Kalendář událostí

Archiv - Přednáška

Rok: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012


Přednáška Podporujeme nadané děti pro budoucnost (České Budějovice, 27. dubna 2022)

Ing. Tomáš Blumenstein, Mgr. Marta Frydrychová
27.4.2022, 14:00  —  27.4.2022, 17:00
Akce je hrazena z příspěvku Jihočeského kraje (pro účastníky je zdarma). Na akci je však nutné přihlásit se předem na webu ZVaS.
Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám (ZVaS), Nemanická 436/7, 370 10 České Budějovice

Jak přistupujeme k nadaným dětem od první třídy ZŠ? Poznáme nadané děti na našich školách? Jak se nadané děti projevují? Jak nadané děti identifikujeme a co to vlastně nadání a inteligence je? Má pro školu smysl s nadanými dětmi pracovat? Jaké jsou formy a způsoby vzdělávání nadaných? Na tyto otázky odpoví Ing. Tomáš Blumenstein a Mgr. Marta Frydrychová z Mensy ČR.


Mensovní seminář pro nadané – jaro 2022

19.5.2022, 11:00  —  23.5.2022, 14:00
3250 Kč, po 9. 5. cena 3480 Kč, členové Mensy 200 Kč sleva; s podzimním seminářem 4230 Kč
Rekreační středisko Husárna, sraz a konec Praha
Zveme nadané studenty ve věku 11–20 let na pětidenní program zaměřený na rozvoj znalostí v oblasti přírodních věd a technických oborů, na podporu logického myšlení, samostatné tvořivosti a motivace k dalšímu studiu těchto oborů. Pro účastníky jsou připraveny přednášky odborníků, několik soutěží pro týmy i jednotlivce, exkurze a v neposlední řadě se seznámí s podobně orientovanými studenty z celé republiky. Na seminář se mohou přihlašovat všichni nadaní studenti, kteří o něj projeví zájem (tzn. nemusí být členy Mensy).

Seznámení se Scratch (on-line akce)

Hana Kalusová, Hana Vantuchová
11.9.2022, 9:00  —  11.9.2022, 14:00
zdarma
on-line akce

On-line akce pro děti ve věku od 8 let do 12 let.


Příprava k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia On-line kurz pondělí A- Svět vzdělání

Koordinátor: Ivona Zdráhalová, zdrahalova@svetvzdelani.cz, 736199039
30.9.2022, 17:00  —  30.9.2022, 18:30
2830 Kč / 10 týdnů
On-line

Svět vzdělání srdečně zve děti na desetidílný seríál seminářů zaměřených na přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia.

vždy v pondělí 17:00-18:30
Zahájení 3. 10. 2022

Střídavě budeme procvičovat matematiku a český jazyk


Příprava k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia On-line kurz úterý A - Svět vzdělání

Koordinátor: Ivona Zdráhalová, zdrahalova@svetvzdelani.cz, 736199039
30.9.2022, 17:00  —  30.9.2022, 18:30
2830 Kč / 10 týdnů
On-line

Svět vzdělání srdečně zve děti na desetidílný seríál seminářů zaměřených na přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia.

vždy v v úterý 17:00-18:30
Zahájení 4. 10. 2022

Střídavě budeme procvičovat matematiku a český jazyk


Příprava k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia On-line kurz středa A - Svět vzdělání

Koordinátor: Ivona Zdráhalová, zdrahalova@svetvzdelani.cz, 736199039
30.9.2022, 17:00  —  30.9.2022, 18:30
2830 Kč / 10 týdnů
On-line

Svět vzdělání srdečně zve děti na desetidílný seríál seminářů zaměřených na přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia.

vždy ve středu 17:00-18:30
Zahájení 5. 10. 2022

Střídavě budeme procvičovat matematiku a český jazyk


Příprava k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia On-line kurz čtvrtek A - Svět vzdělání

Koordinátor: Ivona Zdráhalová, zdrahalova@svetvzdelani.cz, 736199039
30.9.2022, 17:00  —  30.9.2022, 18:30
2830 Kč / 10 týdnů
on-line

Svět vzdělání srdečně zve děti na desetidílný seríál seminářů zaměřených na přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia.

vždy ve čtvrtek 17:00-18:30
Zahájení 6. 10. 2022

Střídavě budeme procvičovat matematiku a český jazyk


Příprava k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia On-line kurz pondělí B - Svět vzdělání

Koordinátor: Ivona Zdráhalová, zdrahalova@svetvzdelani.cz, 736199039
3.10.2022, 17:00  —  3.10.2022, 18:30
2830 Kč / 10 týdnů
On-line

Svět vzdělání srdečně zve děti na desetidílný seríál seminářů zaměřených na přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia.

vždy v pondělí 17:00-18:30
Zahájení 3. 10. 2022

Střídavě budeme procvičovat matematiku a český jazyk


Příprava k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia On-line kurz úterý B - Svět vzdělání

Koordinátor: Ivona Zdráhalová, zdrahalova@svetvzdelani.cz, 736199039
4.10.2022, 17:00  —  4.10.2022, 18:30
2830 Kč / 10 týdnů
On-line

Svět vzdělání srdečně zve děti na desetidílný seríál seminářů zaměřených na přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia.

vždy v v úterý 17:00-18:30
Zahájení 4. 10. 2022

Střídavě budeme procvičovat matematiku a český jazyk


Příprava k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia On-line kurz středa B - Svět vzdělání

Koordinátor: Ivona Zdráhalová, zdrahalova@svetvzdelani.cz, 736199039
5.10.2022, 17:00  —  5.10.2022, 18:30
2830 Kč / 10 týdnů
On-line

Svět vzdělání srdečně zve děti na desetidílný seríál seminářů zaměřených na přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia.

vždy ve středu 17:00-18:30
Zahájení 5. 10. 2022

Střídavě budeme procvičovat matematiku a český jazyk


Příprava k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia On-line kurz čtvrtek B - Svět vzdělání

Koordinátor: Ivona Zdráhalová, zdrahalova@svetvzdelani.cz, 736199039
6.10.2022, 17:00  —  6.10.2022, 18:30
2830 Kč / 10 týdnů
on-line

Svět vzdělání srdečně zve děti na desetidílný seríál seminářů zaměřených na přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia.

vždy ve čtvrtek 17:00-18:30
Zahájení 6. 10. 2022

Střídavě budeme procvičovat matematiku a český jazyk


Mensovní seminář pro nadané – podzim 2022

13.10.2022, 11:00  —  17.10.2022, 14:00
3250 Kč, po 1. 9. cena 3480 Kč, členové Mensy 200 Kč sleva
sraz a ukončení Brno, hl. n.
Zveme nadané studenty ve věku 11–20 let na pětidenní program zaměřený na rozvoj znalostí v oblasti přírodních věd a technických oborů, na podporu logického myšlení, samostatné tvořivosti a motivace k dalšímu studiu těchto oborů. Pro účastníky jsou připraveny přednášky odborníků, několik soutěží pro týmy i jednotlivce, exkurze a v neposlední řadě se seznámí s podobně orientovanými studenty z celé republiky. Na seminář se mohou přihlašovat všichni nadaní studenti, kteří o něj projeví zájem (tzn. nemusí být členy Mensy).

Mensa NTC Learning – Přednáška pro rodiče (Praha, 21. října 2022)

Lucie Měchurová
21.10.2022, 16:00  —  21.10.2022, 19:00
600 Kč
ČVUT – CIIRC, Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6

Program NTC systém učení vychází z výzkumů v oblasti neurologie, medicíny a psychologie. Zejména skutečnost, že 75 % neuronových spojů - synapsí - vzniká do věku 7 let dítěte, podtrhuje důležitost systematické stimulace mozku v předškolním věku. Tato informativní přednáška určená rodičům nabízí ucelenou sadu takovýchto stimulací od motorických cvičení přes práci s abstraktními symboly, jejich třídění a tvoření asociací, na což následně  navazují např. enigmatické hádanky zaměřené na rozvoj divergentního myšlení. Zmíněny budou rovněž časté rodičovské chyby, které neprospívají správnému rozvoji dítěte.


Nefunkční dýchání a vývoj dítěte

Mg. Helena Vacková
24.10.2022, 16:00  —  24.10.2022, 18:00
200 Kč za rodinu
MŠ Doctrina, nám. Pod Branou 455/8 Liberec 4

Nefunkční dýchání ovlivňuje mnoho zásadních aspektů ve vývoji dítěte. Kdy a jak začít rešit způsob dýchání u dítěte? Přednáška a praktické ukázky Mgr. Heleny Vackové, dlouholeté logopedky, certifikované lektorky Buteykovy metody dýchání.


Posuň své hranice s Mensou ČR

jana.middleton@mensa.cz, tomas.blumenstein@mensa.cz
26.11.2022, 8:40  —  26.11.2022, 16:00
Částku 250 Kč (320 Kč nečlenové Mensy) uhraďte na účet č. 2700060273/2010, VS 1025+posledních 6 čísel Vašeho tel. čísla a do zprávy příjemci uveďte jméno dítěte
Praha

Víš, jak je spojena mysl s tělem? Proč budeš bystřejší, když se naučíš své tělo ovládat? Trápí tě tréma a nebojíš se posunout své hranice?

Poslechni si přednášku a nauč se déle udržet pozornost, uvědomit si své tělo a pracovat s koordinací. Přijď si vyzkoušet kreslení oběma rukama, létání s Boeingem a spoustu dalších zábavných aktivit. 


Robotika - Odborný večer Technologického klubu

Tomáš Blumenstein, 603726030
7.12.2022, 19:09  —  7.12.2022, 22:00
Zdarma (při včasné registraci), jinak 50 Kč
Prostějov, Rozvojová ul., Technologický klub

Technologický klub Prostějov připravuje na každou první středu v měsíci odborný večer pro veřejnost.

Středa 7. 12. 2022 od 19:09, Technologický klub Prostějov, ul. Rozvojová.

Téma: RobotikaZpět