Úvodní strana

Úvodní strana by měla poskytovat stručnou a výstižnou charakteristiku Vašeho pracoviště. Můžete doplnit či aktualizovat název pracoviště, jeho kontaktní údaje (fyzickou adresu, až dvě telefonní čísla, e-mailovou adresu, www stránky), přidat logo, informaci o provozní době... Nesmírně důležitá je však úvodní charakteristika, která by měla rodičům přiblížit Váš přístup k nadaným dětem. 1-2 odstavečky bohatě stačí, měly by však obsahovat všechny důležité informace.

Pod úvodní prezentaci Vašeho pracoviště si můžete přidat nejrůznější aktuality a upozornění, převážně obecnějšího charakteru. (Poznámka: Konkrétní pořádané akce je vhodnější umísťovat do rubriky Kalendář, neboť jen tak se promítnou do centrálního Kalendáře událostí, kde se na ně budou moci podívat i ostatní uživatelé webu.)

Ukázka úvodní prezentace konkrétního pracoviště:

ukázka úvodní prezentace konkrétního pracoviště

Související stránky