Kalendář událostí

Archiv

Rok: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 0


Návštěva výcvikového pracoviště vodících psů HELPPES

Andrea Vřešťálová
14.1.2015, 10:00  —  14.1.2015, 12:00
Zahradníčkova ulice, 150 00 Praha 5, Motol

Výlet do výcvikového centra vodících psů HELPPES, kde se cvičí pejsci na pomoc hendikepovaným. Cílem výletu je probudit v dětech sociální cítění vůči hendikepovaným.


GUD - Galerie umění pro děti

Andrea Vřešťálová
21.1.2015, 9:30  —  21.1.2015, 11:00
Nám. Franze Kafky 24/3, 110 00 Praha 1

Návštěva Galerie umění pro děti (GUD), kde si mohou děti vyzkoušet celou řadu uměleckých řemesel.


Mensa NTC Learning III. – Finalizující metodický trénink

PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D., MUDr. Zuzana Ludvíková, Mgr. Vladimíra Ottomanská
27.1.2015, 14:00  —  27.1.2015, 20:00
830 Kč
Mensa gymnázium, o. p. s., Španielova 1111/19, 163 00 Praha 17

Akreditovaný kurz pro učitele/učitelky mateřských škol.


Mensa NTC Learning I. – Úvodní školení v metodě

PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D.
2.2.2015, 9:30  —  2.2.2015, 14:30
720 Kč
Mensa gymnázium, o. p. s., Španielova 1111/19, 163 00 Praha 17

Akreditovaný kurz pro učitele/učitelky mateřských škol.


Konference Mensa pro rozvoj nadání – březen 2015

Prof. RNDr. Milan Hejný, CSc., Ing. Tomáš Blumenstein, Ing. Hana Kalusová, Ing. Pavlína Boučková, PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D., Mgr. Dana Havlová, Mgr. Miloslav Hubatka, PaedDr. Marie Nedvědová a další
24.3.2015, 8:00  —  25.3.2015, 14:00
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Sněmovní 1, 118 00 Praha (1. den) / Mensa gymnázium, o.p.s., Španielova 1111/19, 163 00 Praha (2. den)

V úterý 24. 3. 2015 jsem vyrazil do Poslanecké sněmovny na konferenci Mensa pro rozvoj nadání. Jakožto rodič dvou prvňáků jsem přišel hledat inspiraci a dozvědět se, jaké aktivity školy pro rozvoj dětí pořádají.


Mensa NTC Learning I. – Úvodní školení v metodě

PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D.
10.4.2015, 12:30  —  10.4.2015, 17:30
720 Kč
Mensa gymnázium, o. p. s., Španielova 1111/19, 163 00 Praha 17

Akreditovaný kurz pro učitele/učitelky mateřských škol.


Mensa NTC Learning II. – Navazující trénink

PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D.
27.4.2015, 9:30  —  27.4.2015, 14:30
720 Kč
Mensa gymnázium, o. p. s., Španielova 1111/19, 163 00 Praha 17

Akreditovaný kurz pro učitele/učitelky mateřských škol.


Mensa NTC Learning II. – Navazující trénink

PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D.
19.5.2015, 14:30  —  19.5.2015, 19:30
720 Kč
Mensa gymnázium, o. p. s., Španielova 1111/19, 163 00 Praha 17

Akreditovaný kurz pro učitele/učitelky mateřských škol.


Mensa NTC Learning III. – Finalizující metodický trénink

PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D., MUDr. Zuzana Ludvíková, Mgr. Vladimíra Ottomanská
29.5.2015, 12:30  —  29.5.2015, 19:30
830 Kč
Mensa gymnázium, o. p. s., Španielova 1111/19, 163 00 Praha 17

Akreditovaný kurz pro učitele/učitelky mateřských škol.


Povídání o Scioškole

Tomáš Pergler
5.6.2015, 8:30  —  5.6.2015, 9:30
Pobřežní 658/34, 186 00 Praha - Karlín

Jak to vypadá, když škola myslí na jedinečnost každého dítěte, připravuje děti na budoucnost, pracuje s vnitřní motivací a rozvíjí vztahy mezi dětmi i mezi dětmi a učiteli?


8. ročník Logické olympiády

Pořadatelem Logické olympiády je Mensa České republiky.
1.8.2015  —  1.12.2015
celá ČR (nominační kola), města ve všech 14 krajích ČR (krajská kola pro kategorie A, B, C), vybraná okresní města (okresní kola pro kategorii MŠ), Praha (finále pro kategorie A, B, C)

Do osmého ročníku Logické olympiády se v roce 2015 zaregistrovalo 58 265 soutěžících z 2 909 škol z celé České republiky. Z nominačních kol postoupilo celkem 2 067 účastníků, kteří se utkali v krajských kolech (semifinále). Do celostátního finále postoupilo 195 dětí a studentů, kteří mezi sebou soutěžili koncem listopadu v Míčovně Pražského hradu.


Příměstský tábor Intellectus, Praha (10.–14. 8. 2015)

tel.: +420 720 562 295, e-mail: info@intellectus.cz
10.8.2015, 7:30  —  14.8.2015, 17:00
3750 Kč/dítě (cena zahrnuje program, vstupy, materiál pro tvorbu a pokusy, stravu)
Domov Sue Ryder, Michelská 1/7, 140 00 Praha, Michle

Netradiční příměstský tábor, kde se děti baví a vzdělávají. Vhodné pro děti ve věku od 6 do 15 let. Akci nepořádá Mensa ČR.


Příměstský tábor Intellectus, Praha (17.–21. 8. 2015)

tel.: +420 720 562 295, e-mail: info@intellectus.cz
17.8.2015, 7:30  —  21.8.2015, 17:00
3750 Kč/dítě (cena zahrnuje program, vstupy, materiál pro tvorbu a pokusy, stravu)
Domov Sue Ryder, Michelská 1/7, 140 00 Praha, Michle

Netradiční příměstský tábor, kde se děti baví a vzdělávají. Vhodné pro děti ve věku od 6 do 15 let. Akci nepořádá Mensa ČR.


Mensa NTC Learning III. – Finalizující metodický trénink

PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D., MUDr. Zuzana Ludvíková, Mgr. Vladimíra Ottomanská
11.9.2015, 13:00  —  11.9.2015, 19:00
830 Kč
Mensa gymnázium, o. p. s., Španielova 1111/19, 163 00 Praha 17

Akreditovaný kurz pro učitele/učitelky mateřských škol.


Příměstský tábor Intellectus, Praha (29. 10. – 1. 11. 2015)

tel.: +420 720 562 295, e-mail: info@intellectus.cz
29.10.2015, 8:00  —  1.11.2015, 17:00
3000 Kč/ dítě, pro kroužkové dětí 2500 Kč/ dítě, v ceně jsou zahrnuty honoráře lektorů, kvalitní strava, pitný režim, pronájem prostoru, pomůcky a materiál pro výrobu.
Lesní klub Tří údolí, Libčická 333/2, Praha - Čimice

Netradiční příměstský tábor, kde se děti baví a vzdělávají. Vhodné pro děti ve věku od 6 do 15 let. Akci nepořádá Mensa ČR.


Soutěž Talent základek 2015

Mgr. Marcela Fatrová
5.11.2015, 13:00  —  5.11.2015, 16:00
Mensa gymnázium, o. p. s., Španielova 1111/19, 163 00 Praha 17

Ve čtvrtek 5. listopadu to na Mensa gymnáziu už od 13 hodin šumělo jako v úle. Začínali se scházet účastníci soutěže Talent základek a jejich rodiče, babičky, dědečkové či sourozenci. Na soutěž přišlo 46 dětí z prvního stupně ZŠ z Prahy 5, 6, 13 a 17.


Škola hrou potřetí

Mgr. Alena Vávrová
7.11.2015, 9:00  —  7.11.2015, 16:00
ZŠ Karla Čapka, Kodaňská 658/16, 101 00 Praha 10

Seminář zaměřený na využití her ve výuce a při práci s talentovanými dětmi.


Mensa NTC Learning I – Úvod do metody (Praha, 11. listopadu 2015)

Mgr. Dana Havlová
11.11.2015, 10:00  —  11.11.2015, 15:00
950 Kč
Mensa gymnázium, o.p.s., Španielova 1111/19, 163 00 Praha, Řepy

Akreditovaný kurz pro učitele/učitelky mateřských škol.


Mensa NTC Learning – Přednáška pro rodiče (Praha, 11. listopadu 2015)

Mgr. Dana Havlová, Lucie Měchurová
11.11.2015, 16:00  —  11.11.2015, 19:00
500 Kč
Mensa gymnázium, o.p.s., Španielova 1111/19, 163 00 Praha, Řepy

Program NTC systém učení vychází z výzkumů v oblasti neurologie, medicíny a psychologie. Zejména skutečnost, že 75 % neuronových spojů - synapsí - vzniká do věku 7 let dítěte, podtrhuje důležitost systematické stimulace mozku v předškolním věku. Tato informativní přednáška určená rodičům nabízí ucelenou sadu takovýchto stimulací od motorických cvičení přes práci s abstraktními symboly, jejich třídění a tvoření asociací, na což následně  navazují např. enigmatické hádanky zaměřené na rozvoj divergentního myšlení. Zmíněny budou rovněž časté rodičovské chyby, které neprospívají správnému rozvoji dítěte.


Den otevřených dveří, herní odpoledne a testování IQ na Mensa Gymnáziu

Marcela Fatrová (informace o škole), Zuzana Poláková (testování IQ)
2.12.2015, 10:00  —  2.12.2015, 15:00
Mensa gymnázium, o.p.s., Španielova 1111/19, 163 00 Praha, Řepy

Zveme všechny zájemce o studium na Den otevřených dveří na Mensa gymnáziu, který je doprovázen dalšími mensovními aktivitami.


Mensa NTC Learning – Přednáška pro rodiče (Praha, 7. prosince 2015)

Lucie Měchurová
7.12.2015, 16:00  —  7.12.2015, 19:00
500 Kč
Mensa gymnázium, o.p.s., Španielova 1111/19, 163 00 Praha, Řepy

Program NTC systém učení vychází z výzkumů v oblasti neurologie, medicíny a psychologie. Zejména skutečnost, že 75 % neuronových spojů - synapsí - vzniká do věku 7 let dítěte, podtrhuje důležitost systematické stimulace mozku v předškolním věku. Tato informativní přednáška určená rodičům nabízí ucelenou sadu takovýchto stimulací od motorických cvičení přes práci s abstraktními symboly, jejich třídění a tvoření asociací, na což následně  navazují např. enigmatické hádanky zaměřené na rozvoj divergentního myšlení. Zmíněny budou rovněž časté rodičovské chyby, které neprospívají správnému rozvoji dítěte.


Mensa NTC Learning I – Úvod do metody (Praha, 9. prosince 2015)

Mgr. Dana Havlová
9.12.2015, 10:00  —  9.12.2015, 15:00
950 Kč
Mensa gymnázium, o.p.s., Španielova 1111/19, 163 00 Praha, Řepy

Akreditovaný kurz pro učitele/učitelky mateřských škol.Zpět