Kalendář událostí

Archiv

Rok: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 0


5. ročník Logické olympiády

Pořadatelem Logické olympiády je Mensa České republiky.
1.8.2012  —  26.11.2012
celá ČR (nominační kola), města ve všech 14 krajích ČR (semifinále), Praha (finále)

Do pátého ročníku Logické olympiády se v roce 2012 zaregistrovalo 32 190 soutěžících z 1 660 škol z celé České republiky. Z nominačních kol postoupilo celkem 2 144 účastníků, kteří se utkali v krajských kolech (semifinále). Do celostátního finále postoupilo 196 dětí a studentů, kteří mezi sebou soutěžili koncem listopadu v Míčovně Pražského hradu.


Překresli tečky

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
14.9.2012
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

Děti měly za úkol obkreslit stejný počet teček různými způsoby. Před děti byla položena kartička s libovolným počtem černých puntíků. Společně jsme je spočítali a hovořili o tom, jak jsou umístěny.  Nato děti dostaly prázdné kartičky stejného formátu a vymýšlely různé konfigurace jejich seskupení, které zaznamenávaly černým fixem. Počet stále musel odpovídat určenému počtu na začátku aktivity.


Pokusy s kapalinami

Kateřina Paušová
18.9.2012, 15:00  —  18.9.2012, 16:15
KND při ZŠ Easy Start, Brojova 2113/16, 326 00 Plzeň 2 - Slovany

V úterý 18. září jsme prováděli pokusy s různými kapalinami. Všechny poznatky jsme si pečlivě zaznamenali do svých deníků.


Dokresli loutky

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
21.9.2012
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

V tematickém celku „Zahrajem si pohádky“ jsme hádali názvy pohádkových postav napsané na kartičkách. Určovali jsme první hlásku, vytleskávali po slabikách a porovnávali dlouhá a krátká slova.


Operace Zlaté žezlo

Kateřina Paušová
25.9.2012, 15:00  —  25.9.2012, 16:15
KND při ZŠ Easy Start, Brojova 2113/16, 326 00 Plzeň 2 - Slovany

V úterý 25. září proběhla v našem klubu Operace Zlaté žezlo. Jste zvědaví, jak to probíhalo?


Kolorování velkých obrazů měsíců v roce

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
1.10.2012
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

Tuto skupinovou aktivitu provádíme pravidelně vždy na začátku nového měsíce.


Ranní chvilka s míčky

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
1.10.2012
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

Prvky NTC systému učení lze vkládat do běžného režimu dne kdykoliv, zde pro ilustraci ukazujeme „obyčejnou“ hru s míčky.


Kdo je dnes ve školce? Práce s čísly, ranní přehled o dětech v MŠ

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
1.10.2012
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

Naším pravidelným ranní rituálem je umístění značky do odpovídající řádky tak, jak budou děti v ten den v MŠ.


Plesnivý chleba

Kateřina Paušová
2.10.2012  —  16.10.2012
KND při ZŠ Easy Start, Brojova 2113/16, 326 00 Plzeň 2 - Slovany

V první polovině října probíhal několikatýdenní pokus s plísněmi. Vše jsme pečlivě zdokumentovali.


NTC chvilka s velkými míči

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
3.10.2012
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

Činnosti zaměřené na aktivní využití míčů jsou primárně prováděny v rámci stimulace akomodace oční čočky. Autor metody upozorňuje na problém s nadměrným sledováním televize a PC již od raného věku a upozorňuje, že je nutné posilovat akomodaci oční čočky, k čemuž nejvíce napomáhají činnosti s míči, házedly, létacími talíři apod. Děti tím navíc trénují pozornost, postřeh a při házení, koulení a odrážení ve dvojicích i vzájemnou spolupráci.


Cvičení rovnováhy na vycházce do lesa

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
8.10.2012
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

Dle videozáznamu z podzimní vycházky lze poznat, že chvilky s NTC je možné najít i v těch nejběžnějších činnostech, jako je „obyčejná“ vycházka do lesa.


Vycházka s míči a křídami

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
17.10.2012
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

V pěkném počasí využíváme otevřené basketbalové hříště, kam chodíme kreslit křídami, čímž posilujeme grafomotoriku, a hrát si s míči, což je jedním z prvků NTC systému učení.


Navlékání korálků podle slovních pokynů

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
17.10.2012, 17:30  —  17.10.2012, 19:00
Třída 1. máje č.p. 387, 345 62 Holýšov

V návaznosti na veršovanou pohádku, „Princeznička na bále“ jsme ve dvojicích navlékali korálky dle slovních pokynů učitelky. Bylo nutné sledovat počet a barvu, ale také domluvit se s kamarádem. Zpětná kontrola proběhla společně, položením všech šňůrek s korálky v řadě vedle sebe a děti samy hledaly, kde se stala chyba.


Modelování číslic a odpovídajícího počtu teček

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
17.10.2012, 17:30  —  17.10.2012, 19:00
Třída 1. máje č.p. 387, 345 62 Holýšov

Aktivita byla prováděna s 5-6letými dětmi v rámci utváření předmatematických představ. Nejprve jsme si v komunikačním kruhu společně vytvořili číselnou řadu od 1 do 10 a k ní přiřazovali kartičky s odpovídajícím počtem černých puntíků. Děti následně v závěrečné části modelovaly z kuličkové modelíny tvary jednotlivých číslic a k nim odpovídající počet kuliček. Zapojením hmatu v návaznosti na znak dojde k upevnění, posílení a zapamatování si čísla jako označení odpovídajícího množství.


Opisování názvů pohádkových postav

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
17.10.2012, 17:30  —  17.10.2012, 19:00
Třída 1. máje č.p. 387, 345 62 Holýšov

Již v předškolním období se děti učí vnímat psanou podobu jazyka. Nejde o čtení, či nácvik psaní, ale opravdu jen o to, spojit si určité slovo, název, jméno atd. s jeho psanou podobou, přirozeně a v době, kdy o to dítě samotné již má zájem. Jeden týdenní tematický celek jsme měli zaměřený na pohádky.


Pokusy se vzduchem

Kateřina Paušová
23.10.2012, 15:00  —  23.10.2012, 16:15
KND při ZŠ Easy Start, Brojova 2113/16, 326 00 Plzeň 2 - Slovany

V úterý 23. října budeme experimentovat se vzduchem. Všechny poznatky si pečlivě zapíšeme do svých deníků.


Vyrobím si svou loutku

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
30.10.2012
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

Nůžky, papír, lepidlo, taky pastelky,
vyrobíme strašidlo, nebo loutku z Popelky.
Přijďte potom děti ke mně,
pohádku si zahrajeme.


Co najdeme v lese

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
8.11.2012
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

V týdenním tematickém celku jsme se učili poznávat rozdíl mezi stromy listnatými a jehličnatými. Povídali jsme si o změnách ročních období a o tom, jak vypadá les na podzim.


Co najdeme v lese, slovní diktát

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
8.11.2012
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

Kam jsi kotě zabloudilo,
aby ses tu neztratilo!
Tady bydlí zvířátka,
nechodí k nám za vrátka.
Hříbky, houby rostou tam,
už jich plný košík mám.
Stromy jsou tu vysoké
a jahůdky slaďounké.


Odpoledne s pohádkou „Jak dvě kapky putovaly“

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
9.11.2012
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

V návaznosti na NTC systém učení jsme pracovali s myšlenkovou mapou a trénovali kreativní přístup k práci s textem.


Hrajeme si s listím, číselná řada od 1 do 10

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
9.11.2012
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

Úvodní aktivitou do celého dopoledne byla pohybová hra, vítr a podzimní listí. Za doprovodu klavíru děti běhají mezi velkými barevnými papírovými listy. V okamžiku, kdy hudba přestane hrát, se děti postaví na jeden z listů, barvu určí učitelka.


Volné hry s vlajkami a kontinenty

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
10.11.2012, 8:30  —  10.11.2012, 11:30
Třída 1. máje č.p. 387, 345 62 Holýšov

Ukázka dopolední činnosti pro předškoláky v herním klubu Maxík.


Plody podzimu

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
13.11.2012
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

Děti měly tentokrát za úkol natisknout do řádky tolik razítek s podzimními motivy, kolik určovala číslice na začátku řádky s odpovídajícím počtem teček u ní vyznačených.


Kontinenty, barvy olympijských kruhů

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
14.11.2012
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

Dříve než jsme se pustili do vlajek států, jednoho okruhu z NTC systému učení, seznámili jsme se s jednotlivými kontinenty na naší planetě.


Overbally ve školce

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
20.11.2012
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

Řada činností, které se provádějí v MŠ probíhá v kruhu na koberci. V loňském školním roce jsem se na ročním kurzu psychosomatiky dověděla o overballech, zdravotních míčích, které se používají na cvičení, ale také na sezení, pro stimulaci a aktivizaci posturálního svalstva a k posílení rovnováhy.


Děti z celého světa

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
22.11.2012
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

V tematickém celku „Kde bydlím“ jsme si mimo jiné povídali o to, že náš domov je celá planeta Země, že na ní bydlíme spolu s dalšími lidmi a že ne všichni jsou stejní a ne všichni žijí stejně. Společně jsme vytvořili pavučinku přátelství.


Kde bydlím

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
26.11.2012
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

V tematickém celku „kde bydlím“ si povídáme o tom, kde a jak bydlíme. Chodíme po městě a hledáme místo, odkud nás rodiče vodí do školky a učíme se znát svou adresu.


Učíme se sami: vlajky států s asociačními obrázky

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
27.11.2012
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

Videosekvence s názvem „Učíme se sami“ vznikla zcela náhodně a neplánovaně v době, kdy do třídy přišla provozní pracovnice a potřebovala projednat nutnou záležitost. V tomto okamžiku jsme s dětmi opakovali vlajky států s asociačními obrázky, což je jedna z aktivit z NTC systému učení. Dala jsem dětem vybrat ze dvou možností: buď na mne počkají, nebo budou dále pokračovat samy tak, jako kdybych tam byla s nimi, nicméně musí se samy dohodnout mezi sebou.


Slovní diktát: dokresli dům a jeho okoí

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
30.11.2012
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

V této aktivitě jsme nejprve obtahovali v rytmu básničky obrysy předkresleného domu a učili se vnímat rozdíl mezi trojúhelníkem a čtvercem.


INTERnetová LOgická Soutěž (InterLoS) 2012

1.12.2012, 15:00  —  1.12.2012, 20:00
účast je zcela zdarma
kdekoli (on-line soutěž)

Nejen informatická soutěž pořádaná Fakultou informatiky MU Brno.


Kde bydlím, barevné domky

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
3.12.2012
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

Skupinová stavba barevných domků, děti tyto domky stavěly v tříčlenných skupinách.


Den plný her na tvrzi v Puclicích

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
15.12.2012, 16:00  —  15.12.2012, 20:00
Tvrz v Puclicích (mezi Horšovským Týnem a Holýšovem)

15. prosince 2012 jsme se sešli opět na tvrzi v Puclicích, kde má své sídlo místní knihovna. Hrály se společenské hry, psala se vánoční přání na lampionky štěstí a ty se vypouštěly v samém závěru sobotního odpoledne.


Pravidelná dopoledne v knihovně

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
17.12.2012
Městská knihovna, Americká 516, 345 62 Holýšov

Pravidelně 1x za měsíc chodíme s dětmi na dopoledne do městské knihovny.


Zdobení vánočního stromku, určování počtu prvků a řazení dle vzoru

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
18.12.2012
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

V této aktivitě jsme se učili vnímat číslice v souvislosti s odpovídající počtem prvků.


Vánoční bramborová tiskátka

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
19.12.2012
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

Touto aktivitou jsme se učili vnímat směr zleva doprava.


Skákací panáci, cvičení rovnováhy: prvky NTC systému učení ve volných chvílích v průběhu dopoledne

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
20.12.2012
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

Chvilka po svačině, před klidovou, aktivitou, po vycházce, když čekáme na oběd... tam všude lze vložit některý z prvků NTC systému učení a tak využít prostojové chvíle, při kterých se děti zároveň odreagují.


Rozloučení s kalendářním rokem, spaní ve školce – prosinec 2012

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
21.12.2012, 18:00
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

Poslední den ve školce v kalendářním roce 2012 jsme se sešli v 18.00 v naší třídě, abychom se rozloučili se starým rokem. První část byla společná pro děti a rodiče, závěrečné nocování ve školce pak bylo záležitostí jen dětí.


Vánoční zdobení stromku pro zvířátka

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
24.12.2012
les nedaleko Holýšova

Stalo se již tradicí, že na Štědrý den po obědě vyrážíme společně s těmi, kdo potřebují ven do lesa víc, než uklízet, zdobit vánoční stromek pro zvířátka a nasypat kaštany a jablka do krmelce.Zpět