Jak změnit dříve založenou aktualitu na úvodní straně Vašeho pracoviště?

Pod úvodní prezentaci Vašeho pracoviště si můžete přidat nejrůznější aktuality a upozornění, převážně obecnějšího charakteru. (Poznámka: Konkrétní pořádané akce je vhodnější umísťovat do rubriky Kalendář, neboť jen tak se promítnou do centrálního Kalendáře událostí, kde se na ně budou moci podívat i ostatní uživatelé webu.)

K editaci dříve založených aktualit či novinek slouží ikonka „Aktuality, odborné články“ v Uživatelském rozhraní. Po kliknutí na ikonku „Aktuality, odborné články“ se objeví tlačítko „NOVÝ ČLÁNEK“ a pod ním výpis článků, které již existují v databázi a u nichž jste veden(a) jako redaktor(ka).

Přehled článků konkrétního redaktora (ukázka):

přehled článků konkrétního redaktora (ukázka)

Kliknutím na symbol žluté tužky ve sloupci „Editovat“ se Vám zobrazí formulář s předvyplněnými údaji o již existujícím článku. Zde můžete opravit, cokoli je potřeba a změny následně potvrdit stisknutím tlačítka „ULOŽIT“ (nachází se jak v pravém horním, tak v levém dolním rohu obrazovky). Naopak pokud byste stiskli tlačítko „STORNO“, změny se neuloží a všechny údaje v databázi zůstanou tak, jak byly předtím.

Editace dříve založené aktuality (ukázka):

editace dříve založené aktuality (ukázka)