale to už dokážou lépe posoudit učitelé nebo rodiče konkrétních dětí.

Lenka Šnajdrová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 8 (17.6.2015)
Dobrý den,
jsem matkou pětiletého chlapce, o kterém se domnívám, že jeho IQ výrazně vyšší ve srovnání s jeho vrstevníky Od tří let čte, píše – i dlouhé pohádky, ale hlavně – miluje matematiku – právě máme období sčítání o odčítání nad 100, poradí si dobře i s malou násobilkou. Dokázali byste mi poradit s výběrem vhodné školy?


Odpověď:

Dobrý den,
je možné, že máte mimořádně nadaného syna. Možná časem narazíte na typické potíže, se kterými se často potýkají rodiče nadaných dětí.
Uvažujete-li již nyní o výběru vhodné školy, možná zkuste navštívit pedagogicko-psychologickou poradnu poblíž Vašeho bydliště. Výsledky komplexního vyšetření v PPP Vám mohou poradit, jak s dítětem pracovat a jsou závazné i pro školu. Školy mají ze zákona povinnost vypracovat individuální vzdělávací plán nadanému žákovi. Realizace však bývá v praxi obtížnější - některé školy se nadaným dětem věnují více, některé méně.
Na stránkách Mensy zveřejňujeme seznam tzv. spolupracujících škol, které dělají pro nadané děti více než drtivá většina ostatních škol. Podrobné informace i seznam spolupracujících škol najdete na http://deti.mensa.cz/index.php?pg=spolupracujici-skoly.
Případně můžete časem zkusit syna přihlásit do některého z klubů nadaných dětí, seznam najdete na http://deti.mensa.cz/index.php?pg=knd. Je však potřeba dopředu kontaktovat vedoucího klubu a vysvětlit mu situaci (většinou kluby fungují při nějaké základní škole, ale v principu jsou otevřené všem nadaným dětem z regionu).
Samozřejmě můžete nechat syna otestovat i v Mense, základní informace najdete zde: http://www.mensa.cz/testovani-iq/ , nejbližší termíny a místa testování zde: http://www.mensa.cz/testovani-iq/nejblizsi-terminy/
Na základě výsledků mensovního IQ testu může být Vašemu synovi nabídnuto členství v Dětské Mense, která vyvíjí aktivity pro nadané děti zcela nezávisle na školském systému vzdělávání. Viz např. http://deti.mensa.cz/index.php?pg=aktuality&aid=136

Lenka Šnajdrová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 7 (17.6.2015)
Dobrý den,
ráda bych podpořila „hlavičku“ (rozvinula IQ) mé 3 leté dcery, jaké jsou možnosti?


Odpověď:

Dobrý den,
možná Vás inspiruje některá z knížek, které uvádíme na stránce Knihy a doporučená literatura pro rodiče. Obzvláště bych Vám doporučovala knížku NTC systém učení: IQ dítěte - výzva pro rodiče.
Jinak ideální by bylo zapsat Vaši dceru do některé ze školek, které již NTC metodu provozují. Jejich seznam – a stručnou charakteristiku každé z těchto školek – najdete na http://deti.mensa.cz/index.php?pg=ntc.
Případně se sama můžete přihlásit na NTC školení, jejich aktuální termíny jsou vypsány na stránce Semináře, školení.

Lenka Šnajdrová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 6 (17.6.2015)
Dobrý den,
je možné provést inteligenční test u tříletého dítěte? Na Vašich www stránkách jsem našla IQ testy pouze pro děti pětileté a starší.


Odpověď:

Dobrý den,
Mensa ČR opravdu testuje děti až po dovršení věku 5 let. Testování mladších dětí bývá často obtížné kvůli tomu, že s testujícím tyto děti často nejsou ochotny spolupracovat. Proto se Mensa ČR touto cestou nevydala. Informace o testování IQ dětí od 5 let výše, které při dosažení určité hranice opravňuje ke vstupu do Dětské Mensy, najdete zde: http://deti.mensa.cz/index.php?pg=home--detska-mensa
Pokud byste však pozorovala u Vašeho dítěte zjevné známky nadání a talentu a uvažovala později o jeho zařazení do školy zaměřené na práci s nadanými dětmi, určitě bych Vám doporučila navštívit pedagogicko-psychologickou poradnu (PPP) v místě Vašeho bydliště. Tam jsou na to vybaveni důkladnějšími testy a oni jediní Vám mohou vydat potvrzení, že se jedná o mimořádně nadané dítě, což by Vám mohlo pomoci při „domáhání se“ nástupu dítěte do takto zaměřené školy.

Lenka Šnajdrová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 5 (17.6.2015)
Dobrý den,
našemu synovi je nyní 9 let. Zhruba od 4 let jeho věku máme „podezření“ na to, že by mohl spadat do kategorie „nadané dítě“. O čísla a písmena se zajímal cca od dvou let, od čtyř let plynně čte. Má talent na matematiku, prostorovou představivost, hudební talent. Letos je v krajském kole Logické olympiády. Zatím jsme ho nenechávali v Mense testovat, ale chystáme se na to v nejbližší době.
Mohli byste mi prosím poradit kontakt na nějakého dětského psychologa, který má zkušenosti právě s nadanými dětmi? Syn má přátelskou povahu, rád by měl kamarády, zapojil se do kolektivu. Bohužel ostatní děti ho odstrkují, stal se z něj takový třídní otloukánek, což v kombinaci s označením za šprta, těžce nese. Chápe sice rozumově, že je to tím, že je „jiný“ a děti mu nerozumí, ale citově ho to zraňuje. Citlivost je obecně jeho silným povahovým rysem. Snažili jsme se mu všemožně pomoci, poradit, ale nedaří se nám, a jelikož vidíme, že se syn víc a víc trápí, začínáme se o něj bát.
Rádi bychom se poradili s nějakým psychologem, ale obáváme se, že nesprávný výběr by mohl synovi ještě víc uškodit. Proto doufáme, že Vaše organizace má nějaké psychology, se kterými spolupracuje a mohli byste nám pomoci. Mnohokrát děkuji za jakoukoliv radu či pomoc.


Odpověď:

Dobrý den,
Mensa jako organizace nemá dětského psychologa, který by spolupracoval s rodiči v rámci poradenské péče. Záleží na volbě rodičů, co od podpory psychologa očekávají.
Pokud potřebujete řešit otázku specifických projevů vašeho syna i ve škole, je nutné vyhledat psychologa z pedagogicko-psychologické poradny, kam místně patříte. Jiná doporučení, než ze školního poradenského zařízení, nemůže totiž škola akceptovat. Zde by byl syn diagnostikován a v rámce podpory by Vám měli sdělit strukturu nadání a poradit, jak se vyrovnat se situacemi, které popisujete.
Chcete-li podporu bez zapojení školy, doporučuji obrátit se na klinického psychologa, který může se synem více pracovat a naučit ho, jak na vztahy ve třídě reagovat, právě s ohledem na jeho povahové rysy. Psychologa z vašeho regionu si můžete vyhledat např. na http://www.katalog.psychoweb.cz/.
Osobně Vám doporučuji zúčastnit se akcí Mensy pro rodiče s dětmi (víkendové výjezdy, prázdninové pobyty), kde jsou přítomni i odborníci z různých oblastí péče o nadané děti a hlavně rodiče, kteří si již podobnými situacemi prošli a kteří vzájemně sdílí zkušenosti a hlavně optimismus.

Magdalena Čavojská Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 4 (17.6.2015)
Dobrý den, mám sedmiletého syna, vedeného v PPP od 5 let jako nadané dítě, toho času navštěvuje 1. třídu ZŠ, má IVP, pedagogickou asistentku, a doporučení akcelerace vzdělání ve smyslu přeskočení 2. třídy. Nedělám si velké ambice, je to přece jen ještě dítě, na druhou stranu bych ho ale nerad připravil o možnost rozvíjet jeho talent. Moc dobře se neorientuji na vašich stránkách. Jak je to se vstupem dětí do Mensy, jaké jsou Vaše aktivity? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,
pro vstup do Mensy je potřeba absolvovat vstupní test s výsledkem nad 130 bodů. Podrobné informace najdete na těchto stránkách:
http://www.mensa.cz/mensa/jak-se-stat-clenem
http://www.mensa.cz/testovani-iq/
Až budete přihlašovat syna, dejte prosím pozor, aby byl zohledněn jeho věk (nemůže absolvovat test pro dospělé, tam jsou jiné typy testů). Nejbližší termíny a místa testování IQ jsou uvedeny na http://www.mensa.cz/testovani-iq/nejblizsi-terminy/.

Lenka Šnajdrová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 3 (17.6.2015)
Mám 4 letou dcerku, ještě jí nebyly ani dva roky a uměla barvy, naučila se je od bonbónu. Vždy se mi zeptala a tohle je? V roce povídala věty, ve dvou letech normální rozhovor, ve 3 letech kvalitní výslovnost, velká slovní zásoba. Ve 4 letech mi přijde, že hledá moc informací na svůj věk; nevím, zda je to normální, na vše se ptá proč, z čeho to je, nestačí jí standardní jednoslovná odpověď, ale stále proč a proč a proč, rozebírá básničky. např. „polámal se mraveneček“ - proč se polámal? kde bydlí? proč doktor přijel za ním? a tak nevím, jak to mají jiné děti, co se týká kresby, tak namaluje detaily oční panenku, vnitřek ucha… když má obrázek z knihy a ptám se jí, co vidí, tak vše vyjmenuje plus řekne kousek lesa, kousek pole, kousek trávy a to je obrázková kniha pro 3leté děti… Když je venku s tatínkem, sama tak mi doma povypráví celý rozhovor včetně intonace… nechci z ní dělat génia - to není. Ale naopak nechci něco podcenit, aby ve škole neměla problémy s tím, že jí nestačí standardní odpověď a že bude třeba vyrušovat.

Odpověď:

Dobrý den, Vaše dcerka, tak jak popisujete, se jeví jako bystrá a šikovná holčička, která se díky své zvídavosti určitě neztratí. Ale i zvídavost je třeba rozvíjet a podporovat. S tím Vám může pomoci např. mateřská školka s programem NTC (viz informace na webu Mensy) nebo aktivity pro rodiny s dětmi (deti.mensa.cz), kde se dozvíte mnoho zajímavých informací, od odborníků ze školství, dětských psychologů, ale i rodičů, kteří mají podobné zkušenosti s výchovou šikovného předškoláka. Zde lze domluvit i případné testování. Věřím, že se na některé z podobných aktivit uvidíme :)

Magdalena Čavojská Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 2 (16.6.2015)
Dobrý den. Mám tu takový velmi tvrdý oříšek. má jedenáctiletá dcera je velmi, dovoluji si říct, že opravdu velmi chytrá. Paní učitelka ji dává práci navíc, neb by se ve škole nudila, účastní se všelijakých soutěží od matematických až po jazykové. Strašně moc ráda čte, přečte cca 20 knih za jeden měsíc. Ze školy nosí samé jedničky, její nejhorší známka byla pokud vím, trojka. Ovšem, celkem dosti zapomíná. Lucie hodně času tráví u počítače, možná toto je důsledkem zapomínání domácích úkolů, pomůcek a podobně. Teď se však dostanu k jádru věci. Jak už jsem zmiňovala, Lucie ráda čte, baví jí matematika, čeština a cizí jazyky. Nedokáže vám však nic přečíst nahlas - to se pak zadrhává, koktá, přeskakuje řádky i slova. Také se jí někdy stane, že zapomene, co dané slovo znamená. Jednou, když dělala domácí úkol z geometrie, se mě přišla do kuchyně zeptat: „Mamí, co je to obdélník?“ myslela jsem, že si dělá legraci, a tak jsem jen mávla rukou. Lucka se zeptala znovu, a já jí odpověděla, že to snad ví sama (v televizi mi běžela Ulice). Následující den přišla Lucie s poznámkou v žákovské: „Neplní domácí úkoly.“ Také jí dělá problém vypočítat příklad, který je napsaný jiným než obvyklým způsobem (obvyklý způsob: 1+1, 1+2 apod.) Paní učitelky si někdy vymýšlí, že dají třeba číslo sedm, a kolem něj napíší čísla od 1 do 10 pak na ně jednotlivě ukazuje a děti počítají: 7.5, 7.9 atd. - takový příklad Lucie počítá 2 minuty. Je to zvláštní, a já tomu nerozumím. Nedávno se mě Lucie zeptala, jestli by mohla být dyslektik, já odpověděla, že to určitě ne. Jenže mi to začíná vrtat hlavou. Máte s tím nějakou zkušenost? Mohla by být má dcera dyslektik?

Odpověď:

Dobrý den, nadání dcerky si uvědomujete, paní učitelka je vstřícná a ochotná. A to jsou ty nejlepší prostředky, jak celou situaci zvládnout. Ve svém příspěvku jste však sama vypíchla pravděpodobnou příčinu problému, a jako speciální pedagog si troufám říci, že dyslexie to určitě nebude, Jak sama uvádíte, vaší dceři je 11 let. Je v období puberty, která s každým pěkně zamává. Její organismus se mění a musí reagovat na množství podnětů a informací, které se na něj valí. Píšete, že je zvídavá a dobrá čtenářka (až 20 knih měsíčně) přijímá tedy denně velké množství informací, které musí vstřebat, zpracovat a uchovat pro budoucnost. Pravděpodbně však její CNS není ještě natolik zralá, aby toto obrovské množství podnětů přijala a uchovala. Tělo se tak začíná bránit a „upouštět“. U mimořádně nadaných to není nic výjimečného. Musí se naučit přijímané informace selektovat, postatné schovat a nepodstatné zapomenout. A to je pro všechny z nich ta nejtěžší disciplína. Problém s prvotně naučenými vzorci (např. příklady) a nižší schopnost přecházet na jiné může u dívek souviset s určitým perfekcionismem, ale to již spekuluji. Doporučuji Vám obrátit se na kvalitnho dětského neurologa a společně s ním zvážit dočasnou podporu CNS medikací - nelekněte se - pomocí vitamínových preparátů určených na podporu zrání CNS. Rovněž doporučuji vyšetření u dětského klinického psychologa, který s Vámi probere možnou úpravu režimu s ohledem na školní výkony. Přeji Vám šťastnou ruku při výběru odborníků a odvahu vše společně překonat.

Magdalena Čavojská Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 1 (16.6.2015)
Dobrý den, mám syna 6 let, chodí do 1. třídy. Už brzy nám bylo jasné, že bude asi nadanější, nebudu sem dlouze rozepisovat určitě znaky, ale co mne překvapilo v jeho chování v poslední době nejvíce, že čím dál méně respektuje učitele. Pokud se mu nelíbí zadaný úkol - hudebka, výtvarka, prostě nepracuje, do očí řekne že to dělat nebude a nikdo s ním nehne. Ani za cenu trestu, poznámky. Stalo se to už někomu z rodičů podobně „postiženého“ dítěte? Nechci to zaměňovat s nevychovaností, i když to tak vypadá. Má s tím někdo podobné zkušenosti?

Odpověď:

Dobrý den, osobně si myslím, že Váš synek má jasno o informacích, které uspokojují jeho zvídavost a činnostech, kterého ho zaujmou. Ne vždy je však najde i ve školní práci. Jeho negace tak nemusí nutně plynout z odmítání pracovat nebo plnit určitý úkol (či postavit se autoritě učitele), ale z prostého uvědomění si smysluplnosti toho, co dělá, čím se má zabývat, kam má svoji energii věnovat. Pravděpodobně, otázky typu „proč? co s tím? nebo co z toho?“ mu nejsou dostatečně zodpovězeny nebo jsou zdůvodněny argumenty, které mu „zbytečnost práce“ jen potvrdí. Vzhledem k věku netaktizuje, a proto jsou jeho rekace přímé, někdy až nepříjemně. Až bude starší, budete se radovat z toho, že sebou nenechá manipulovat, dnes je zapotřebí vše v klidu probrat s p. učitelkou nebo hledat tu, která projevy nadaného žáka nebere jako osobní útoky, ale jako projev individuality a obohacení své práce. Přeji hodně štěstí, vám všem.

Magdalena Čavojská Nahoru na začátek stránky


Jít na stránku: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27