Omezení práv přístupu pro neregistrované uživatele (soubory, fotografie)

Vystavené fotografie i soubory si můžete zabezpečit tak, aby k nim měly přístup pouze oprávněné skupiny uživatelů. V tomto odstavci je vysvětlen systém přístupových práv, který se týká jak záložky Fotogalerie, tak záložky Dokumenty (viz Uživatelské rozhraní).

Ve formulářích obou výše uvedených záložek se mj. nacházejí položky TYP a ZOBRAZUJE SE KATEGORII PRACOVIŠŤ (obsahující tzv. „matici oprávnění“):

systém oprávnění přístupu k souborům a fotografiím

Položka TYP:

  • je-li nastaveno „veřejné“, pak „matice oprávnění“ nemá smysl (daný soubor či fotogalerie se bude zobrazovat přihlášeným i nepřihlášeným uživatelům)
  • je-li nastaveno „interní“, uplatní se práva  nastavená v „matici oprávnění“ (tzn. položka ZOBRAZUJE SE KATEGORII PRACOVIŠŤ)

Položka ZOBRAZUJE SE KATEGORII PRACOVIŠŤ:

  • zaškrtnuté políčko signalizuje, které kategorii uživatelů se soubor či fotogalerie zobrazí; např. zaškrtnuté políčko vlevo dole znamená, že se daný soubor či fotogaleri zobrazí všem uživatelům s rolí „redaktor“ ze všech NTC školek
  • jsou-li zaškrtnutá všechna políčka (a položka TYP je nastavena na „interní“), pak se daný soubor či fotogalerie zobrazí „pouze“ všem přihlášeným uživatelům, nikoli však veřejnosti
  • není-li zaškrtnuté žádné políčko (a položka TYP je nastavena na „interní“), pak se daný soubor či fotogalerie zobrazí pouze přihlášeným redaktorům + rodičům/dětem z příslušného pracoviště; toto je nejvyšší myslitelný stupeň zabezpečení, pokud chcete, aby Vaše soubory či fotografie byly přístupné velmi omezené skupině uživatelů