O životě ve starém Egyptě

V pátek 24. října 2008 jsme se s paní Hlavinkovou, maminkou jednoho z našich žáků, vypravili do Egypta.

PaedDr. Jana Klodnerová
24.10.2008
ZŠ Křídlovická 904/30b, 603 00 Brno

Hloubali jsme nad mapou Egypta, studovali historii pyramid a život faraonů a učili se obrázkové písmo. Sladká odměna neminula úspěšné luštitele křížovky a stavitele papírové pyramidy.

Děkujeme všem rodičům, kteří jsou nám nakloněni, tentokrát ale ještě o trochu více poděkování patří paní Hlavinkové.

Související odkazy

O životě ve starém Egyptě (Klub dětí ZŠ Křídlovická)
24.10.2008 Jana Klodnerová

Zpět