Jak přidat aktualitu na úvodní stranu Vašeho pracoviště?

Pod úvodní prezentaci Vašeho pracoviště si můžete přidat nejrůznější aktuality a upozornění, převážně obecnějšího charakteru. (Poznámka: Konkrétní pořádané akce je vhodnější umísťovat do rubriky Kalendář, neboť jen tak se promítnou do centrálního Kalendáře událostí, kde se na ně budou moci podívat i ostatní uživatelé webu.)

K zakládání aktualit či novinek slouží ikonka „Aktuality, odborné články“ v Uživatelském rozhraní. Po kliknutí na ikonku „Aktuality, odborné články“ se objeví tlačítko „NOVÝ ČLÁNEK“ a pod ním výpis článků, které již existují v databázi a u nichž jste veden(a) jako redaktor(ka).

Přehled článků konkrétního redaktora (ukázka):

přehled článků konkrétního redaktora (ukázka)

Po kliknutí na tlačítko „NOVÝ ČLÁNEK“ se Vám zobrazí následující formulář:

formulář pro založení nového článku

Nápověda k vyplnění jednotlivých položek formuláře:

  • TITULEK – název Vašeho článku (aktuality)
  • RUBRIKA – zatrhněte prosím rubriku „Homepage - pracoviště“: tím zajistíte, že článek se bude zobrazovat na úvodní stránce prezentace Vašeho pracoviště
  • KRAJ – zatrhněte prosím kraj, kterého se aktualita týká (v drtivé většině případů to bude pouze Váš kraj)
  • PATŘÍ PRACOVIŠTI –  tato položka by měla být již automaticky zatržena (podbarvena šedě): mělo by být zvoleno pouze Vaše pracoviště; chcete-li, aby přístup k editaci této aktuality mělo i nějaké další pracoviště (popř. více pracovišť), můžete je v seznamu zvolit také: více pracovišť můžete zvolit klikáním myší za přidržení klávesy Ctrl (každopádně to Vaše by mělo být zatrženo také)
  • ANOTACE – úvodní odstaveček, „upoutávka“ na aktualitu: doporučuje se stručně a výstižně
  • TEXT – vlastní tělo aktuality či zprávy; zde se můžete více rozepsat 
  • ZÁPATÍ – zde prosím napište své jméno a příjmení, abyste byl(a) zobrazen(a) jako autor(ka) článku
  • ZAČÁTEK PLATNOSTI (ve formátu rok-měsíc-den) –  bude se zobrazovat jako datum vyvěšení aktuality (v drtivé většině případů budete zřejmě zadávat dnešní datum). Podle potřeby lze však nastavit i jiné datum než to, kdy byla aktualita skutečně vytvořena – pokud například z nějakého důvodu chcete, aby aktualita vypadala jako měsíc stará apod.
  • KONEC PLATNOSTI (ve formátu rok-měsíc-den) – datum, kdy vyprší „aktuálnost“ článku: k tomuto datu se aktualita automaticky přeřadí do archívu.

Údaje prosím nezapomeňte potvrdit a uložit (červeným tlačítkem ULOŽIT). Rozpracovaný článek si můžete ukládat i průběžně.

Jakmile jste se svou aktualitou spokojeni a chcete ji vystavit na web, je potřeba ji ještě tzv. „dokončit“ a „aktivovat“. Toho dosáhnete stisknutím červeného tlačítka ULOŽIT A FINALIZOVAT; objeví se následující miniformulář:

formulář pro dokončení a aktivaci nově založeného článku

Pomocí myši klikněte na volby „dokončeno“ a „aktivováno“ a stiskněte tlačítko ULOŽIT. V tomto okamžiku je Vaše aktualita publikována na webu.

Tip: K aktualitě můžete připojit některou ze svých fotogalerií (pokud jste již předtím nějakou založili). V tom případě zvolte hodnotu přepínače PŘIPOJIT SPECIÁLNÍ FUNKCI na „fotogalerie“ a v roletce zvolte fotogalerii, kterou chcete k aktualitě připojit:

dokončení a aktivace článku, připojení fotogalerie k hotovému článku