Začínáme

Web deti.mensa.cz vytvořila Mensa Česko za účelem sdílení informací mezi lidmi, kteří se aktivně zajímají o problematiku nadaných dětí a smysluplné trávení volného času s (nejen) nadanými dětmi. Pokoušíme se zde shromažďovat informace o přehledu aktivit a možností pro nadané děti, jejich učitele i rodiče.

Rádi bychom Vás požádali o spolupráci při vytváření tohoto webu, aby byl přínosem pro všechny zúčastněné. Pomůžete-li nám s dodáváním aktuálních informací o dění okolo Vás, budou si moci rodiče nadaných dětí v celé ČR vyhledávat informace o činnosti Vaší školy (resp. klubu atd.) na tomto specializovaném webu Mensy Česko.

Co Vám web deti.mensa.cz nabízí?

 • Prezentaci činnosti Vaší školy, klubu nadaných dětí, herního klubu Mensy, NTC školky atd.
 • Možnost publikování novinek o dění ve Vaší škole, školce či klubu.
 • Možnost zveřejnění upoutávky na akci, kterou pořádáte (včetně on-line přihlášky).
 • Možnost publikování odborných článků s tematikou nadání a talentu.
 • Možnost vyvěšení fotogalerií z Vašich akcí, s omezeným či neomezeným právem k prohlížení fotografií.
 • Možnost zveřejnění různých dokumentů souvisejících s Vaší činností, s omezeným či neomezeným právem ke stahování a prohlížení.

Vše je zcela zdarma, jedinou investicí je trocha Vašeho času a nadšení. Pro Vaši inspiraci jsme připravili „vzorovou“ prezentaci konkrétního pracoviště, kterým je Maxík – herní klub rodičů a dětí v Holýšově (Plzeňský kraj). Pro lepší pochopení je užitečné proklikat si jednotlivé záložky (Úvodní strana, Fotogalerie, Kalendář, Dokumenty, Odborné články). Co konkrétně budete chtít zveřejnit u prezentace Vašeho klubu/školy, to záleží pouze na Vás.

Stručný průvodce webem

Web deti.mensa.cz je rozčleněn do sedmi základních sekcí, které odpovídají nadpisům v horizontálním menu:

 1. O NÁS – základní informace o tomto webu, o Mense Česko apod.
 2. ODBORNÉ INFORMACE – tato sekce je věnována jednak odborným článkům na různá témata (které můžete nejen pročítat, ale také sami publikovat!), jednak obecnějším informacím souvisejícím s problematikou nadaných dětí (legislativa, odborné konference, odkazy na zdroje dalších informací atd.)

Zbývajících pět sekcí je koncipováno stejně: každá kategorie „pracovišť“ obsahuje seznam klubů a škol zařazených do příslušné kategorie – a každý klub či škola má k dispozici veškeré možnosti uvedené v odstavci Co Vám web deti.mensa.cz nabízí?:

 1. NTC LEARNING – aktuální seznam NTC školek působících v ČR
 2. KLUBY NADANÝCH DĚTÍ – aktuální seznam klubů nadaných dětí působících v ČR
 3. SPOLUPRACUJÍCÍ ŠKOLY – aktuální seznam škol spolupracujících s Mensou působících v ČR
 4. HERNÍ KLUBY MENSY – aktuální seznam herních klubů Mensy působících v ČR
 5. PARTNEŘI – aktuální seznam partnerských organizací Mensy působících v ČR
 6. MAPA (Aktivity pro děti ve Vašem kraji) – mapa ČR rozdělená podle krajů. Po výběru kteréhokoli kraje si můžete zobrazit grafický přehled škol, školek, klubů či organizací působících na území tohoto kraje (jednotlivé skupiny jsou barevně odlišeny) a dozvědět se bližší informace o každém z těchto subjektů. Z mapky lze rovnou přejít na prezentaci konkrétního klubu, školy či školky. Kromě toho je vedle mapky každého kraje uvedeno pět nejbližších nadcházejících událostí v daném kraji, popř. pod mapkou mohou být uvedeny aktuality pro daný kraj.
 7. AKCE (Kalendář událostí) – přehled plánovaných událostí na území celé ČR, opět s možností zobrazení podle krajů. Můžete také filtrovat podle typu akce (Testování IQ, Den plný her, Schůzky klubů nadaných dětí, Přednášky, Semináře/školení, Konference atd.), případně oba způsoby kombinovat. Postrádáte-li v kalendáři „svou“ událost – zvláště pak takovou, na kterou byste chtěli pozvat další účastníky – budeme velmi rádi, když ji sami doplníte.
 8. FOTO (Fotogalerie) –  fotografie řazené do veřejných (tzn. nikoli interních) fotogalerií, které byly dosud publikovány na webu deti.mensa.cz.

Kromě těchto hlavních sekcí jsou na webu „skryté“ některé další stránky, které se již nevešly do hlavního menu:

 • Adresář – seznam učitelů a vedoucích klubů, kteří jsou evidováni v databázi. U každé osoby je uveden alespoň e-mailový kontakt, případně i telefon, mobil či další informace. Adresář se zobrazuje pouze registrovaným a přihlášeným uživatelům, čímž je zajištěna vyšší bezpečnost Vašich kontaktních údajů. Zjistíte-li, že informace uvedené u Vás jsou nepřesné či chybné, můžete si je sami opravit. Tato stránka je přístupná pouze přihlášeným uživatelům, nikoli široké veřejnosti.

Orientaci na webu Vám může usnadnit také tzv. mapa serveru (odkazovaná v pravém dolním rohu obrazovky), která zobrazuje hlavní sekce webu a některé významné podsekce.

Související stránky