Testování IQ na ZŠ Easy Start

Dne 20. března 2013 se na ZŠ Easy Start uskuteční testování IQ dětí ve věku od 5 do 15 let prováděné Mensou ČR. V jedné z učeben připravené k těmto účelům se dětem bude věnovat akreditovaná testující Mensy ČR se zaměřením na testování dětí.

Mgr. Hana Paušová
20.3.2013, 13:00
150 Kč
ZŠ Easy Start, Brojova 2113/16, 326 00 Plzeň 2-Slovany

Mladší děti se testují ve skupinách max. 3 děti na jednu testující, a tak budou děti rozděleny do skupin. První vlna testovaných bude začínat ve 13 hodin (tj. příchod dětí do 13. hodiny, poté proběhnou administrativní kroky a příprava samotných dětí). Další vlna bude následovat po cca 60 minutách. Děti na testování prosím přihlašte u ředitelky ZŠ Easy Start (reditelka@zseasystart.cz), a to nejpozději do úterý 19. 3. 2013 do 12 hodin. Přihlásit se mohou děti z celé Plzně a okolí, testování není omezeno na žáky navštěvující ZŠ Easy Start, s.r.o. Nejpozději v úterý 19. 3. 2013 budete informováni, v kolik hodin přijde Vaše dítě na řadu.

Organizační informace

  • Testování je dobrovolné a je k němu třeba vyplnit přiložený formulář (souhlas zákonného zástupce, PDF soubor ke stažení, 80 kB) a uhradit částku 150 Kč.
  • Formulář i peníze prosím předejte v den testování organizačnímu týmu testování.
  • Rodiče testovaných dětí mohou po dobu testu vyčkat ve vedlejší učebně.

Související odkazy

Zpět