Co najdeme v lese, slovní diktát

Kam jsi kotě zabloudilo,
aby ses tu neztratilo!
Tady bydlí zvířátka,
nechodí k nám za vrátka.
Hříbky, houby rostou tam,
už jich plný košík mám.
Stromy jsou tu vysoké
a jahůdky slaďounké.

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
8.11.2012
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

Celé dopoledne, ve kterém jsme za pomoci různých aktivit procvičovali grafomotoriku, ale také jsme se učili dovednostem souvisejícím s počátečním „čtením“. Sledování zleva doprava, záznam „znaků“ dle slovních pokynů a následné „čtení“ toho, co jsme „zapsali“.

V průběhu týdne jsme si prohlíželi encyklopedie s obrázky stromů a učili se vnímat rozdíl mezi stromy listnatými a jehličnatými, tak jako některé názvy známých stromů.

V úvodu před „klidovými“ aktivitami jsme si zahráli pohybovou hru, „Jdeme do lesa“. Dle hudebního doprovodu klavíru děti napodobovaly, jak rostou stromy, pohybují se ve větru, ptáky, kteří v nich žijí, veverky poskakující ve větvích apod. V rytmické hře „Na datla“ děti opakovaly krátké rytmické hříčky předehrané na klavír údery dřívek přesně tak, jak slyší.

Videonahrávka pak demonstruje průřez dopoledními aktivitami, od grafomotorického cvičení v kleku na zemi, dokreslení větví stromů jehličnatých a listnatých, za současného zpěvu. Sledováno bylo držení grafického materiálu, rovné držení těla a spolupráce ruka – pusa – oko.

V další části děti „čtou“, jak jdou předkreslené „symboly“ za sebou, následně se učí dle slovních pokynů učitelky zaznamenat je zleva doprava dle přesného zadání. V poslední části pak samy „čtou“ to, co „zapsaly“.

Co najdeme v lese, slovní diktát

Video je součástí bakalářské práce Marie Čermákové, učitelky v Modré třídě MŠ Holýšov. Více informací a odkaz na celou bakalářskou práci najdete v našem článku.

Související odkazy

Zpět