Děti z celého světa

V tematickém celku „Kde bydlím“ jsme si mimo jiné povídali o to, že náš domov je celá planeta Země, že na ní bydlíme spolu s dalšími lidmi a že ne všichni jsou stejní a ne všichni žijí stejně. Společně jsme vytvořili pavučinku přátelství.

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
22.11.2012
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

Na velké polystyrenové nástěnce je vyobrazena planeta Země se všemi kontinenty a kolem ní děti různé barvy pleti v různém oblečení. Děti vlnou na špendlíky namotávaly bavlnku, dle pokynů učitelky: „najdi černošskou holčičku, červené šaty s bílou hvězdičkou, ...“ V tomto konkrétním místě omotaly vlnu a pokračovalo se dál, až se spojily všechny vyobrazené děti kolem zeměkoule.

Následně jsme umísťovali kartičky k odpovídajícím dřevěným panáčkům zobrazujících šest dětí z různých kontinentů a mluvili jsme o tom, co je pro který kontinent typické a kam kartička patří.

V závěrečné aktivitě jsme kolorovali předkreslené postavy dětí ze 6 kontinentů, inspirované společenskou hrou „Děti světa“.

Děti z celého světa

Video je součástí bakalářské práce Marie Čermákové, učitelky v Modré třídě MŠ Holýšov. Více informací a odkaz na celou bakalářskou práci najdete v našem článku.

Související odkazy

Pavučina přátelství (MŠ Holýšov)
22.11.2012 Marie Čermáková

Zpět