Návštěva České televize Brno

Zítra je první jarní den. Hurá. Budeme více venku, domů můžeme jít později, bude déle světlo,…A co televize? Možná na ni na chvíli zapomeneme. Ale nemůžeme na ni zapomenout dnes. Paní Zikmundová nám domluvila schůzku s Lenkou Solanskou, moderátorkou České televize v Brně. A kde jinde než v budově České televize Brno.

PaedDr. Jana Klodnerová
20.3.2009
Česká televize, Televizní studio Brno, Běhounská 18, 658 88 Brno

Dostat se do budovy není jednoduché. Musíte mít zvláštní povolení a uvolněný vstup. To jsme měli. Když nás ale paní Lenka Solanská uviděla, lekla se množství dětí, které se do prostor televize těšily. Brzo jsme ji přesvědčili, že není čeho se bát , a že zařízení v budově zůstane neporušené. Prošli jsme tak přípravnou zpravodajství, střižnou, velínem, maskérnou, natáčecími prostorami různých dětských pořadů a v závěru jsme se posadili a vyfotografovali i za zpravodajským stolem, podívali se do kamery a do čtecího zařízení.

Michal Pecháček získal dokonce podpis Lenky Solanské a foto s ní. Že by budoucí brněnský moderátor? Všechno je možné. Už se těšíme. A večer jsme sledovali zprávy. Lenka Solanská na nás mrkla. Nis jiného udělat nemohla. My jsme však věděli, že mrknutí patřilo nám. Svůj slib splnila. Přejeme jí a České televizi Brno všechno dobré.

Související odkazy

Návštěva ČT Brno - březen 2009 (Klub dětí ZŠ Křídlovická)
20.3.2009 Jana Klodnerová

Zpět