Kalendář událostí

Archiv

Rok: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 0


Soutěž pro mládež v řešení sudoku a logických úloh

13.1.2013, 8:15  —  13.1.2013, 12:30
ZŠ a MŠ Chodov, Květnového vítězství 57/17, 149 00 Praha 4

Hráčská asociace logických her a sudoku, o.s. (HALAS) ve spolupráci s Terminus clubem, o.s. a Centrem nadání, o.s. pořádají Soutěž pro mládež v řešení sudoku a logických úloh.


Den praktické inteligence, testování IQ

Václav Fořtík
13.1.2013, 13:00  —  13.1.2013, 16:30
250 Kč (pro členy Mensy ČR, Terminus Clubu, Centra nadání), 400 Kč (pro nečleny)
ZŠ a MŠ Chodov, Květnového vítězství 57/17, 149 00 Praha 4

Před několika lety jsme průřezovými testy intelektu členů Mensy zjistili (nejen u členů Mensy), že je jejich IQ v různých oblastech intelektu velmi nevyrovnané. S týmem TV soutěže Fenomén jsme připravili F - test (pracovní název), který měří intelektové schopnosti v následujících oblastech: verbální, matematické, prostorovou orientaci, kreativitu, logiku a praktickou inteligenci.


Den otevřených dveří, herní odpoledne a testování IQ na Mensa Gymnáziu

Zuzana Poláková, e-mail: zuza.polakova@seznam.cz, tel. +420 721 216 108
23.1.2013, 10:00  —  23.1.2013, 15:00
Mensa Gymnázium, Španielova 1111/19, 163 00 Praha 17

Zveme všechny zájemce o studium na Den otevřených dveří na Mensa Gymnáziu, který je doprovázen dalšími mensovními aktivitami.


Sendvič 2013

2.3.2013, 15:00  —  2.3.2013, 20:00
100 až 500 Kč
kdekoli (on-line soutěž)

Týmová internetová hra, při níž budete moci prověřit nejen svoje logické uvažování a schopnost luštit šifry, ale musíte také vědět, kde hledat informace a využijete i svůj všeobecný rozhled.
Akci nepořádá Mensa ČR.


Mensa NTC Learning I. – Úvodní školení v metodě

PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D., Mgr. Dana Havlová, Mgr. Stanislava Kuruczová, Marie Čermáková
5.3.2013, 9:30  —  5.3.2013, 14:00
720 Kč (při počtu min. 15 účastníků, jinak 1080 Kč)
Centrum nadání, Zavadilova 1297/3, 160 00 Praha 6

Akreditovaný kurz pro učitele/učitelky mateřských škol.


Terminus Club Speciál

Václav Fořtík
29.3.2013, 9:00  —  9.3.2013, 17:00
350 Kč (člen klubu), 500 Kč (nečlen klubu)
sídlo Centra nadání – Zavadilova 3, 160 00 Praha 6

V pátek 29. března 2013 od 9:00 do 17:00 proběhne v Centru nadání tradiční Terminus club speciál. Celodenní hraní her, řešení hádanek a kvízů včetně oběda vyjde člena clubu (účastníka kroužků logiky) na 350 Kč, ostatní na 500 Kč.


Seznam.cz ABAKU Liga

Organizátorem soutěže je MATHRIX 42 s.r.o.
1.4.2013  —  31.5.2013
celá ČR (on-line nominace), Praha (finále)

Seznam.cz ABAKU Liga je soutěž určená studentům středních škol. Na soutěži se organizačně podílí i Mensa ČR.


Objevitelský víkend

Ing. Jeanne Bočková
6.4.2013, 9:00  —  7.4.2013, 16:00
1500 Kč, více informací na webu nebo v přiloženém PDF souboru
Anglo-American University, Lázeňská 287/4, 118 00 Praha 1

CTY CE - Centrum pro talentované a zvídavé děti mládež Vás zve na objevitelský víkend plný informací, dobrodružství a zábavy. Program je připraven pro nadané a zvídavé děti, žáky a studenty ve věku 6 – 14 let. Součástí objevitelského víkendu je také sobotní program pro rodiče. Připravili jsme pro Vás tato témata: Se Světošlápkem kolem světa, Pravá nebo padělek, Proč letadlo létá, Svět příběhů a pohádek, Poznáváme hlavní město, Tajemství jaderné fyziky, Staň se astronautem a řadu dalších programů.


Společenská akce Terminus clubu

Václav Fořtík
7.4.2013, 10:00  —  7.4.2013, 15:00
sídlo Centra nadání – Zavadilova 3, 160 00 Praha 6

V neděli 7. dubna 2013 bude probíhat v sídle Centra nadání celodenní společenská akce zakončená od 15:00 grilováním (pokud počasí nerozhodne jinak).


Mensa NTC Learning I. – Úvodní školení v metodě

PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D., Mgr. Dana Havlová, Mgr. Stanislava Kuruczová, Marie Čermáková
9.4.2013, 17:30  —  9.4.2013, 21:00
720 Kč (při počtu min. 15 účastníků, jinak 1080 Kč)
MŠ Josefínka a Vendelínek o.p.s., Světická 1229/8, 100 00 Praha 10

Akreditovaný kurz pro učitele/učitelky mateřských škol.


Pedagogická činnost s nadanými předškoláky

Mgr. Eva Machů, Ph.D.
12.4.2013, 9:00  —  12.4.2013, 13:15
420 Kč
Národní institut pro další vzdělávání - krajské pracoviště Praha a Střední Čechy, Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1

Vzdělávací program, který je určen pedagogům MŠ, se zaměřuje na problematiku výchovy a vzdělávání nadaných dětí předškolního věku. V úvodu se posluchači naučí rozpoznat typické projevy nadaných dětí, na základě kterých jsou společně definovány specifické edukační potřeby nadaných dětí. Hlavní pozornost je dále věnována praktickému nácviku vybraných edukačních metod a přístupů, které vedou k inkluzi nadaného dítěte, čímž zároveň podporují rozvoj nadání ostatních dětí ve skupině.


Mensa NTC Learning I. – Úvodní školení v metodě

PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D., Mgr. Dana Havlová, Mgr. Stanislava Kuruczová, Marie Čermáková
22.4.2013, 17:00  —  22.4.2013, 21:00
720 Kč (při počtu min. 15 účastníků, jinak 1080 Kč)
MŠ U Uranie, Na Maninách 1080/29a, 170 00 Praha 7

Akreditovaný kurz pro učitele/učitelky mateřských škol.


Jak rozvíjet rozumové schopnosti u dětí předškolního věku

PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D.
16.5.2013, 12:30  —  16.5.2013, 16:30
650 Kč
budova Nakladatelství Portál, Klapkova 26/2, 182 00 Praha 8, Praha-Kobylisy

Cílem semináře je upevnit teoretické znalosti a praktické dovednosti pedagogů v oblasti rozvoje rozumových schopností dětí předškolního věku. Seznámit účastníky semináře s možnostmi, jak nenásilnou formou odhalovat děti s vyšším kognitivním potenciálem a úspěšně s nimi pracovat v běžných mateřských školách.


Společenská akce Terminus clubu

Václav Fořtík
19.5.2013, 10:00  —  19.5.2013, 17:00
sídlo Centra nadání – Zavadilova 3, 160 00 Praha 6

V neděli 19. května 2013 bude probíhat v sídle Centra nadání celodenní společenská akce zakončená od 15:00 grilováním (pokud počasí nerozhodne jinak).


Mensa NTC Learning II. – Navazující trénink

PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D., Mgr. Dana Havlová, Mgr. Stanislava Kuruczová, Mgr. Barbora Krčmářová, DiS.
6.6.2013, 17:00  —  6.6.2013, 22:00
720 Kč (při počtu min. 15 účastníků, jinak 1080 Kč)
Centrum nadání, Zavadilova 1297/3, 160 00 Praha 6

Akreditovaný kurz pro učitele/učitelky mateřských škol.


Objevitelská sobota pro nadané a zvídavé děti, žáky a studenty

Ing. Jeanne Bočková
8.6.2013, 9:00  —  8.6.2013, 15:30
850 Kč (jednodenní program pro všechny kategorie žáků), 700 Kč (jednodenní program pro rodiče), 100 Kč oběd / 1 osoba. Při přihlášení dvou a více dětí je kurzovné sníženo o 10 %.
Jedličkův ústav a školy, U Jedličkova ústavu 1349/2, 140 00 Praha 4

CTY CE - Centrum pro talentované a zvídavé děti mládež Vás zve na Objevitelskou sobotu.


Turnaj v Othellu

Mgr. Alena Vávrová
9.6.2013, 9:30  —  9.6.2013, 14:00
Startovné 15 Kč
ZŠ Karla Čapka, Kodaňská 16, Praha 10 - Vršovice

Dětský klub KAPSA a ZŠ Karla Čapka Vás zvou na další ze svých turnajů v deskových hrách, tentokrát v Othellu.


Příměstský camp Praha (15.–19.7.2013)

Václav Fořtík
15.7.2013  —  19.7.2013
od 2 390 Kč
klubovna Dětské Mensy – Zavadilova 3, 160 00 Praha 6

Centrum nadání ve spolupráci s Mensou ČR vás srdečně zve na příměstské zábavně-vzdělávací campy rozvoje schopností s volitelným programem.


Příměstský camp Praha (22.–26.7.2013)

Václav Fořtík
22.7.2013  —  26.7.2013
od 2 390 Kč
klubovna Dětské Mensy – Zavadilova 3, 160 00 Praha 6

Centrum nadání ve spolupráci s Mensou ČR vás srdečně zve na příměstské zábavně-vzdělávací campy rozvoje schopností s volitelným programem.


Příměstský camp Praha (29.7.–2.8.2013)

Václav Fořtík
29.7.2013  —  2.8.2013
od 2 390 Kč
klubovna Dětské Mensy – Zavadilova 3, 160 00 Praha 6

Centrum nadání ve spolupráci s Mensou ČR vás srdečně zve na příměstské zábavně-vzdělávací campy rozvoje schopností s volitelným programem.


6. ročník Logické olympiády

Pořadatelem Logické olympiády je Mensa České republiky.
1.8.2013  —  25.11.2013
celá ČR (nominační kola), města ve všech 14 krajích ČR (semifinále), Praha (finále)

Do šestého ročníku Logické olympiády se v roce 2013 zaregistrovalo 41 109 soutěžících z 1 969 škol z celé České republiky. Z nominačních kol postoupilo celkem 2 067 účastníků, kteří se utkali v krajských kolech (semifinále). Do celostátního finále postoupilo 195 dětí a studentů, kteří mezi sebou soutěžili koncem listopadu v Míčovně Pražského hradu.


Letní soustředění Klubu Malý Šikula: Se Šikulou do moří a oceánu

Jitka Fořtíková, e-mail: jitka.fortikova@centrumnadani.cz
5.8.2013  —  9.8.2013
od 2 690 Kč
klubovna Dětské Mensy – Zavadilova 3, 160 00 Praha 6

Také patříte mezi šikuly a šikulky, kterým je líto, že v létě nemají svůj oblíbený program s dětmi v Centru nadání? Nebo patříte mezi rodiče, kteří hledají podnětný prázdninový program pro děti od 2 let? Šikulkovského programu je možné se zúčastnit i o letních prázdninách.


Letní soustředění Klubu Malý Šikula: Se Šikulou za vynálezy

Jitka Fořtíková, e-mail: jitka.fortikova@centrumnadani.cz
12.8.2013  —  16.8.2013
od 2 690 Kč
klubovna Dětské Mensy – Zavadilova 3, 160 00 Praha 6

Také patříte mezi šikuly a šikulky, kterým je líto, že v létě nemají svůj oblíbený program s dětmi v Centru nadání? Nebo patříte mezi rodiče, kteří hledají podnětný prázdninový program pro děti od 2 let? Šikulkovského programu je možné se zúčastnit i o letních prázdninách.


Příměstský camp Praha (19.–23.8.2013)

Václav Fořtík
19.8.2013  —  23.8.2013
od 2 390 Kč
klubovna Dětské Mensy – Zavadilova 3, 160 00 Praha 6

Centrum nadání ve spolupráci s Mensou ČR vás srdečně zve na příměstské zábavně-vzdělávací campy rozvoje schopností s volitelným programem.


Příměstský camp Praha (26.–30.8.2013)

Václav Fořtík
26.8.2013  —  30.8.2013
od 2 390 Kč
klubovna Dětské Mensy – Zavadilova 3, 160 00 Praha 6

Centrum nadání ve spolupráci s Mensou ČR vás srdečně zve na příměstské zábavně-vzdělávací campy rozvoje schopností s volitelným programem.


Mensa NTC Learning II. – Navazující trénink

PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D., Mgr. Dana Havlová, Mgr. Stanislava Kuruczová, Mgr. Barbora Krčmářová, DiS.
28.8.2013, 17:00  —  28.8.2013, 21:00
720 Kč (při počtu min. 15 účastníků, jinak 1080 Kč)
MŠ U Uranie, Na Maninách 1080/29a, 170 00 Praha, Holešovice

Akreditovaný kurz pro učitele/učitelky mateřských škol.


CTYOnline pro nadané středoškoláky

Ing. Jeanne Bočková
4.9.2013  —  15.9.2013

Studovat kurzy CTY Online znamená opravdu dobře se připravit na studium na prestižních univerzitách. Vyberte si z nabídky kurzů zaměřených na matematiku, chemii, biologii, fyziku a samozřejmě angličtinu a studujte s ostatními studenty z celého světa pod vedením amerických a českých instruktorů.


Mensa NTC Learning III. – Finalizující metodický trénink

PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D., Mgr. Dana Havlová, Mgr. Stanislava Kuruczová, Václav Fořtík, Mgr. Barbora Krčmářová, DiS.
8.9.2013, 10:00  —  8.9.2013, 16:00
830 Kč (při počtu min.15 účastníků, jinak 1240 Kč)
Centrum nadání, Zavadilova 1297/3, 160 00 Praha 6

Akreditovaný kurz pro učitele/učitelky mateřských škol.


Mensa NTC Learning I. – Úvodní školení v metodě

PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D., Mgr. Dana Havlová, Mgr. Stanislava Kuruczová, Marie Čermáková
9.9.2013, 10:00  —  9.9.2013, 15:00
720 Kč (při počtu min. 15 účastníků, jinak 1080 Kč)
Centrum nadání, Zavadilova 1297/3, 160 00 Praha 6

Akreditovaný kurz pro učitele/učitelky mateřských škol.


CTY CE Info Day Praha

Ing. Jeanne Bočková
10.9.2013, 10:00  —  10.9.2013, 13:00
Gymnázium Jana Keplera, Parléřova 118/2, 169 00 Praha-Hradčany

Informační den o programu CTY CE, studiu v on-line programu CTYOnline a Objevitelských sobotách pro nadané a zvídavé děti, žáky a studenty.


Noc vědců 2013

27.9.2013
Brno, České Budějovice, Liberec, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Praha, Slaný, Zlín

Automobil potřebuje energii k rozjezdu, motýl k rozletu, květina k rozkvětu. K čemu potřebuje energii vědec? Přece k poznání! Poznejte, co žene vpřed odborníky z univerzit, science center, hvězdáren či planetárií! Kousek své energie vám právě vědečtí profesionálové předají 27. září, a to na mnoha místech celé republiky.


Deskohraní 2013

5.10.2013, 9:00  —  13.10.2013, 22:00
dospělý 70 Kč/den; zvýhodněné vstupné 50 Kč/den; pro děti 30 Kč/den
Mnichův palác (Tyršův dům), Újezd 450/40, 118 00 Praha 1

Deskohraní je festival plný deskových a karetních her, předváděček, turnajů, volného hraní a jiných atrakcí. Je určen všem hravým lidem z celého světa, malým i velkým, expertům i amatérům. Akci nepořádá Mensa ČR.


Oslava 20 let výročí Mensa gymnázia, o.p.s.

10.10.2013, 17:00
Spolkový dům, K Vidouli 727/18, 155 00 Praha 13

Dne 10. října se ve Spolkovém domě ve Stodůlkách konala oslava 20. výročí Mensa gymnázia. V relativně velkém sále návštěvníky vítala sada panelů popisující barvitou historii školy a další zajímavosti. Škoda, že úplné začátky školy neměly širší fotografickou dokumentaci. Studenti vystavovali na stěnách i své výtvarné práce, často velmi nápadité.


Mensa NTC Learning II. – Navazující trénink

PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D., Mgr. Dana Havlová, Mgr. Stanislava Kuruczová, Mgr. Barbora Krčmářová, DiS.
14.10.2013, 16:00  —  14.10.2013, 20:00
720 Kč (při počtu min. 15 účastníků, jinak 1080 Kč)
Centrum nadání, Zavadilova 1297/3, 160 00 Praha 6

Akreditovaný kurz pro učitele/učitelky mateřských škol.


Mensa NTC Learning III. – Finalizující metodický trénink

PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D., Mgr. Dana Havlová, Mgr. Stanislava Kuruczová, Václav Fořtík, Mgr. Barbora Krčmářová, DiS.
15.10.2013, 10:00  —  15.10.2013, 15:00
830 Kč (při počtu min.15 účastníků, jinak 1240 Kč)
Centrum nadání, Zavadilova 1297/3, 160 00 Praha 6

Akreditovaný kurz pro učitele/učitelky mateřských škol.


Jak rozvíjet rozumové schopnosti u dětí předškolního věku

PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D.
16.10.2013, 9:00  —  16.10.2013, 13:00
700 Kč
budova Nakladatelství Portál, Klapkova 26/2, 182 00 Praha 8, Praha-Kobylisy

Cílem semináře je upevnit teoretické znalosti a praktické dovednosti pedagogů v oblasti rozvoje rozumových schopností dětí předškolního věku. Seznámit účastníky semináře s možnostmi, jak nenásilnou formou odhalovat děti s vyšším kognitivním potenciálem a úspěšně s nimi pracovat v běžných mateřských školách.


Konference Myšlení v souvislostech

Eva Vondráková, Jana Škrabánková, Csilla Fuszek, Péter Grosschmid, Jeanne Bočková, Milan Halousek, Jolana Laznibatová, Martin Kubala, Marie Havigerová, Miroslav Pospíšil, Pavlína Keprtová, Hava Vidergor a další
21.10.2013, 8:30  —  23.10.2013, 17:00
MŠMT ČR, Karmelitská 7, Praha 1 / STaN, Radnice Prahy 13, Nové Butovice / Mensa gymnázium o.p.s., Španielova 1111/19, Praha 6 - Řepy

Společnost pro talent a nadání (STaN), která je kolektivním členem European Council for High Ability (ECHA) a přidruženým členem World Council for Gifted and Talented Children (WCGTC), uspořádala ve spolupráci s Mensa gymnáziem a městskou částí Praha 13 konferenci na téma Myšlení v souvislostech.


Seminář Škola hrou

Mgr. Alena Vávrová
28.10.2013, 10:00  —  30.10.2013, 16:00
bez poplatku, naopak mimopražským hradíme dopravu
ZŠ Karla Čapka, Kodaňská 16, Praha 10 - Vršovice

Seminář zaměřený na využití her ve výuce a při práci s talentovanými dětmi.


Týden vědy a techniky 2013

Akademie věd České republiky
1.11.2013  —  15.11.2013
vstup zdarma
Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Jihlava, Karlovy Vary, Liberec, Pardubice, Plzeň, Praha, Olomouc, Ostrava, Ústí nad Labem, Zlín

Týden vědy a techniky AV ČR je nejrozsáhlejší vědecký festival v České republice. Koná se každoročně v měsíci listopadu, letos proběhne v pořadí již 13. ročník.


Den otevřených dveří, herní odpoledne a testování IQ na Mensa Gymnáziu

Mgr. Marcela Fatrová, e-mail: zastupce@mensagymnazium.cz, tel. +420 257 328 786
20.11.2013, 10:00  —  20.11.2013, 15:00
Mensa Gymnázium, Španielova 1111/19, 163 00 Praha 17

Zveme všechny zájemce o studium na Den otevřených dveří na Mensa Gymnáziu, který je doprovázen dalšími mensovními aktivitami.


Seminář Tvorba logických úloh

PhDr. Eva Patáková
25.11.2013, 10:15  —  25.11.2013, 14:30
450 Kč; školy spolupracující s Mensou a školy mající finalistu LO: 300 Kč
Mensa gymnázium, Španielova 1111/19, 163 00 Praha 17

POZOR, DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Tento seminář je určen učitelům. Zájemci o účast v soutěži Logická olympiáda 2013 měli možnost registrovat se na stránkách www.logickaolympiada.cz během srpna a září 2013. Registrace do Logické olympiády 2013 je nyní uzavřena, dodatečné registrace nejsou možné. Děkujeme za pochopení.

Hlavním lektorem bude PhDr. Eva Patáková z Katedry matematiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, která se na tvorbu úloh odborně specializuje. Je členkou Úlohové komise Matematické olympiády, členkou Mensy ČR, na mezinárodní úrovni se zapojuje do přípravy soutěže Matematický klokan a rovněž vyučuje matematiku na Mensa gymnáziu. Podrobné informace o programu atd. najdete v dolní části této pozvánky.

Přihlašujte se prosím co nejdříve, maximální počet účastníků je omezen na 30. Další přihlášení se budou zobrazovat pod čarou a budeme s nimi počítat jako s případnými náhradníky, kdyby se uvolnilo místo. Současně s přihláškou zasílejte platbu registračního poplatku na účet č. 2700060273 / 2010. Jako variabilní symbol uveďte své telefonní číslo, které jste vyplnili v přihlášce.


INTERnetová LOgická Soutěž (INTERLOS) 2013

30.11.2013, 15:00  —  30.11.2013, 20:00
účast je zcela zdarma
kdekoli (on-line soutěž)

Nejen informatická soutěž pořádaná Fakultou informatiky MU Brno.


Mensa NTC Learning II. – Navazující trénink

PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D., Mgr. Dana Havlová, Mgr. Stanislava Kuruczová, Mgr. Barbora Krčmářová, DiS.
10.12.2013, 13:00  —  10.12.2013, 17:00
720 Kč (při počtu min. 15 účastníků, jinak 1080 Kč)
Centrum nadání, Zavadilova 1297/3, 160 00 Praha 6

Akreditovaný kurz pro učitele/učitelky mateřských škol.


Vánoční turnaj 2013

Mgr. Alena Vávrová
18.12.2013, 9:00  —  18.12.2013, 14:00
startovné 20 Kč bude použito na medaile
ZŠ Karla Čapka, Kodaňská 16, Praha 10 - Vršovice

ZŠ Karla Čapka ve spolupráci s Klubem KAPSA pořádá již pojedenácté Vánoční turnaj 2013 ve středu 18. prosince 2013 dopoledne.Zpět