Kalendář událostí

Archiv

Rok: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 0


Matematika podle Hejného metody – reportáž z přednášky

prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.
28.2.2013, 13:00  —  28.2.2013, 15:00
Aula Gymnázia J. Wolkera, Kollárova 2602/3, 796 01 Prostějov

Hejného metoda je založena na tvorbě schémat a prostředí, se kterými žák pracuje a ve kterých si dokáže představit matematické souvislosti. Učitel dětem nepředkládá fakta, která si mají zapamatovat, ale vede je k objevování matematiky na skutečném světě. Tím jsou děti jednak vedeny k samostatnému myšlení, ale také si takto získané poznatky mnohem lépe osvojí a zapamatují.


Sendvič 2013

2.3.2013, 15:00  —  2.3.2013, 20:00
100 až 500 Kč
kdekoli (on-line soutěž)

Týmová internetová hra, při níž budete moci prověřit nejen svoje logické uvažování a schopnost luštit šifry, ale musíte také vědět, kde hledat informace a využijete i svůj všeobecný rozhled.
Akci nepořádá Mensa ČR.


Inkluzivní vzdělávání nadaných žáků na základních školách

Mgr. Eva Machů, Ph.D.
25.3.2013, 9:00  —  25.3.2013, 16:00
590 Kč
Národní institut pro další vzdělávání - krajské pracoviště Olomouc, Wellnerova 256/25, 779 00 Olomouc

Vzdělávací program, který je určen pedagogům prvního i druhého stupně ZŠ, se zaměřuje na problematiku inkluzivního vzdělávání nadaných žáků na základních školách. V úvodu se posluchači naučí rozpoznat typické projevy nadaných žáků, na základě kterých jsou společně definovány specifické edukační potřeby nadaných žáků. Hlavní pozornost je dále věnována praktickému nácviku vybraných edukačních metod a přístupů, které vedou k inkluzi nadaného žáka, čímž zároveň podporují rozvoj nadání všech žáků třídy.


Seznam.cz ABAKU Liga

Organizátorem soutěže je MATHRIX 42 s.r.o.
1.4.2013  —  31.5.2013
celá ČR (on-line nominace), Praha (finále)

Seznam.cz ABAKU Liga je soutěž určená studentům středních škol. Na soutěži se organizačně podílí i Mensa ČR.


Návštěva muzea historických vozidel v Olomouci

Ludmila Děcká, e-mail: ludmila.decka@olomouc.eu, tel.: +420 602 196 619
13.4.2013, 10:00  —  13.4.2013, 14:00
dospělí 149 Kč, děti a studenti 95 Kč, rodinné vstupné 290 Kč, děti do 6 let zdarma (pokud se sejde více než 15 osob, výše vstupného se sjednotí na 95 Kč na osobu)
Muzeum historických automobilů a galerie umění VETERAN ARENA, Sladovní 103/3, 779 00 Olomouc

SIG rodičů nadaných dětí Olomouc pořádá společné setkání rodičů nadaných dětí a jejich ratolestí. Přijměte prosím naše pozvání na návštěvu muzea historických vozidel v Olomouci.


Pedagogická činnost s nadanými předškoláky

Mgr. Eva Machů, Ph.D.
15.4.2013, 9:00  —  15.4.2013, 13:00
420 Kč
Národní institut pro další vzdělávání - krajské pracoviště Olomouc, Wellnerova 256/25, 779 00 Olomouc

Vzdělávací program, který je určen pedagogům MŠ, se zaměřuje na problematiku výchovy a vzdělávání nadaných dětí předškolního věku. V úvodu se posluchači naučí rozpoznat typické projevy nadaných dětí, na základě kterých jsou společně definovány specifické edukační potřeby nadaných dětí. Hlavní pozornost je dále věnována praktickému nácviku vybraných edukačních metod a přístupů, které vedou k inkluzi nadaného dítěte, čímž zároveň podporují rozvoj nadání ostatních dětí ve skupině.


Návštěva přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně

reportáž: Jitka Pethö; organizátorka: Ludmila Děcká, e-mail: ludmila.decka@olomouc.eu, tel.: +420 602 196 619
8.6.2013, 14:00  —  8.6.2013, 17:00
Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně (nedaleko skiareálu Kouty nad Desnou), Olomoucký kraj

SIG rodičů nadaných dětí Olomouc uspořádal společné setkání rodičů nadaných dětí a jejich ratolestí. 23 dětí a jejich rodičů se setkalo 8. června 2013 v Koutech nad Desnou, aby společně vyrazili na exkurzi přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně.


6. ročník Logické olympiády

Pořadatelem Logické olympiády je Mensa České republiky.
1.8.2013  —  25.11.2013
celá ČR (nominační kola), města ve všech 14 krajích ČR (semifinále), Praha (finále)

Do šestého ročníku Logické olympiády se v roce 2013 zaregistrovalo 41 109 soutěžících z 1 969 škol z celé České republiky. Z nominačních kol postoupilo celkem 2 067 účastníků, kteří se utkali v krajských kolech (semifinále). Do celostátního finále postoupilo 195 dětí a studentů, kteří mezi sebou soutěžili koncem listopadu v Míčovně Pražského hradu.


CTYOnline pro nadané středoškoláky

Ing. Jeanne Bočková
4.9.2013  —  15.9.2013

Studovat kurzy CTY Online znamená opravdu dobře se připravit na studium na prestižních univerzitách. Vyberte si z nabídky kurzů zaměřených na matematiku, chemii, biologii, fyziku a samozřejmě angličtinu a studujte s ostatními studenty z celého světa pod vedením amerických a českých instruktorů.


Noc vědců 2013

27.9.2013
Brno, České Budějovice, Liberec, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Praha, Slaný, Zlín

Automobil potřebuje energii k rozjezdu, motýl k rozletu, květina k rozkvětu. K čemu potřebuje energii vědec? Přece k poznání! Poznejte, co žene vpřed odborníky z univerzit, science center, hvězdáren či planetárií! Kousek své energie vám právě vědečtí profesionálové předají 27. září, a to na mnoha místech celé republiky.


Týden vědy a techniky 2013

Akademie věd České republiky
1.11.2013  —  15.11.2013
vstup zdarma
Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Jihlava, Karlovy Vary, Liberec, Pardubice, Plzeň, Praha, Olomouc, Ostrava, Ústí nad Labem, Zlín

Týden vědy a techniky AV ČR je nejrozsáhlejší vědecký festival v České republice. Koná se každoročně v měsíci listopadu, letos proběhne v pořadí již 13. ročník.


Konference Mensa pro rozvoj nadání – listopad 2013

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc., PhDr. Hana Halfarová, PaedDr. Jiří Rozehnal, Ing. Tomáš Blumenstein, Mgr. Alena Kýrová, Mgr. Marie Müllerová, Mgr. Markéta Valtrová, Mgr. René Gavlas, Mgr. Radka Foltová a další
13.11.2013, 8:30  —  13.11.2013, 16:00
Program konference je zdarma. Příspěvek 140,- Kč pokrývá oběd, kávu a vodu po celý den. Všem vedoucím KND, členům Mensy, školám a školkám spolupracující s Mensou hradí tento příspěvek Mensa ČR.
Národní dům, Vojáčkovo nám. 218/1, 796 01 Prostějov

Ve středu 13. 11. 2013 se za přítomnosti České televize uskutečnila v Prostějově podzimní konference pro rozvoj nadání organizovaná Mensou ČR. Zúčastnilo se 115 lidí, převážně pedagogů a dále psychologů a dalších, kteří se zajímají o práci s nadanými dětmi.


INTERnetová LOgická Soutěž (INTERLOS) 2013

30.11.2013, 15:00  —  30.11.2013, 20:00
účast je zcela zdarma
kdekoli (on-line soutěž)

Nejen informatická soutěž pořádaná Fakultou informatiky MU Brno.Zpět