Jak přidat fotografie do dříve založené fotogalerie?

K přidávání dalších fotografií k existující fotogalerii slouží ikonka „Fotogalerie“ v Uživatelském rozhraní. Po kliknutí na ikonku „Fotogalerie“ se objeví tlačítko „NOVÁ FOTOGALERIE“ a pod ním tabulka fotogalerií, které již existují v databázi a u nichž jste veden(a) jako redaktor(ka).

Přehled fotogalerií konkrétního redaktora (ukázka):

přehled fotogalerií konkrétního redaktora (ukázka)

Kliknutím na symbol žluté tužky ve sloupci „Editovat“ se Vám zobrazí dlouhý formulář, v jehož spodní části se nachází přehled fotografií vložených do dané fotogalerie, a na úplném konci formuláře několik tlačítek pro vložení nových fotografií:

formulář pro úpravy existující fotogalerie (ukázka)

Část formuláře pro nahrání nových fotografií:

část formuláře pro nahrání nových fotografií

Zde můžete buď vkládat fotografie jednotlivě (pomocí tlačítek 1.–6. lze vložit až šest fotografií najednou) anebo hromadně v ZIP souboru (maximální velikost vkládaného souboru je 10 MB). Jakmile navolít pomocí těchto tlačítek soubory (fotografie), které si přejete do fotogalerie vložit, stiskněte tlačítko „ULOŽIT“ (nachází se jak v pravém horním, tak v levém dolním rohu obrazovky), pomocí kterého Vaše fotografie nahrajete na web. Naopak pokud byste stiskli tlačítko „STORNO“, fotografie se nenahrají. Jednou nahrané fotografie lze jednotlivě popisovat, přemísťovat či nahrazovat jinými (viz Úprava fotografií v již existující fotogalerii).