Chůze po obrubníku

Mnohé z aktivit NTC systému učení je možné provádět běžně, v životě, bez přípravy pomůcek, či jiné přípravy předem. Toto je v metodě stěžejní, stavět na přirozených situacích a hledat příležitosti v životě, v tom, co děti obklopuje.

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
8.3.2013
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

Cvičení rovnováhy provádíme pravidelně při vycházkách, za městem, kde již není provoz, děti chodí po obrubníku. Jde hlavně o to, aby nespěchaly a prováděly aktivitu vědomě a správně, pravidelně a vnímaly ji.

Chůze po obrubníku

Video je součástí bakalářské práce Marie Čermákové, učitelky v Modré třídě MŠ Holýšov. Více informací a odkaz na celou bakalářskou práci najdete v našem článku.

Související odkazy

Zpět