Oslava 20 let výročí Mensa gymnázia, o.p.s.

Dne 10. října se ve Spolkovém domě ve Stodůlkách konala oslava 20. výročí Mensa gymnázia. V relativně velkém sále návštěvníky vítala sada panelů popisující barvitou historii školy a další zajímavosti. Škoda, že úplné začátky školy neměly širší fotografickou dokumentaci. Studenti vystavovali na stěnách i své výtvarné práce, často velmi nápadité.

10.10.2013, 17:00
Spolkový dům, K Vidouli 727/18, 155 00 Praha 13

vystoupení studentů VŠCHT (foto: Tomáš Kubeš)

Akci zahájila paní ředitelka Mgr. Kindlová uvítáním hostů a já poděkováním všem, kteří se podíleli a podílejí na založení, rozvoji, fungování a stabilizaci školy. Po tomto krátkém formálním úvodu přišli ke slovu profesionální baviči – studenti VŠCHT, kteří předváděli divoké pokusy (už jste někdy lili vroucí vodu do kádě tekutého dusíku?), a dokonce přišel i kouzelník, který připoutal zraky všech k pódiu. Následovaly tance a čísla studentů. Některá byla opravdu velice vtipná a veselá (za zmínku jistě stojí bojový tanec), některá nás ve vzpomínkách přenesla na tradiční školní besídku. Větší část vystoupení byla v režii mladších studentů.

Během vystoupení přicházeli další a další hosté, až se sál opravdu zaplnil. Po skončení vystoupení se konal diamantový přípitek. Proč vlastně diamantový? Jedna účastnice oslavy opravdu našla slibovaný malinký diamant na dně své skleničky. Dostali jsme další občerstvení a dort, který poslala zakladatelka školy, paní Kateřina Havlíčková. Následovala možnost zatancovat si doprovázená pěveckým vystoupením paní ředitelky.

Celá akce byla naplněna velmi pozitivní atmosférou a za povšimnutí určitě stála povětšinou velice vřelá a uvolněná interakce studentů s učiteli. Oslava 20. výročí tak byla důkazem, že se současnému vedení podařilo vytvořit stabilizovanou a fungující školu, kterou studenti rádi navštěvují.

Tomáš Kubeš
šéfredaktor mensovního časopisu

pohled do zaplněného sálu (foto: Tomáš Kubeš)

Ke stažení

Související odkazy

Zpět