Jak založit nové pracoviště?

K založení nového pracoviště slouží ikonka „Moje pracoviště“ v Uživatelském rozhraní. Po kliknutí na ikonku „Moje pracoviště“ se objeví tlačítko „NOVÉ PRACOVIŠTĚ“ a pod ním tabulka pracovišť, které již existují v databázi a u nichž jste veden(a) jako redaktor(ka)*.

* Vysvětlení: Ačkoli většina učitelů a vedoucích spravuje pouze jedno pracoviště, někteří mohou být evidováni jako redaktoři u více pracovišť (např. pokud se starají o údaje školy spolupracující s Mensou a zároveň o údaje klubu nadaných dětí, který funguje při této škole).

Přehled pracovišť konkrétního redaktora (ukázka):

přehled pracovišť konkrétního redaktora (ukázka)

Po kliknutí na tlačítko „NOVÉ PRACOVIŠTĚ“ se Vám zobrazí následující formulář:

formulář pro založení nového pracoviště

Ve formuláři je nutné vyplnit alespoň tyto položky (za pomlčkou uvádíme některé tipy):

  • NÁZEV – můžete se inspirovat třeba názvy pracovišť téže kategorie (pojem „kategorie“ je vysvětlen v následujícím bodu)
  • KATEGORIE – vyberte z pěti kategorií, v níž by se Vaše pracoviště mělo zobrazovat (kluby nadaných dětí / herní kluby Mensy / školy spolupracující s Mensou / Mensa NTC školky / partnerské organizace)
  • ULICE + Č.P. / PSČ / MĚSTO – tuto trojici údajů vyplňte pokud možno co nejpřesněji a poté stiskněte tlačítko „aktualizuj mapu a GPS“. Pokud se poté na mapce vpravo nezobrazí přesná poloha Vašeho pracoviště, zkuste alternativní postup: najděte si Vaše pracoviště na www.mapy.cz a potom opište výše zmiňovanou trojici údajů přesně tak, jak je uvedena na tomto serveru. Po stisknutí tlačítka „aktualizuj mapu a GPS“ by se Vám již přesná poloha Vašeho pracoviště měla zobrazit.
  • KRAJ – správné zadání kraje je nezbytné, aby se Vaše pracoviště správně zobrazovalo na mapě Aktivity pro děti ve Vašem kraji (viz Stručný průvodce webem).

Ostatní položky můžete doplnit dle svého uvážení (zde platí „čím více, tím lepší prezentace navenek“). Zvláště vhodné je doplnit následující položky:

  • MĚSTO - CELÝ NÁZEV – pokud se liší od výše uvedené položky „MĚSTO“; slouží pro přesnější označení lokality (např. Praha 4, Ostrava-Poruba atd.)
  • TEL. 1, TEL. 2: telefonní čísla na Vaše pracoviště (mohou být uvedena až dvě čísla)
  • E-MAIL: kontaktní e-mail na Vaše pracoviště (může být odlišný nebo shodný s Vaším kontaktním e-mailem)
  • WEB: odkaz na webovou prezentaci Vašeho pracoviště, pokud existuje
  • ANOTACE: optimálně 1-2 odstavečky (ale může být i více), kterými byste chtěli ostatním představit Vaše pracoviště
  • PROVOZNÍ DOBA: informace o provozní době herního klubu apod.

Údaje prosím nezapomeňte potvrdit a uložit (červeným tlačítkem ULOŽIT).

Důležité upozornění: Nově přidané pracoviště se neobjeví okamžitě mezi ostatními v dané kategorii na webu. Nejprve jej musí schválit administrátor, kterému přijde e-mailové upozornění na nově přidané pracoviště v databázi. V případě nejasností Vás administrátor může kontaktovat, abyste doplnili některé chybějící údaje, než bude pracoviště zveřejněno mezi ostatními.