Kalendář událostí

Archiv

Rok: 2030 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008


Deskové a jiné hry

PaedDr. Jana Klodnerová
6.1.2017
ZŠ Křídlovická 904/30b, 603 00 Brno

První letošní klub byl výjimečný. Málo slov, hodně hraní. Dostali jsme volný prostor pro devadesát minut hry. Hrál si starší s mladším, sourozenci, spolužáci… Čas jsme nevnímali a překvapil nás. Byl ve svém běhu rychlejší než figurky na našich hracích plánech.


Seminář Osobnostní a sociální výchova - Mgr. Helena Zitková, Ph.D.

Mgr. Helena Zitková, Ph.D.
11.1.2017, 14:00  —  11.1.2017, 17:30
190 Kč
ZŠ Křídlovická Brno

V rámci semináře si účastníci vyzkouší činnosti, které vedou k rozvoji schopnosti porozumění a utváření pozitivního postoje k sobě samému a k druhým, rozvoji pozornosti vůči odlišnostem v hodnotách a názorech ostatních, rozvoji základních dovedností dobré komunikace a k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci, a to na základě vlastního prožitku a reflexe. Účastníci si vyzkouší prvky dramatické výchovy, interakční hry a diskusní metody v autentických situacích při vzájemné interakci a komunikaci, které mohou následně využít jako inspiraci ve své učitelské praxi při práci se žáky. Největší důraz bude kladen na získávání praktických dovedností.


Piškvorkový turnaj

PaedDr. Jana Klodnerová
20.1.2017
ZŠ Křídlovická 904/30b, 603 00 Brno

Přes tři stovky utkání, výher a proher. Nepočítaně křížků a koleček. Tak vypadal páteční klub. Čtverečkovaný papír vířil vzduchem, radost střídal smutek rychlostí pěti symbolů v jedné řadě.


ÚDIF (Úžasné divadlo fyziky) ve škole

PaedDr. Jana Klodnerová
17.2.2017
ZŠ Křídlovická 904/30b, 603 00 Brno

Úžasné divadlo fyziky svému názvu skutečně nezůstalo nic dlužno. Nejenže nám herci demonstrovali spoustu fyzikálních zákonitostí, ale také nás pobavili mnoha efektivními triky. Největší ovace samozřejmě sklidily kousky s ohněm.


Zápis do 1. třídy s rozšířenou výukou pro nadané děti

Mgr. Richard Jurečka, Ph.D.
18.2.2017, 10:00  —  18.2.2017, 12:00
ZŠ a MŠ Didaktis s.r.o., Mlýnská 44, 602 00 Brno

 

Rodiče předškoláků, v Základní škole Didaktis otevíráme další 1. třídu s rozšířenou výukou pro nadané děti a až 9 hodinami angličtiny týdně. Na sobotu 18. února jsme proto pro Vás připravili DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Přijďte se za námi podívat!

Další informace naleznete pod tímto odkazem.

 


Mensa NTC Learning III – Závěrečný seminář (Brno, 21. února 2017)

Mgr. Dana Havlová, Ing. Pavlína Boučková, Mgr. Vladimíra Ottomanská
21.2.2017, 9:00  —  21.2.2017, 16:00
1050 Kč
Gymnázium Matyáše Lercha, Žižkova 980/55, 616 00 Brno, Veveří

Akreditovaný kurz pro učitele/učitelky mateřských škol.


Pátek s „draky“

PaedDr. Jana Klodnerová
3.3.2017
ZŠ Křídlovická 904/30b, 603 00 Brno

Tento klub by bezesporu mohl patřit mezi naše NEJ, protože se jednalo jednoznačně o návštěvu do NEJvětší dálky. Alespoň co se času týče. Pomyslně jsme se přesunuli minimálně o 65 milionů let zpět v historii naší Země.


Třída s rozšířenou výukou matematiky a angličtiny - Informační schůzka pro rodiče

Ing. Tomáš Blumenstein
6.3.2017, 18:00  —  6.3.2017, 19:30
ZŠ Křídlovická Brno

Třída s podporou výuky matematiky a angličtiny - Informační schůzka pro rodiče
Zveme rodiče budoucích prvňáčků na informační schůzku, která proběhne 6. 3. 2017 od 18h v Brně , ZŠ Křídlovická
Třída je vhodná i pro vzdělávání a rozvoj nadaných dětí.
Podrobnější informace naleznete na www.tridabrno.cz


Třída s rozšířenou výukou matematiky a angličtiny - Informační schůzka pro rodiče

Ing. Tomáš Blumenstein
7.3.2017, 18:00  —  7.3.2017, 19:30
ZŠ Svážná Nový Lískovec

Třída s podporou výuky matematiky a angličtiny - Informační schůzka pro rodiče
Zveme rodiče budoucích prvňáčků na informační schůzku, která proběhne 7. 3. 2017 od 18h v Brně Nový Lískovec, ZŠ Svážná
Třída je vhodná i pro vzdělávání a rozvoj nadaných dětí.
Podrobnější informace naleznete na www.tridanovyliskovec.cz


Třída s rozšířenou výukou matematiky a angličtiny - Informační schůzka pro rodiče

Ing. Tomáš Blumenstein
8.3.2017, 18:00  —  8.3.2017, 19:30
ZŠ Horníkova 1, Brno Líšeň

Třída s podporou výuky matematiky a angličtiny - Informační schůzka pro rodiče
Zveme rodiče budoucích prvňáčků na informační schůzku, která proběhne 8. 3. 2017 od 18h v Brně Líšni, ZŠ Horníkova
Třída je vhodná i pro vzdělávání a rozvoj nadaných dětí.
Podrobnější informace naleznete na www.tridalisen.cz


Jarní setkání členů a příznivců Dětské Mensy – březen 2017

Dana Havlová, e-mail: dana.havlova@mensa.cz, tel. +420 607 886 874 | Lucie Měchurová, e-mail: lucie.mechurova@mensa.cz
24.3.2017, 16:00  —  26.3.2017, 12:00
od 2050 Kč (12 let a starší), od 1650 Kč (6–11,99 let), od 550 Kč (3–5,99 let), zdarma (děti ve věku 0–2,99 let); členové Mensy: sleva 100 Kč
Hotel Termal Mušov, 691 22 Pasohlávky

Vážení přátelé,

rádi bychom Vás pozvali na jarní setkání členů a příznivců Dětské Mensy. Naším cílem je dát možnost členům Dětské Mensy se seznámit, strávit společně trochu času a navázat přátelství s podobně laděnými dětmi a mladými lidmi. Rodičům těchto dětí chceme umožnit sdílení zkušeností ze života s nadanými dětmi, reakcemi okolí, z práce se školou, načerpat inspiraci z volnočasových aktivit a také ujištění, že v tom nejsou sami


Velikonoční Klub

PaedDr. Jana Klodnerová
31.3.2017
ZŠ Křídlovická 904/30b, 603 00 Brno

Na Velký pátek je volný den a ve škole je zavřeno. To znamená, že bychom se nemohli s Klubem sejít. Proto jsme se sešli o dva pátky dříve, a sice 31. března.


Jarní setkání členů a příznivců Dětské Mensy – březen/duben 2017

Dana Havlová, Lucie Měchurová
31.3.2017, 16:00  —  2.4.2017, 12:00
Hotel Termal Mušov, 691 22 Pasohlávky

O víkendu 31. 3. – 2. 4. 2017 se v Hotelu Termal Mušov v Pasohlávkách konalo další jarní setkání členů a příznivců Dětské Mensy.


Elektrikárium

PaedDr. Jana Klodnerová
28.4.2017
ZŠ Křídlovická 904/30b, 603 00 Brno

To slovo zní jako zaklínadlo. Jenomže my v klubu jsme spíš na vědu, než na kouzla, takže všechno pěkně honem prohlédnout, vyzkoušet, rozebrat (pokud je to dovoleno) a prostě přijít všemu tak říkajíc na kloub.


Army park Ořechov

PaedDr. Jana Klodnerová
12.5.2017
Army Park, Ořechov u Brna

Když projíždíte po silnici ze Želešic do Ořechova, míjíte po levé ruce nenápadný zelený pahorek. Málokdo tuší, že se pod tímto pahorkem skrývá bývalá raketová základna protivzdušné obrany našeho státu. My to tušili, a tak jsme si domluvili návštěvu tohoto Army-parku. Za krátkou chvíli (ostatně v klubu je každá chvilka krátká, když se děje spoustu zajímavého) jsme stihli prolézt velitelský kryt, sklad raket i s výbavou a opevněné stanoviště pro bojová vozidla. Ta tam stála v plné parádě, s výzbrojí i výstrojí. Že by se člověk až nedivil, kdyby vozidla okamžitě vyrazila do akce… „A hleďme, jedno vozidlo do akce opravdu vyrazilo.“ Byla to akce, na kterou se nám bude dlouho vzpomínat.


Staré mechanické hračky

PaedDr. Jana Klodnerová
26.5.2017
Letohrádek Mitrovských, Veletržní 920/19, 603 00 Brno

Při tomto setkání jsme navštívili Letohrádek Mitrovských. I když je to nádherná stavba, nebyli jsme tam kvůli architektuře, ale zajímala nás výstava mechanických hraček, která je zde k vidění.


CEITEC

PaedDr. Jana Klodnerová
9.6.2017
CEITEC, ul. Studentská, Brno-Bohunice

A opět jsme se přesvědčili, že můžeme být na naši rozlohou malou zemi právem hrdí. Co se genetiky týče, hrajeme jak se říká „první světové housle“ s těmi nejvyspělejšími zeměmi světa a v mnohém jsme napřed. Například co se týká vážných nemocí dětí, peníze na léčbu se vždy najdou. A v „přečtení“ lidského genomu patří institut CEITEC mezi ty nejrychlejší. A že je ten lidský genom pořádná hromada informací. 700 terabajtů informací. Člověk prý kdyby vyslovil každou sekundu jedno písmeno z tohoto kódu, a to osm hodin denně, trvalo by mu přečtení padesát let.


Skákání na trampolínách v brněnském JUMPPARKu

Milada Pytelová (milada.pytelova@mensa.cz, +420 602 171 498)
27.6.2017, 16:00  —  27.6.2017, 18:00
120 Kč
JumpPark Brno, Heršpická 800/6, 639 00 Brno-Štýřice

Milada Pytelová, členka Mensy ČR a koordinátorka SIGu Aktivní děti Vás zve na skákání v trampolínách v brněnském JUMPPARKu, a to v úterý 27. června 2017 odpoledne. Zcela jistě si tuto akci užijí dospělí i děti, kteří rádi skáčou na trampolíně. Více o parku naleznete na http://brno.jumppark.cz/


10. ročník Logické olympiády

Pořadatelem Logické olympiády je Mensa České republiky.
1.8.2017  —  27.11.2017
celá ČR (základní kola), města ve všech 14 krajích ČR (krajská kola pro kategorie A, B, C), vybraná okresní města (okresní kola pro kategorii MŠ), Praha (finále pro kategorie A, B, C)

Do jubilejního desátého ročníku Logické olympiády se v roce 2017 zaregistrovalo 61 284 soutěžících z 3 014 škol z celé České republiky. Ze základních kol postoupilo celkem 2 097 účastníků, kteří se utkali v krajských kolech (semifinále). Do celostátního finále postoupilo 196 dětí a studentů, kteří mezi sebou soutěžili koncem listopadu v Míčovně Pražského hradu.


Příměstský tábor Intellectus, Brno (7.–11. 8. 2017): Programujeme, animujeme a hrajeme si s roboty

tel.: +420 720 562 295, e-mail: info@intellectus.cz
7.8.2017, 9:00  —  11.8.2017, 17:00
5000 Kč/dítě s odborným programem, se vstupy, s materiálem, se zapůjčením techniky (počítači, roboty a dalším zařízením), s pitným režimem a s kvalitní stravou
ZŠ Heuréka, Pellicova 20/2c, 602 00 Brno-střed

Netradiční příměstský tábor, kde se děti baví a vzdělávají. Vhodné pro děti ve věku od 6 do 15 let. Akci nepořádá Mensa ČR.


Mensa příměstský camp Brno (21.–25. 8. 2017)

Dana Havlová, e-mail: dana.havlova@mensa.cz, tel. +420 607 886 874
21.8.2017, 8:30  —  25.8.2017, 15:00
od 1 790 Kč
ZŠ Křídlovická 30b, Brno

Příměstský zábavně-vzdělávací camp rozvoje schopností s volitelným programem. Setkání nadaných dětí umožňuje navázat přátelství s podobně laděnými dětmi.


Mensa příměstský camp Brno (28. 8. – 1. 9. 2017)

Dana Havlová, e-mail: dana.havlova@mensa.cz, tel. +420 607 886 874
28.8.2017, 8:30  —  1.9.2017, 15:00
od 1 790 Kč
ZŠ Křídlovická 30b, Brno

Příměstský zábavně-vzdělávací camp rozvoje schopností s volitelným programem. Setkání nadaných dětí umožňuje navázat přátelství s podobně laděnými dětmi.


Kavárna pro rodiče Třída Líšeň 2017

Ing. Tomáš Blumenstein
19.9.2017, 16:30  —  19.9.2017, 18:30
ZŠ Horníkova 1, Brno Líšeň

Srdečně vás zveme na akci nazvanou "Kavárna pro rodiče", která proběhne dne 19. 9. 2017 od 16.30 hod. na ZŠ Horníkova Brno Líšeň. Jedná se o základní seznámení rodičů s Hejného metodou, jak metoda funguje, co je jejím principem, jak doma s dětmi pracovat atd.

 

V případě zájmu vás z organizačních důvodů prosíme o přihlášení.

Káva, čaj, voda a občerstvení zajištěno.

 

V případě jakýchkoli dotazů mě prosím kontaktujte: Martina Hrůzová, 739992212, info@svetvzdelani.cz


Podporujeme nadané děti pro budoucnost (Blansko, 11. října 2017)

Mgr. Petr Mazal, Mgr. Milada Pytelová
11.10.2017, 14:30  —  11.10.2017, 17:30
0 Kč
velká zasedací místnost městského úřadu, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko

Vzdělávací seminář pro ředitele a zástupce škol v rámci projektu Supporting Gifted Children for the Future.

Účast na semináři je bezplatná.

Seminář je propojen se Systémem podpory nadání, koordinovaným NIDV MŠMT.


Kavárna pro rodiče Třída Nový Lískovec

Ing. Tomáš Blumenstein
11.10.2017, 17:30  —  12.9.2017, 19:30
ZŠ Svážná 9, Brno Nový Lískovec

Srdečně vás zveme na akci nazvanou "Kavárna pro rodiče", která proběhne dne 11. 10. 2017 od 17.30 hod. na ZŠ Svážná Brno Nový Lískovec. Jedná se o základní seznámení rodičů, především prvňáčků, s Hejného metodou, jak metoda funguje, co je jejím principem, jak doma s dětmi pracovat atd.

 

V případě zájmu vás z organizačních důvodů prosíme o přihlášení.

Káva, čaj, voda a občerstvení zajištěno.

 

V případě jakýchkoli dotazů mě prosím kontaktujte: Martina Hrůzová, 739992212, info@svetvzdelani.cz


Začínáme

PaedDr. Jana Klodnerová
13.10.2017
ZŠ Křídlovická 904/30b, 603 00 Brno

Je to opět tady, schůzky „klubáků“ v novém školním roce byly zahájeny.


Mensovní seminář pro nadané – říjen 2017

Tomáš Blumenstein, Petr Hrůza, Lukáš Chrást, Martin Sedláček, Jan Slovák, Eva Staňková a další
13.10.2017, 10:30  —  17.10.2017, 15:00
3770 Kč (při včasné registraci)
Rekreační středisko Prudká, Doubravník 256, 592 61 Doubravník

Zveme nadané studenty ve věku 13–19 let na pětidenní seminář zaměřený na rozvoj znalostí v oblasti přírodních věd a technických oborů, na podporu logického myšlení, samostatné tvořivosti a motivace k dalšímu studiu těchto oborů. Pro účastníky jsou připraveny přednášky odborníků, několik týmových soutěží, exkurze a v neposlední řadě se seznámí s podobně orientovanými studenty z celé republiky. Na seminář se mohou přihlašovat všichni nadaní studenti, kteří o něj projeví zájem (tzn. nemusí být členy Mensy).


Kavárna pro rodiče Třída Brno

Ing. Tomáš Blumenstein
19.10.2017, 16:30  —  19.9.2017, 18:30
ZŠ Křídlovická 30b, Brno

Srdečně vás zveme na akci nazvanou "Kavárna pro rodiče", která proběhne dne 19. 10. 2017 od 16.30 hod. na ZŠ Křídlovická Brno. Jedná se o základní seznámení rodičů s Hejného metodou, jak metoda funguje, co je jejím principem, jak doma s dětmi pracovat atd.

 

V případě zájmu vás z organizačních důvodů prosíme o přihlášení.

Káva, čaj, voda a občerstvení zajištěno.

 

V případě jakýchkoli dotazů mě prosím kontaktujte: Martina Hrůzová, 739992212, info@svetvzdelani.cz


Podporujeme nadané děti pro budoucnost (Znojmo, 2. listopadu 2017)

Mgr. Milada Pytelová, Mgr. Libuše Přikrylová, Mgr. Petra Stašková
2.11.2017, 14:00  —  2.11.2017, 17:00
0 Kč
zasedací místnost Městského úřadu Znojmo, Obroková 1/12, 669 02 Znojmo

Vzdělávací seminář pro ředitele a zástupce škol v rámci projektu Supporting Gifted Children for the Future.

Účast na semináři je bezplatná.

Seminář je propojen se Systémem podpory nadání, koordinovaným NIDV MŠMT.


Krajské kolo Logické olympiády 2017 v Brně

Mgr. Lenka Šnajdrová, Ph.D.
3.11.2017, 8:00  —  3.11.2017, 16:30
posluchárna 114 budovy A11 Univerzitního kampusu Bohunice, Kamenice 753/5, 625 00 Brno

Logická olympiáda je dlouhodobý projekt zaměřený na vyhledávání mladých talentů v celé České republice, který se v roce 2017 uskutečnil již v 10. ročníku. Krajské kolo v Jihomoravském kraji proběhlo v pátek 3. listopadu 2017 od 8:00 do 16:30 v prostorách Univerzitního kampusu Bohunice a bylo vyvrcholením několikaměsíčních příprav.


Exkurze do Ústavu geoniky AV ČR (Brno)

Milada Pytelová, e-mail: milada.pytelova@mensa.cz, tel. +420 602 171 498
9.11.2017, 14:30  —  9.11.2017, 16:00
ulice Černopolní a Schodová (Brno – Černá Pole)

Téma: historie, technika a technologie, Giskrova vila, zahradní domek Samuela Berana, zahrada Arnoldovy vily, řešení geografických hádanek.


Architekti

PaedDr. Jana Klodnerová
10.11.2017
ZŠ Křídlovická 904/30b, 603 00 Brno

Ocel, beton, hliník, sklo – to jsou materiály, ze kterých rostou běžně ty nejvyšší budovy světa. Hrášek, párátka, cukr a papír to jsou materiály, z nichž rostly ty nejzajímavější stavby v pátečním klubu.


Podporujeme nadané děti pro budoucnost (Hodonín, 15. listopadu 2017)

Ing. Tomáš Blumenstein, Mgr. Milada Pytelová
15.11.2017, 15:00  —  15.11.2017, 17:00
0 Kč
velká zasedací místnost Městského úřadu, Národní třída 373/25, 695 01 Hodonín

Vzdělávací seminář pro ředitele a zástupce škol v rámci projektu Supporting Gifted Children for the Future.

Účast na semináři je bezplatná.

Seminář je propojen se Systémem podpory nadání, koordinovaným NIDV MŠMT.


Papírový klub

PaedDr. Jana Klodnerová
24.11.2017
ZŠ Křídlovická 904/30b, 603 00 Brno

Pár milionů vláken celulózy a co je s nimi zábavy. Že nevíte o čem je řeč? No přece o papíru, jeho výrobě, rozměrech, využití, druzích, a vůbec vše zajímavé kolem tohoto tak hojně využívaného materiálu.


Herní den s Mensou a Mikulášem

PaedDr. Jana Klodnerová
5.12.2017
ZŠ Křídlovická 904/30b, 603 00 Brno

Herní den s Mensou a Mikulášem byl letos ve znamení klidné atmosféry. V jedné učebně se dešifrovala slova a obrázky s vánoční tématikou. Hned vedle v digitální učebně se na tabletech prověřovaly znalosti zvyků spojených s těmito svátky.


Deskové hry

PaedDr. Jana Klodnerová
8.12.2017
ZŠ Křídlovická 904/30b, 603 00 Brno

Během úterního Herního dne se mimo jiné, také prodávaly deskové hry. Protože jsme očekávali, že nás to nažhaví na jejich hraní, zvolili jsme je jako náplň pátečního klubu.Zpět