Jak editovat údaje o dříve založené události/akci?

přehled událostí/akcí založených konkrétním redaktorem (ukázka)K vypisování nových upoutávek na akce, které sami pořádáte, slouží ikonka „Kalendářní akce“ v Uživatelském rozhraní. Po kliknutí na ikonku „Kalendářní akce“ se objeví tlačítko „NOVÁ UDÁLOST/AKCE“ a pod ním výpis akcí, které již existují v databázi a u nichž jste veden(a) jako redaktor(ka).

Přehled událostí/akcí založených konkrétním redaktorem (ukázka):

přehled událostí/akcí založených konkrétním redaktorem (ukázka)

Kliknutím na symbol žluté tužky ve sloupci „Editovat“ se Vám zobrazí formulář s předvyplněnými údaji o již existující události/akci. Zde můžete opravit, cokoli je potřeba a změny následně potvrdit stisknutím tlačítka „ULOŽIT“ (nachází se jak v pravém horním, tak v levém dolním rohu obrazovky). Naopak pokud byste stiskli tlačítko „STORNO“, změny se neuloží a všechny údaje v databázi zůstanou tak, jak byly předtím.

Editace dříve založené upoutávky na událost/akci (ukázka):

editace dříve založené upoutávky na událost/akci (ukázka)

Tip: K již proběhlé akci můžete později připojit fotogalerii z této akce (pokud jste ji předtím založili). V tom případě po stisknutí tlačítka ULOŽIT A FINALIZOVAT zvolte hodnotu přepínače PŘIPOJIT SPECIÁLNÍ FUNKCI na „fotogalerie“ a v roletce zvolte fotogalerii, kterou chcete k článku připojit.

dokončení a aktivace upoutávky na událost/akci, připojení fotogalerie k hotové upoutávce na událost/akci