Kalendář událostí

Archiv - Školení, seminář

Rok: 2030 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 0


Mensa NTC Learning I. – Úvodní školení v metodě

PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D., Mgr. Dana Havlová, Mgr. Stanislava Kuruczová, Marie Čermáková
22.1.2013, 9:30  —  22.1.2013, 15:00
720 Kč (při počtu min. 15 účastníků, jinak 1080 Kč)
ZŠ Úvoz 423/55, 602 00 Brno

Akreditovaný kurz pro učitele/učitelky mateřských škol.


Mensa NTC Learning I. – Úvodní školení v metodě

PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D., Mgr. Dana Havlová, Mgr. Stanislava Kuruczová, Marie Čermáková
30.1.2013, 13:30  —  30.1.2013, 18:00
720 Kč (při počtu min. 15 účastníků, jinak 1080 Kč)
MŠ Korálek, Rumunská č.p. 90, 530 03 Pardubice, Studánka

Akreditovaný kurz pro učitele/učitelky mateřských škol.


Mensa NTC Learning I. – Úvodní školení v metodě

PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D., Mgr. Dana Havlová, Mgr. Stanislava Kuruczová, Marie Čermáková
5.3.2013, 9:30  —  5.3.2013, 14:00
720 Kč (při počtu min. 15 účastníků, jinak 1080 Kč)
Centrum nadání, Zavadilova 1297/3, 160 00 Praha 6

Akreditovaný kurz pro učitele/učitelky mateřských škol.


Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování

Mgr. Irena Marušincová
5.3.2013, 17:30  —  5.3.2013, 19:00
Gymnázium Česká a olympijských nadějí, Česká 142/64, 370 21 České Budějovice

Nechte mě chvilku… já si to rozmyslím. Pod tímto mottem se konala přednáška na téma Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování, která proběhla v Českých Budějovicích v úterý 5. 3. 2013. O samotné metodě, jejím využití a instrumentech nám přednášela lektorka této metody, paní Mgr. Irena Marušincová.


Práce s nadprůměrnými dětmi v MŠ

PhDr. Michaela Kaslová
14.3.2013, 10:00  —  14.3.2013, 15:00
zdarma (seminář je hrazen z projektu Interkulturní vzdělávání dětí, žáků a pedagogů)
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, Hybešova 253/15, 602 00 Brno

Ve čtvrtek 14. března 2013 se v Brně uskuteční seminář „Práce s nadprůměrnými dětmi v MŠ“ pod vedením zkušené lektorky PhDr. Michaely Kaslové, která pracuje jako odborná asistentka Katedry matematiky a didaktiky matematiky na Pedagogické fakultě UK Praha a již 20 let vede kroužky pro nadané děti.


Pedagogická činnost s nadanými žáky na základní škole

Mgr. Eva Machů, Ph.D.
21.3.2013, 8:30  —  21.3.2013, 15:15
550 Kč
Národní institut pro další vzdělávání - krajské pracoviště Brno, Křížová 86/22, 603 00 Brno

Vzdělávací program, který je určen pedagogům ZŠ, je zaměřen na problematiku identifikace a vzdělávání nadaných žáků na ZŠ. Úvodní blok je věnován základní koncepci nadání a talentu s návazností na informace o informačních zdrojích. Navazující blok programu pak řeší typické charakteristiky nadaných dětí a jejich možné problémy ve školním prostředí.


Pedagogická činnost s nadanými předškoláky

Mgr. Eva Machů, Ph.D.
22.3.2013, 8:30  —  22.3.2013, 12:30
500 Kč
Národní institut pro další vzdělávání - krajské pracoviště Brno, Křížová 86/22, 603 00 Brno

Vzdělávací program, který je určen pedagogům MŠ, se zaměřuje na problematiku výchovy a vzdělávání nadaných dětí předškolního věku. V úvodu se posluchači naučí rozpoznat typické projevy nadaných dětí, na základě kterých jsou společně definovány specifické edukační potřeby nadaných dětí. Hlavní pozornost je dále věnována praktickému nácviku vybraných edukačních metod a přístupů, které vedou k inkluzi nadaného dítěte, čímž zároveň podporují rozvoj nadání ostatních dětí ve skupině.


Inkluzivní vzdělávání nadaných žáků na základních školách

Mgr. Eva Machů, Ph.D.
25.3.2013, 9:00  —  25.3.2013, 16:00
590 Kč
Národní institut pro další vzdělávání - krajské pracoviště Olomouc, Wellnerova 256/25, 779 00 Olomouc

Vzdělávací program, který je určen pedagogům prvního i druhého stupně ZŠ, se zaměřuje na problematiku inkluzivního vzdělávání nadaných žáků na základních školách. V úvodu se posluchači naučí rozpoznat typické projevy nadaných žáků, na základě kterých jsou společně definovány specifické edukační potřeby nadaných žáků. Hlavní pozornost je dále věnována praktickému nácviku vybraných edukačních metod a přístupů, které vedou k inkluzi nadaného žáka, čímž zároveň podporují rozvoj nadání všech žáků třídy.


Pedagogická činnost s nadanými předškoláky

PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D.
5.4.2013, 9:00  —  5.4.2013, 13:00
500 Kč
ZŠ Jičín, Železnická č.p. 460, 506 01 Jičín

Vzdělávací program, který je určen pedagogům MŠ, se zaměřuje na problematiku výchovy a vzdělávání nadaných dětí předškolního věku. V úvodu se posluchači naučí rozpoznat typické projevy nadaných dětí, na základě kterých jsou společně definovány specifické edukační potřeby nadaných dětí. Hlavní pozornost je dále věnována praktickému nácviku vybraných edukačních metod a přístupů, které vedou k inkluzi nadaného dítěte, čímž zároveň podporují rozvoj nadání ostatních dětí ve skupině.


Inkluzivní vzdělávání nadaných žáků na základních školách

Mgr. Eva Machů, Ph.D.
8.4.2013, 8:30  —  8.4.2013, 15:30
590 Kč
Národní institut pro další vzdělávání - krajské pracoviště Zlín, Potoky č.p. 267, 760 01 Zlín

Vzdělávací program, který je určen pedagogům prvního i druhého stupně ZŠ, se zaměřuje na problematiku inkluzivního vzdělávání nadaných žáků na základních školách. V úvodu se posluchači naučí rozpoznat typické projevy nadaných žáků, na základě kterých jsou společně definovány specifické edukační potřeby nadaných žáků. Hlavní pozornost je dále věnována praktickému nácviku vybraných edukačních metod a přístupů, které vedou k inkluzi nadaného žáka, čímž zároveň podporují rozvoj nadání všech žáků třídy.


Mensa NTC Learning I. – Úvodní školení v metodě

PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D., Mgr. Dana Havlová, Mgr. Stanislava Kuruczová, Marie Čermáková
9.4.2013, 17:30  —  9.4.2013, 21:00
720 Kč (při počtu min. 15 účastníků, jinak 1080 Kč)
MŠ Josefínka a Vendelínek o.p.s., Světická 1229/8, 100 00 Praha 10

Akreditovaný kurz pro učitele/učitelky mateřských škol.


Pedagogická činnost s nadanými předškoláky

Mgr. Eva Machů, Ph.D.
12.4.2013, 9:00  —  12.4.2013, 13:15
420 Kč
Národní institut pro další vzdělávání - krajské pracoviště Praha a Střední Čechy, Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1

Vzdělávací program, který je určen pedagogům MŠ, se zaměřuje na problematiku výchovy a vzdělávání nadaných dětí předškolního věku. V úvodu se posluchači naučí rozpoznat typické projevy nadaných dětí, na základě kterých jsou společně definovány specifické edukační potřeby nadaných dětí. Hlavní pozornost je dále věnována praktickému nácviku vybraných edukačních metod a přístupů, které vedou k inkluzi nadaného dítěte, čímž zároveň podporují rozvoj nadání ostatních dětí ve skupině.


Pedagogická činnost s nadanými předškoláky

Mgr. Eva Machů, Ph.D.
15.4.2013, 9:00  —  15.4.2013, 13:00
420 Kč
Národní institut pro další vzdělávání - krajské pracoviště Olomouc, Wellnerova 256/25, 779 00 Olomouc

Vzdělávací program, který je určen pedagogům MŠ, se zaměřuje na problematiku výchovy a vzdělávání nadaných dětí předškolního věku. V úvodu se posluchači naučí rozpoznat typické projevy nadaných dětí, na základě kterých jsou společně definovány specifické edukační potřeby nadaných dětí. Hlavní pozornost je dále věnována praktickému nácviku vybraných edukačních metod a přístupů, které vedou k inkluzi nadaného dítěte, čímž zároveň podporují rozvoj nadání ostatních dětí ve skupině.


Mensa NTC Learning II. – Navazující trénink

PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D., Mgr. Dana Havlová, Mgr. Stanislava Kuruczová, Mgr. Barbora Krčmářová, DiS.
17.4.2013, 13:30  —  17.4.2013, 18:30
720 Kč (při počtu min. 15 účastníků, jinak 1080 Kč)
MŠ Korálek, Rumunská č.p. 90, 530 03 Pardubice, Studánka

Akreditovaný kurz pro učitele/učitelky mateřských škol.


Mensa NTC Learning II. – Navazující trénink

PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D., Mgr. Dana Havlová, Mgr. Stanislava Kuruczová, Mgr. Barbora Krčmářová, DiS.
18.4.2013, 13:00  —  18.4.2013, 18:00
720 Kč (při počtu min. 15 účastníků, jinak 1080 Kč)
ZŠ Staňkova č.p. 128, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

Akreditovaný kurz pro učitele/učitelky mateřských škol.


Mensa NTC Learning I. – Úvodní školení v metodě

PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D., Mgr. Dana Havlová, Mgr. Stanislava Kuruczová, Marie Čermáková
22.4.2013, 17:00  —  22.4.2013, 21:00
720 Kč (při počtu min. 15 účastníků, jinak 1080 Kč)
MŠ U Uranie, Na Maninách 1080/29a, 170 00 Praha 7

Akreditovaný kurz pro učitele/učitelky mateřských škol.


Mensa NTC Learning II. – Navazující trénink

PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D., Mgr. Dana Havlová, Mgr. Stanislava Kuruczová, Mgr. Barbora Krčmářová, DiS.
30.4.2013, 9:30  —  30.4.2013, 14:30
720 Kč (při počtu min. 15 účastníků, jinak 1080 Kč)
ZŠ Úvoz 423/55, 602 00 Brno

Akreditovaný kurz pro učitele/učitelky mateřských škol.


Pedagogická činnost s nadanými předškoláky

Mgr. Eva Machů, Ph.D.
6.5.2013, 8:30  —  6.5.2013, 13:30
420 Kč
Národní institut pro další vzdělávání - krajské pracoviště Ostrava, Blahoslavova 1576/2, 702 00 Ostrava

Vzdělávací program, který je určen pedagogům MŠ, se zaměřuje na problematiku výchovy a vzdělávání nadaných dětí předškolního věku. V úvodu se posluchači naučí rozpoznat typické projevy nadaných dětí, na základě kterých jsou společně definovány specifické edukační potřeby nadaných dětí. Hlavní pozornost je dále věnována praktickému nácviku vybraných edukačních metod a přístupů, které vedou k inkluzi nadaného dítěte, čímž zároveň podporují rozvoj nadání ostatních dětí ve skupině.


Pedagogická činnost s nadanými žáky na základní škole

Mgr. Eva Machů, Ph.D.
7.5.2013, 8:30  —  7.5.2013, 15:30
550 Kč
Národní institut pro další vzdělávání - krajské pracoviště Ostrava, Blahoslavova 1576/2, 702 00 Ostrava

Vzdělávací program, který je určen pedagogům ZŠ, je zaměřen na problematiku identifikace a vzdělávání nadaných žáků na ZŠ. Úvodní blok je věnován základní koncepci nadání a talentu s návazností na informace o informačních zdrojích. Navazující blok programu pak řeší typické charakteristiky nadaných dětí a jejich možné problémy ve školním prostředí.


Jak rozvíjet rozumové schopnosti u dětí předškolního věku

PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D.
16.5.2013, 12:30  —  16.5.2013, 16:30
650 Kč
budova Nakladatelství Portál, Klapkova 26/2, 182 00 Praha 8, Praha-Kobylisy

Cílem semináře je upevnit teoretické znalosti a praktické dovednosti pedagogů v oblasti rozvoje rozumových schopností dětí předškolního věku. Seznámit účastníky semináře s možnostmi, jak nenásilnou formou odhalovat děti s vyšším kognitivním potenciálem a úspěšně s nimi pracovat v běžných mateřských školách.


Mensa NTC Learning III. – Finalizující metodický trénink

PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D., Mgr. Dana Havlová, Mgr. Stanislava Kuruczová, Václav Fořtík, Mgr. Barbora Krčmářová, DiS.
5.6.2013, 9:30  —  5.6.2013, 16:00
830 Kč (při počtu min.15 účastníků, jinak 1240 Kč)
ZŠ Úvoz 55, 602 00 Brno

Akreditovaný kurz pro učitele/učitelky mateřských škol.


Mensa NTC Learning II. – Navazující trénink

PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D., Mgr. Dana Havlová, Mgr. Stanislava Kuruczová, Mgr. Barbora Krčmářová, DiS.
6.6.2013, 17:00  —  6.6.2013, 22:00
720 Kč (při počtu min. 15 účastníků, jinak 1080 Kč)
Centrum nadání, Zavadilova 1297/3, 160 00 Praha 6

Akreditovaný kurz pro učitele/učitelky mateřských škol.


Mensa NTC Learning II. – Navazující trénink

PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D., Mgr. Dana Havlová, Mgr. Stanislava Kuruczová, Mgr. Barbora Krčmářová, DiS.
28.8.2013, 17:00  —  28.8.2013, 21:00
720 Kč (při počtu min. 15 účastníků, jinak 1080 Kč)
MŠ U Uranie, Na Maninách 1080/29a, 170 00 Praha, Holešovice

Akreditovaný kurz pro učitele/učitelky mateřských škol.


Mensa NTC Learning III. – Finalizující metodický trénink

PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D., Mgr. Dana Havlová, Mgr. Stanislava Kuruczová, Václav Fořtík, Mgr. Barbora Krčmářová, DiS.
8.9.2013, 10:00  —  8.9.2013, 16:00
830 Kč (při počtu min.15 účastníků, jinak 1240 Kč)
Centrum nadání, Zavadilova 1297/3, 160 00 Praha 6

Akreditovaný kurz pro učitele/učitelky mateřských škol.


Mensa NTC Learning I. – Úvodní školení v metodě

PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D., Mgr. Dana Havlová, Mgr. Stanislava Kuruczová, Marie Čermáková
9.9.2013, 10:00  —  9.9.2013, 15:00
720 Kč (při počtu min. 15 účastníků, jinak 1080 Kč)
Centrum nadání, Zavadilova 1297/3, 160 00 Praha 6

Akreditovaný kurz pro učitele/učitelky mateřských škol.


Mensa NTC Learning II. – Navazující trénink

PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D., Mgr. Dana Havlová, Mgr. Stanislava Kuruczová, Mgr. Barbora Krčmářová, DiS.
14.10.2013, 16:00  —  14.10.2013, 20:00
720 Kč (při počtu min. 15 účastníků, jinak 1080 Kč)
Centrum nadání, Zavadilova 1297/3, 160 00 Praha 6

Akreditovaný kurz pro učitele/učitelky mateřských škol.


Mensa NTC Learning III. – Finalizující metodický trénink

PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D., Mgr. Dana Havlová, Mgr. Stanislava Kuruczová, Václav Fořtík, Mgr. Barbora Krčmářová, DiS.
15.10.2013, 10:00  —  15.10.2013, 15:00
830 Kč (při počtu min.15 účastníků, jinak 1240 Kč)
Centrum nadání, Zavadilova 1297/3, 160 00 Praha 6

Akreditovaný kurz pro učitele/učitelky mateřských škol.


Jak rozvíjet rozumové schopnosti u dětí předškolního věku

PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D.
16.10.2013, 9:00  —  16.10.2013, 13:00
700 Kč
budova Nakladatelství Portál, Klapkova 26/2, 182 00 Praha 8, Praha-Kobylisy

Cílem semináře je upevnit teoretické znalosti a praktické dovednosti pedagogů v oblasti rozvoje rozumových schopností dětí předškolního věku. Seznámit účastníky semináře s možnostmi, jak nenásilnou formou odhalovat děti s vyšším kognitivním potenciálem a úspěšně s nimi pracovat v běžných mateřských školách.


Seminář Škola hrou

Mgr. Alena Vávrová
28.10.2013, 10:00  —  30.10.2013, 16:00
bez poplatku, naopak mimopražským hradíme dopravu
ZŠ Karla Čapka, Kodaňská 16, Praha 10 - Vršovice

Seminář zaměřený na využití her ve výuce a při práci s talentovanými dětmi.


Seminář Tvorba logických úloh

PhDr. Eva Patáková
25.11.2013, 10:15  —  25.11.2013, 14:30
450 Kč; školy spolupracující s Mensou a školy mající finalistu LO: 300 Kč
Mensa gymnázium, Španielova 1111/19, 163 00 Praha 17

POZOR, DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Tento seminář je určen učitelům. Zájemci o účast v soutěži Logická olympiáda 2013 měli možnost registrovat se na stránkách www.logickaolympiada.cz během srpna a září 2013. Registrace do Logické olympiády 2013 je nyní uzavřena, dodatečné registrace nejsou možné. Děkujeme za pochopení.

Hlavním lektorem bude PhDr. Eva Patáková z Katedry matematiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, která se na tvorbu úloh odborně specializuje. Je členkou Úlohové komise Matematické olympiády, členkou Mensy ČR, na mezinárodní úrovni se zapojuje do přípravy soutěže Matematický klokan a rovněž vyučuje matematiku na Mensa gymnáziu. Podrobné informace o programu atd. najdete v dolní části této pozvánky.

Přihlašujte se prosím co nejdříve, maximální počet účastníků je omezen na 30. Další přihlášení se budou zobrazovat pod čarou a budeme s nimi počítat jako s případnými náhradníky, kdyby se uvolnilo místo. Současně s přihláškou zasílejte platbu registračního poplatku na účet č. 2700060273 / 2010. Jako variabilní symbol uveďte své telefonní číslo, které jste vyplnili v přihlášce.


Mensa NTC Learning II. – Navazující trénink

PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D., Mgr. Dana Havlová, Mgr. Stanislava Kuruczová, Mgr. Barbora Krčmářová, DiS.
10.12.2013, 13:00  —  10.12.2013, 17:00
720 Kč (při počtu min. 15 účastníků, jinak 1080 Kč)
Centrum nadání, Zavadilova 1297/3, 160 00 Praha 6

Akreditovaný kurz pro učitele/učitelky mateřských škol.


Mensa NTC Learning II. – Navazující trénink

PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D., Mgr. Dana Havlová, Mgr. Stanislava Kuruczová, Mgr. Barbora Krčmářová, DiS.
13.12.2013, 10:00  —  13.12.2013, 14:00
720 Kč (při počtu min. 15 účastníků, jinak 1080 Kč)
Npor. Krále 720/41, 683 01 Rousínov, Slavíkovice

Akreditovaný kurz pro učitele/učitelky mateřských škol.Zpět