Kalendář událostí

Archiv - MŠ Holýšov – Modrá třída

Rok: 2013 | 2012


Skládání velkých obrazů měsíců v roce

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
3.1.2013
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

Tuto aktivitu provádíme na začátku nového ročního období. Podporujeme spolupráci ve skupině a analyticko-syntetické dovednosti. Děti sestavují „rozstříhané“ velké barevné obrazy s činnostmi a zvyky v daných měsících.


Kouzelné zimní kreslení zmizíkem do inkoustu

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
11.1.2013
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

Tuto aktivitu jsme prováděli v měsíci lednu. Motivací ke kresbě byla pohádka o sněhové vločce Krystalce, která si udělala zdobenou sukýnku a paraplíčko, aby se mohla cestou z nebe vznášet a ne jen padat přímo rychle dolů na zem.


Popelčiny úkoly

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
22.1.2013
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

V týdenním tematickém celku „Jak to bylo s Popelkou a taky jiné pohádky“ jsme si společně vyprávěli pohádku o Popelce. Následně jsme si zahráli na holoubky, kteří přiletěli Popelce pomoci splnit úkoly od macechy.


Záznam komiksového příběhu

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
25.1.2013
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

Cestu ke znaku můžeme dětem zprostředkovat již v předškolním věku. Sledovat příběh, „číst“ jej z obrázků a pak „zapsat a přečíst“ ten svůj – to jsme zkusili v závěru pololetí s předškolními dětmi.


Stavba domu podle plánku – spolupráce ve dvojici

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
1.2.2013
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

S dětmi jsme si v této dopolední aktivitě nejprve povídali o tom, co najdeme v různých místnostech domu či v bytě.


Vyrábíme divadlo

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
5.2.2013
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

Tato skupinová práce vznikala v postupně v průběhu tří dnů. Ráno jsme si společně zahráli s malým marionetovým divadélkem pohádku o království, kde byla smutná princezna.


Malujeme bacily

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
25.2.2013
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

V návaznosti na televizní „Kostičky“ – „BACILY SE NEMYLY“, jsme si povídali o tom, jak se chovat, abychom byli zdraví.


Výzdoba třídy na karneval – kresba na nafukovací balonky

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
26.2.2013
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

Tak jako každý rok se i letos v naší MŠ konal maškarní karneval. Na výzdobě třídy se vždy podílejí děti samy.


Karnevalové škrabošky

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
26.2.2013
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

Letošní karneval ve školce jsme využili mimo jiné také k tomu, abychom zařadili do dopoledních činností prvky kombinatoriky.


Dopolední chvilka s NTC

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
27.2.2013
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

V návaznosti na NTC systém cvičení zařazujeme pravidelně do dopoledních aktivit různé prvky na posílení akomodace oční čočky.


To je naše tělo, povídání o zdraví

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
28.2.2013
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

V tomto tematickém celku si povídáme o tom, co je zdravé, jak předcházet nemoci, kde nás léčí apod.


Značky aut a asociační rýmy

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
28.2.2013
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

Poté, co se děti naučí značky aut, učíme se k nim asociační rýmy. Každá značka auta má svůj asociační rým, například: „Citroen, podej fén. Volvo, zabočte hned vlevo.“


Vlajky států s asociačními obrázky

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
7.3.2013
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

V NTC systému učení je jednou z aktivit práce se znakem, konkrétně s vlajkami států. Nejde o pouhé zapamatování, ale stimulaci dvojitých asociací, tedy každý stát má svůj asociační obrázek, který děti přiřazují ke konkrétní vlajce.


Velikonoční vajíčka, prvky kombinatoriky

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
7.3.2013
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

Využití prvků kombinatoriky v návaznosti na Velikonoce, rozvoj grafomotorických dovedností.


Chůze po obrubníku

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
8.3.2013
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

Mnohé z aktivit NTC systému učení je možné provádět běžně, v životě, bez přípravy pomůcek, či jiné přípravy předem. Toto je v metodě stěžejní, stavět na přirozených situacích a hledat příležitosti v životě, v tom, co děti obklopuje.


Části lidského těla – puzzle

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
8.3.2013
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

K procvičení částí lidského těla jsme využili tematické puzzle, kde je vyobrazeno zvlášť lidské tělo a vedle něj jeho jednotlivé části. Děti pracovaly ve dvou skupinách: chlapci s obrázkem chlapce, děvčata skládala děvče.


Jaké máme obchody ve městě

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
11.3.2013
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

Rozhlížet se kolem sebe a využívat běžných situací k učení, to je jedním z principů NTC sytému učení. Poté, co jsme se naučili značky aut a pracujeme s vlajkami v rámci seznamování  se znaky, jsme vyrazili do ulic s fixou a kartonovými papíry.


Kolik co stojí?

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
14.3.2013
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

Cílem této aktivity, kdy jsme si hráli na nakupování, bylo zaznamenat dle slovních pokynů učitelky, kolik peněz zaplatíme za určené potraviny.


Kreslení na glóbus

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
14.3.2013
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

V souvislosti s NTC systémem učení, v návaznosti na práci s vlajkami jsme si povídali s dětmi o kontinentech a jednotlivých státech, které se na nich nacházejí. Děti si pak prohlížely kartičky ze společenské hry „Děti světa“ a následně kreslily tyto motivy na velký nafukovací míč – globus rychlomazací fixou.


Kresba plánku města podle stavby

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
14.3.2013
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

V tematickém týdnu „Jaké máme obchody ve městě“ jsme vytvářeli město z různých druhů dřevěných kostek. Dokončenou stavbu jsem následně kreslili obyčejnou tužkou.


Závoz zboží do obchodu s ovocem a zeleninou

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
20.3.2013
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

Dopolední aktivity vztahující se k ovoci a zelenině jsme začali tím, že jsme „vozili“ zboží do odpovídajícího obchodu – zelenina zvlášť, ovoce zvlášť. Děti rozdělovaly obrázky a kartičky do příslušných skupin a zároveň pod ně skládaly jejich název rozstříhaný dle slabik.


Kreslení s využitím centrofixů

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
25.3.2013
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

Pokud chceme, aby se děti v kresbě více zaměřily na zpracování detailu, můžeme jim nabídnout grafický materiál s tenkou stopou. Tentokrát děti použily na konturu černé centrofixy v hotových pracích se opravdu objevilo zakreslení detailů ve větší míře, než pokud děti pracují pouze s pastelkami. 


Třídíme barevné bonbony

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
29.3.2013
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

K aktivitě, ve které jsme třídili dle barev, jsme použili společenskou hru barevné bonbóny, a pravidla jsme si upravili podle sebe.


Vlajky států, soutěž družstev

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
8.4.2013
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

K této aktivitě byly děti rozděleny do dvou družstev (chlapci a děvčata). V prostoru třídy na koberci byly volně rozloženy vlajky států a kartičky s asociačními obrázky.


První jarní květy

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
10.4.2013
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

Jeden kvítek, druhý, třetí,
kdepak se tu vzaly, děti?
Jak by spadla zrovna z nebe
malá, žlutá sluníčka;
sedí v trávě vedle sebe,
kdo je pozná, Anička?


Spolupráce ve dvojicích, plošné vytváření, Květuščina zahrádka

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
12.4.2013
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

Veršovaná pohádka „Květuška a její zahrádka“ z Hrubínova Špalíčku veršů a pohádek nás inspirovala k aktivitě, ve které děti ve dvojicích vytvářely z barevných dřívek a dřevěných tvarů zahrádku pro Květušku, kterou jí zničila zlá Zimice.


Hry s obrázky jarních květin

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
12.4.2013
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

Obrazový materiál „jarní květy“ jsme s dětmi využili v rámci procvičování předmatematických dovedností.


Vycházka do lesa s kuličkami, lupami a dalekohledy

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
15.4.2013
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

Dlouho očekávané jaro konečně dorazilo a tak jsme vyrazili na dlouhou procházku do blízkého lesa s dalekohledy a lupami na pozorování, a pro zábavu se sáčkem kuliček.


Otáčení kolem osy, ranní chvilka s NTC

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
18.4.2013
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

Jedním ze základních prvků NTC je pravidelné otáčení kolem osy. Stalo se naším ranním rituálem.


Zvířátka a pexeso trochu jinak

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
22.4.2013
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

V tematickém celku o zvířátkách jsme si zahráli pexeso trošku jinak. Nejprve jsme hledali dvojice zvířat začínajících stejnou hláskou a spojovali je k sobě špejlemi. Následně jsme kartičky otočili na rub a hráli jsme pexeso, při němž jsme nehledali stejný obrázek, ale obrázky zvířat začínající stejnou hláskou.


Stavba bludiště podle plánku

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
26.4.2013
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

Tato aktivita vznikla zcela spontánně. Při volných ranních hrách Kubík nakreslil plánek bludiště, děti pak společně procházely jeho jednotlivá území, která pojmenovaly dle toho, jak je napadlo: „srdce bludiště, území nebezpečí, území králů, území dobra apod.“. Jednotlivá území opravdu vycházela z centrálního srdce bludiště, největšího seskupení caplla kostek.Zpět