Jak editovat údaje u dříve vloženého dokumentu?

K editaci údajů u dříve vložených dokumentů slouží ikonka „Dokumenty“ v Uživatelském rozhraní. Po kliknutí na ikonku „Dokumenty“ se objeví tlačítko „NOVÝ SOUBOR“ a pod ním výpis souborů/dokumentů, které již existují v databázi a u nichž jste veden(a) jako redaktor(ka).

Přehled souborů/dokumentů konkrétního redaktora (ukázka):

přehled souborů/dokumentů konkrétního redaktora (ukázka)

Kliknutím na symbol žluté tužky ve sloupci „Editovat“ se Vám zobrazí formulář s předvyplněnými údaji o již existujícím článku. Zde můžete opravit, cokoli je potřeba a změny následně potvrdit stisknutím tlačítka „ULOŽIT“ (nachází se jak v pravém horním, tak v levém dolním rohu obrazovky). Naopak pokud byste stiskli tlačítko „STORNO“, změny se neuloží a všechny údaje v databázi zůstanou tak, jak byly předtím.

Editace údajů u dříve vloženého dokumentu (ukázka):

editace údajů u dříve vloženého dokumentu (ukázka)