Jak editovat dříve založený článek?

K editaci dříve založených odborných článků slouží ikonka „Aktuality, odborné články“ v Uživatelském rozhraní. Po kliknutí na ikonku „Aktuality, odborné články“ se objeví tlačítko „NOVÝ ČLÁNEK“ a pod ním výpis článků, které již existují v databázi a u nichž jste veden(a) jako redaktor(ka).

Přehled článků konkrétního redaktora (ukázka):

přehled článků konkrétního redaktora (ukázka)

Kliknutím na symbol žluté tužky ve sloupci „Editovat“ se Vám zobrazí formulář s předvyplněnými údaji o již existujícím článku. Zde můžete opravit, cokoli je potřeba a změny následně potvrdit stisknutím tlačítka „ULOŽIT“ (nachází se jak v pravém horním, tak v levém dolním rohu obrazovky). Naopak pokud byste stiskli tlačítko „STORNO“, změny se neuloží a všechny údaje v databázi zůstanou tak, jak byly předtím.

Editace dříve založeného odborného článku (ukázka):

editace dříve založeného odborného článku (ukázka)

Tip: K článku můžete připojit některou ze svých fotogalerií (pokud jste již předtím nějakou založili). V tom případě zvolte hodnotu přepínače PŘIPOJIT SPECIÁLNÍ FUNKCI na „fotogalerie“ a v roletce zvolte fotogalerii, kterou chcete k článku připojit:

dokončení a aktivace článku, připojení fotogalerie k hotovému článku