Jak vypsat novou událost/akci?

přehled událostí/akcí založených konkrétním redaktorem (ukázka)K vypisování nových upoutávek na akce, které sami pořádáte, slouží ikonka „Kalendářní akce“ v Uživatelském rozhraní. Po kliknutí na ikonku „Kalendářní akce“ se objeví tlačítko „NOVÁ UDÁLOST/AKCE“ a pod ním výpis akcí, které již existují v databázi a u nichž jste veden(a) jako redaktor(ka).

Přehled událostí/akcí založených konkrétním redaktorem (ukázka):

přehled událostí/akcí založených konkrétním redaktorem (ukázka)

Po kliknutí na tlačítko „NOVÁ UDÁLOST/AKCE“ se Vám zobrazí následující formulář:

formulář pro vypsání nové upoutávky na událost/akci

Nápověda k vyplnění jednotlivých položek formuláře:

 • TITULEK – název události/akce, kterou pořádáte
 • RUBRIKA –  zvolte si prosím nejvhodnější rubriku (Den plný her, Schůzka KND, Přednáška, ...); tím zajistíte, že se Vaše událost/akce bude zobrazovat ve stejnojmenné rubrice v centrálním Kalendáři událostí
 • KRAJ – zatrhněte prosím kraj, kterého se aktualita týká (v drtivé většině případů to bude pouze Váš kraj)
 • PŘIHLÁŠKA – pokud chcete, aby se Vám na akci přihlašovali účastníci on-line, zde si můžete nadefinovat až 7 údajů, které chcete v přihlášce zjišťovat (např. jméno a příjmení, kontaktní e-mail či telefon, věk, ...). On-line přihláška však není povinná.
 • PATŘÍ PRACOVIŠTI –  tato položka by měla být již automaticky zatržena (podbarvena šedě): mělo by být zvoleno pouze Vaše pracoviště; chcete-li, aby přístup k editaci této aktuality mělo i nějaké další pracoviště (popř. více pracovišť), můžete je v seznamu zvolit také: více pracovišť můžete zvolit klikáním myší za přidržení klávesy Ctrl (každopádně to Vaše by mělo být zatrženo také)
 • ANOTACE – úvodní odstaveček, „upoutávka“ na událost/akci: doporučuje se stručně a výstižně
 • REPORT – vlastní tělo článku, zde napište co nejvíce informací o Vámi pořádané akci
 • PŘEDNÁŠEJÍCÍ, KONTAKT – zde prosím napište jméno, příjmení a kontakt na přednášejícího, např.:
  Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
 • ZAČÁTEK AKCE (ve formátu rok-měsíc-den + hodina:minuta) – datum začátku akce je povinné; přesnější určení začátku akce (hodina:minuta) je nepovinné, ale můžete jej vypsat, pokud je Vaše akce plánována na přesný čas (netýká se např. rodinných pobytů, kam se účastníci mohou sjíždět průběžně)
 • KONEC AKCE (ve formátu rok-měsíc-den + hodina:minuta) – datum konce akce je nepovinné, ale doporučujeme jej rovněž vyplnit (i v případě jednodenních akcí, např. přednášek, schůzek atd.); přesnější určení konce akce (hodina:minuta) je rovněž nepovinné, ale můžete jej vypsat, pokud zhruba tušíte, v kolik hodin bude akce končit
 • MÍSTO KONÁNÍ AKCE – doporučujeme vyplnit co nejpřesněji
 • CENA A DALŠÍ INFORMACE – doporučujeme vyplnit co nejpřesněji, pokud je akce zpoplatněna
 • MAX. POČET ÚČASTNÍKŮ AKCE – uplatní se pouze u těch akcí, na které se účastníci přihlašují on-line; jakmile se naplní počet přihlášek, pod posledním „včas přihlášeným“ účastníkem se zobrazí čára a ostatní budou registrováni již „pod čarou“ (můžete je např. využít jako náhradníky, pokud se Vám mezitím odhlásí někdo ze seznamu „nad čarou“)
 • URL – webová stránka akce, pokud existuje (uplatní se pouze u rozsáhlejších akcí, jako je např. Logická olympiáda či nějaké větší setkání)
 • ZAČÁTEK PLATNOSTI (ve formátu rok-měsíc-den) – bude se v databázi zobrazovat jako datum zveřejnění události/akce (v drtivé většině případů budete zřejmě zadávat dnešní datum). Nikde na webu se však neprojeví: akce jsou v archívu řazeny podle data, kdy se skutečně konaly, nikoli podle data, kdy byly vypsány.
 • KONEC PLATNOSTI (ve formátu rok-měsíc-den) – zde se doporučuje napsat datum dne těsně následujícího po skončení akce. Tím zajistíte, že po skončení se akce automaticky zařadí do „archívu“ a nebude se již zobrazovat v kalendáři nadcházejících událostí.

Údaje prosím nezapomeňte potvrdit a uložit (červeným tlačítkem ULOŽIT). Rozpracovanou upoutávku na událost/akci si můžete ukládat i průběžně.

Jakmile jste se svou upoutávkou spokojeni a chcete ji vystavit na web, je potřeba ji ještě tzv. „dokončit“ a „aktivovat“. Toho dosáhnete stisknutím červeného tlačítka ULOŽIT A FINALIZOVAT; objeví se následující miniformulář:

formulář pro dokončení a aktivaci nově založené upoutávky na událost/akci

Pomocí myši klikněte na volby „dokončeno“ a „aktivováno“ a stiskněte tlačítko ULOŽIT. V tomto okamžiku je Vaše upoutávka na akci publikována na webu (jak u prezentace Vašeho pracoviště, tak v centrálním Kalendáři událostí).

Tip: K již proběhlé akci můžete později připojit fotogalerii z této akce (pokud jste ji předtím založili). V tom případě zvolte hodnotu přepínače PŘIPOJIT SPECIÁLNÍ FUNKCI na „fotogalerie“ a v roletce zvolte fotogalerii, kterou chcete k článku připojit.

dokončení a aktivace upoutávky na událost/akci, připojení fotogalerie k hotové upoutávce na událost/akci