Karnevalové škrabošky

Letošní karneval ve školce jsme využili mimo jiné také k tomu, abychom zařadili do dopoledních činností prvky kombinatoriky.

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
26.2.2013
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

Z množství karnevalových masek jsme vybírali dvě úplně stejné, předkreslené černou lihovou fixou. Ve dvojici jsme pak s kamarádem vybrali tři různě barevná progresa a z dvou stejných masek připravených k vybarvením stejnými pastely, jsem udělali dvě jiné. Úkolem dětí bylo domlouvat se spolu a hledat odlišnosti v původně stejných škraboškách.

Karnevalové škrabošky

Video je součástí bakalářské práce Marie Čermákové, učitelky v Modré třídě MŠ Holýšov. Více informací a odkaz na celou bakalářskou práci najdete v našem článku.

Související odkazy

Karnevalové škrabošky (MŠ Holýšov)
26.2.2013 Marie Čermáková

Zpět