Jak změnit údaje na úvodní straně prezentující Vaše pracoviště?

K aktualizaci údajů o Vašem pracovišti slouží ikonka „Moje pracoviště“ v Uživatelském rozhraní. Po kliknutí na ikonku „Moje pracoviště“ se objeví tlačítko „NOVÉ PRACOVIŠTĚ“ a pod ním tabulka pracovišť, které již existují v databázi a u nichž jste veden(a) jako redaktor(ka)*.

* Vysvětlení: Ačkoli většina učitelů a vedoucích spravuje pouze jedno pracoviště, někteří mohou být evidováni jako redaktoři u více pracovišť (např. pokud se starají o údaje školy spolupracující s Mensou a zároveň o údaje klubu nadaných dětí, který funguje při této škole).

Přehled pracovišť konkrétního redaktora (ukázka):

přehled pracovišť konkrétního redaktora (ukázka)

Kliknutím na symbol žluté tužky ve sloupci „Editovat“ se Vám zobrazí formulář s předvyplněnými údaji o Vašem pracovišti (tak, jak jsou evidovány v databázi na webu). Zde můžete opravit, cokoli je potřeba a změny následně potvrdit stisknutím tlačítka „ULOŽIT“ (nachází se jak v pravém horním, tak v levém dolním rohu obrazovky). Naopak pokud byste stiskli tlačítko „STORNO“, změny se neuloží a všechny údaje v databázi zůstanou tak, jak byly předtím.

Editace údajů o existujícím pracovišti (ukázka):

editace údajů o existujícím pracovišti (ukázka)