Regionální konference Mensa pro školy v Karlových Varech

Poprvé v historii se 18. 2. 2011 uskutečnila regionální konference Mensa pro školy i v našem nejmenším kraji, v Karlových Varech. Byla určena pedagogům základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií. Navázala na principy spolupráce Mensy ČR se školami pečujícími o rozvoj mimořádně nadaných žáků.

Mgr. Magdalena Čavojská, Ing. Petr Čavojský
18.2.2011
Krajská knihovna Karlovy Vary, Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary, Dvory

Program byl zaměřen na seznámení účastníků se specifickou problematikou kognitivně nadaných žáků na škole, možnostmi podpory individuální i skupinové péče a aktivitami přispívajícími k vyšší efektivitě práce s těmito žáky.

Konference byla členěna do dvou bloků – na část informativní (přednášky) a pracovní (tematické workshopy). Účastníkům byly prezentovány i konkrétní práce a projekty žáků z karlovarské školy J. A. Komenského, realizující vlastní program z podpory ESF „Nadané dítě“, a ze soukromé sokolovské školy – Gymnázium, ZŠ a MŠ Mánesova. Během konference proběhlo mnoho zajímavých přednášek.

Cílem setkání pedagogů a pracovníků institucí pracujících s nadanými žáky bylo navázat vzájemné kontakty, podpořit zájem o vzdělávání pedagogů v oblasti péče o mimořádně nadané žáky a napomoci k zajištění vyšší kvality práce ve vyučování. Ke zvýšení kreditu konference přispěla i záštita, kterou nad ní převzal radní Karlovarského kraje, PaedDr. Vratislav Emler.

Z programu vybíráme

  • Možnost spolupráce Mensy ČR se školami Karlovarského kraje, V. Fořtík, předseda Dětské Mensy;
  • Mimořádně nadaný žák – specifické potřeby a možnosti péče ve škole, Mgr. Karchňák, PPP Karlovy Vary;
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti péče o mimořádně nadané žáky, PaedDr. Mlátilíková, PPP Cheb;
  • Seznámení s metodickou příručkou „Vyhledáváme rozumově nadané žáky“, PhDr. Fořtíková, Ph.D., Centrum nadání;
  • Seznámení s dotazníkovým šetřením k posouzení projevů žáka ve škole, ověřovaným ve spolupráci s VÚP Praha, Mgr. Čavojská;
  • Prezentace projektu „Nadané dítě“, ZŠ J. A. Komenského, K. Vary, pedagogové a žáci školy zapojení do projektu;
  • Talnet – program na podporu nadaných žáků, I. Pecháčková;
  • Logická olympiáda – postřehy z krajského kola a celorepublikového finále, Ing. Čavojský, člen Rady Mensy ČR;
  • Využití deskových her na podporu logického myšlení žáků, Mgr. Vodička;
  • Představení technické stavebnice Eitech a její využití ve výuce, Ing. Mikoláš.

Akce byla hodnocena účastníky jako zdařilá, o čemž svědčí množství e-mailů, které jsme po konferenci dostali. Těšíme se, že se nám to vše podaří zopakovat.

foto z konference Mensa pro školy v Karlových Varech (únor 2011)

Související odkazy

Zpět