Nejsem registrovaný uživatel na deti.mensa.cz. Jak se mohu registrovat?

Registrací na webu deti.mensa.cz získáte některé výhody, z nichž zřejmě nejvýznamnější je přístup k čerstvým informacím v oblasti nadaných dětí. Získáte také přístup do zdejšího diskusního fóra či možnost zobrazení kontaktů na učitele a vedoucí ze zapojených škol a klubů. Za tímto účelem slouží odkaz „registrace“ těsně pod přihlašovacím formulářem (v pravé horní části obrazovky). Po kliknutí na tento odkaz se zobrazí formulář, ve kterém je potřeba vyplnit některé povinné údaje (vyznačeny tučně a červenou hvězdičkou); ostatní údaje jsou nepovinné a jejich vyplnění závisí pouze na zvážení právě se registrujícího uživatele (případně mohou být doplněny později).

Nově se registrující uživatel by si měl předem rozmyslet, zda chce žádat o roli „redaktor (učitel, vedoucí)“ či „dítě/rodič“:

  • Role „redaktor (učitel, vedoucí)“ je vyhrazena vedoucím klubů, učitelkám NTC školek atd. Redaktor je oprávněn měnit veškeré informace o svém pracovišti, přidávat fotografie, soubory, články apod.
  • Role „dítě-rodič“ je určena široké veřejnosti (tj. především dětem a jejich rodičům); uživatelé s touto rolí mají mj. přístup k souborům a fotografiím „svého“ klubu, který neregistrovaní uživatelé nemají.

Důležité upozornění: Protože každý nový uživatel získá poměrně rozsáhlá oprávnění, musí každou novou registraci nejprve schválit administrátor webu, kterému bude přihláška zaslána v kopii. Omlouváme se tímto za mírné zdržení registračního procesu, ale jedině tento postup zaručí, že k Vašim údajům, fotografiím atd. se nedostane automaticky kdokoli.

Ukázka registračního formuláře:

ukázka registračního formuláře