Plody podzimu

Děti měly tentokrát za úkol natisknout do řádky tolik razítek s podzimními motivy, kolik určovala číslice na začátku řádky s odpovídajícím počtem teček u ní vyznačených.

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
13.11.2012
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

Učili jsme se sledovat pohyb po řádcích a dodržet pořadí tak, jak byly řádky pod sebou, stejně tak, jako reagovat na pokyny učitelky.

Plody podzimu

Video je součástí bakalářské práce Marie Čermákové, učitelky v Modré třídě MŠ Holýšov. Více informací a odkaz na celou bakalářskou práci najdete v našem článku.

Související odkazy

Plody podzimu (MŠ Holýšov)
13.11.2012 Marie Čermáková

Zpět