Učíme se sami: vlajky států s asociačními obrázky

Videosekvence s názvem „Učíme se sami“ vznikla zcela náhodně a neplánovaně v době, kdy do třídy přišla provozní pracovnice a potřebovala projednat nutnou záležitost. V tomto okamžiku jsme s dětmi opakovali vlajky států s asociačními obrázky, což je jedna z aktivit z NTC systému učení. Dala jsem dětem vybrat ze dvou možností: buď na mne počkají, nebo budou dále pokračovat samy tak, jako kdybych tam byla s nimi, nicméně musí se samy dohodnout mezi sebou.

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
27.11.2012
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

Po návratu jsem byla mile překvapena. Děti pokračovaly v činnosti, samy určovaly pořadí, kdo bude mluvit, zvolily si dvě děti, které činnost vedly a pro zklidnění používaly pravidlo naší třídy, které spočívá v tom, že pokud někdo potřebuje, aby se snížila hladina hluku, zvedne ruku. K tomuto gestu se pak přidají ostatní děti, pro jeho stvrzení a vlastní zklidnění. Tím si samy, volně v průběhu dne regulují klid ve třídě. Mluvit dále by bylo zbytečné, možná bude více na místě úvaha, do jaké míry vést děti ke zodpovědnosti na místo toho, abychom se stále snažili vést je předem naplánovaným směrem s jasně vytyčenými cíli.

Učíme se sami: vlajky států, asociační obrázky

Video je součástí bakalářské práce Marie Čermákové, učitelky v Modré třídě MŠ Holýšov. Více informací a odkaz na celou bakalářskou práci najdete v našem článku.

Související odkazy

Zpět