Slovní diktát: dokresli dům a jeho okoí

V této aktivitě jsme nejprve obtahovali v rytmu básničky obrysy předkresleného domu a učili se vnímat rozdíl mezi trojúhelníkem a čtvercem.

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
30.11.2012
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

Následně jsme dokreslovali do obrysu domu dle slovních pokynů okna, dveře, balkón, ... Kolem domu pak slunce, strom, ... Děti se měly naučit nejen reagovat na pokyn učitelky a „zapisovat“, co slyší, ale také jsme procvičovali prostorové pojmy, pravolevou orientaci a v neposlední řadě správné držení grafického materiálu. V samém závěru provádíme všichni společně zpětnou kontrolu. Všechny obrázky by měly mít stejné prvky a na stejném místě. Učíme se sami najít „chybu“ a také to, že chybovat je přirozené, jen stačí nalézt, odůvodnit a opravit. Chybami se učíme a posouváme dál.

Slovní diktát: dokresli dům a jeho okolí

Video je součástí bakalářské práce Marie Čermákové, učitelky v Modré třídě MŠ Holýšov. Více informací a odkaz na celou bakalářskou práci najdete v našem článku.

Související odkazy

Kde bydlím, barevné domky (MŠ Holýšov)
3.12.2012 Marie Čermáková

Zpět