Kalendář

K prezentaci Vašeho pracoviště si můžete přidat teoreticky neomezené množství událostí (či pozvánek na akce), které pořádáte. Tyto události se zároveň vypisují v centrálním Kalendáři událostí, který se zobrazuje všem uživatelům webu.

Události, které již proběhly, se automaticky řadí do tzv. archivu. Příklady najdete např. na stránce Vzájemná výměna zkušeností mezi kluby nadaných dětí: každý z uvedených klubů nadaných dětí má svůj vlastní archiv, do kterého se řadí proběhlé akce včetně reportáží a připojených fotografií.

Pokud chcete, aby se Vám na akci přihlašovali účastníci on-line, můžete si nadefinovat až 7 údajů, které chcete v přihlášce zjišťovat (např. jméno a příjmení, kontaktní e-mail či telefon, věk, ...). On-line přihláška však není povinná.

Ukázka kalendářních událostí konkrétního pracoviště:

ukázka kalendářních událostí konkrétního pracoviště

Související stránky