Hrajeme si s listím, číselná řada od 1 do 10

Úvodní aktivitou do celého dopoledne byla pohybová hra, vítr a podzimní listí. Za doprovodu klavíru děti běhají mezi velkými barevnými papírovými listy. V okamžiku, kdy hudba přestane hrát, se děti postaví na jeden z listů, barvu určí učitelka.

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
9.11.2012
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

Třídění a porovnávání počtu – barevné listí, které je volně v prostoru a bylo použito k pohybové hře, v tělocvičně, roztřídíme podle barev a porovnáváme počet listů od každé barvy. Seřadíme od těch, kterých je nejméně, až po barvu, které je nejvíce a pak porovnáváme počet listů v jednotlivých skupinách, určujeme, kde je méně, více, o kolik apod.

Číselná řada do 10, spolupráce ve dvojicích – děti si navzájem dávají úkoly tím, že položí na koberec kartičku s číslicí od 1 do 10 a s odpovídajícím počtem černých puntíků. Dvojice pak společně odpočítávají vylisované listy v požadovaném počtu.

Procvičení grafomotoriky – kresba žilkování listů. Nejprve si prohlédneme na skutečných vylisovaných listech, každý si vybere jen s sebou ke stolečku a následně obyčejnou tužkou kreslíme do předkreslených listů žilkování.

Hrajeme si s listím, číselná řada od 1 do 10

Video je součástí bakalářské práce Marie Čermákové, učitelky v Modré třídě MŠ Holýšov. Více informací a odkaz na celou bakalářskou práci najdete v našem článku.

Související odkazy

Zpět