Hry s obrázky jarních květin

Obrazový materiál „jarní květy“ jsme s dětmi využili v rámci procvičování předmatematických dovedností.

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
12.4.2013
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

Obrázky květin byly volně rozložené v prostoru třídy na koberci. Děti z nich dle pokynů učitelky vytvářely záhonky, vždy odpovídající druh, od nejnižšího počtu do nejvyššího. Třídění dle druhu pak prováděly děti volně při vytváření zahradnictví s využitím kapla kostek, kterými oddělovaly jednotlivé záhonky s určitým druhem květin. S prvky kombinatoriky jsme pracovali, při společném vytváření záhonků, tak, aby od každého druhu květin byl jeden zástupce, nicméně vždy v jiném postavení v řadě. Hrou „pohni a vyměň“ jsme pak cvičili paměť: na koberci v kruhu před dětmi byly rozloženy obrázky květin, z nichž vždy konkrétní dítě jednu vyměnilo a druhou pohnulo, zatímco ostatní děti měly zavřené oči. Po otevření očí zjišťovaly, co se na koberci změnilo.

Určování počtu květin, řazení od nejnižšího po nejvyšší počet

Vytváření záhonků dle druhu, třídění do odpovídajících skupin

Paměťová hra Pohni a vyměň: Kombinatorika, různé kombinace květin v záhonech

Související odkazy

Hry s obrázky jarních květin (MŠ Holýšov)
12.4.2013 Marie Čermáková

Zpět