Kalendář událostí

Archiv - Školení, seminář

Rok: 2030 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 0


Mensa NTC Learning III. – Finalizující metodický trénink

PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D., Mgr. Dana Havlová, Mgr. Stanislava Kuruczová, Václav Fořtík, Mgr. Barbora Krčmářová, DiS.
6.2.2014, 17:00  —  6.2.2014, 21:00
830 Kč (při počtu min.15 účastníků, jinak 1240 Kč)
MŠ U Uranie, Na Maninách 1080/29a, 170 00 Praha-Holešovice

Akreditovaný kurz pro učitele/učitelky mateřských škol.


Rozvoj logického myšlení, předmatematická gramotnost

PhDr. Michaela Kaslová
10.2.2014, 9:00  —  10.2.2014, 15:00
590 Kč
Národní institut pro další vzdělávání - krajské pracoviště Hradec Králové, Luční 460/6, 500 03 Hradec Králové

Vzdělávací program je zaměřen na rozvoj logického myšlení dětí předškolního a mladšího školního věku. Hry, jazyk a matematika jsou oblasti, které nemají ostré hranice, vzájemně se prolínají. Seminář se bude věnovat metodám, které pomocí her stimulují počátky logického myšlení. V přímé práci s dětmi budou učitelé pozorovat, kde jsou hranice této metody. Aktivity budou jak pohybového tak manipulativního charakteru a v závěru práce s pracovními listy a ke všem aktivitám se bude přistupovat kriticky, tedy s poukazem na klady a úskalí.


Matematika v běžném životě

Mgr. Marcela Mittnerová
21.3.2014, 11:00  —  21.3.2014, 16:00
500 Kč
Národní institut pro další vzdělávání - krajské pracoviště Jihlava, Zborovská 2113/3, 586 01 Jihlava

Vzdělávací program je zaměřen na různé metody a formy práce ve vyučování matematiky vedoucí k pochopení smyslu znalosti matematiky pro reálný život ve společnosti podle koncepce profesora Milana Hejného. Účastníci se seznámí s činnostmi, které motivují a aktivizují žáky. Budou uvedena v praxi ověřená témata týkající se výuky matematiky a její aplikace na situace běžného života.


Rozvoj logického myšlení, předmatematická gramotnost

PhDr. Michaela Kaslová
2.4.2014, 9:00  —  2.4.2014, 14:30
120 Kč (program je podpořen resortním úkolem MŠMT)
Národní institut pro další vzdělávání - krajské pracoviště Karlovy Vary, Západní 1050/15, 360 01 Karlovy Vary

Vzdělávací program je zaměřen na rozvoj logického myšlení dětí předškolního a ml.školního věku. Hry, jazyk a matematika jsou oblasti, které nemají ostré hranice, vzájemně se prolínají. Seminář se bude věnovat metodám, které pomocí her stimulují počátky logického myšlení. V přímé práci s dětmi budou učitelé pozorovat, kde jsou hranice této metody. Aktivity budou jak pohybového tak manipulativního charakteru a v závěru práce s pracovními listy a ke všem aktivitám se bude přistupovat kriticky, tedy s poukazem na klady a úskalí.


Matematika v běžném životě

Mgr. Marcela Mittnerová
25.4.2014, 11:00  —  25.4.2014, 16:00
500 Kč
Národní institut pro další vzdělávání - krajské pracoviště Ústí nad Labem, Winstona Churchilla 1348/6, 400 01 Ústí nad Labem

Vzdělávací program je zaměřen na různé metody a formy práce ve vyučování matematiky vedoucí k pochopení smyslu znalosti matematiky pro reálný život ve společnosti podle koncepce profesora Milana Hejného. Účastníci se seznámí s činnostmi, které motivují a aktivizují žáky. Budou uvedena v praxi ověřená témata týkající se výuky matematiky a její aplikace na situace běžného života.


Rozvoj logického myšlení, předmatematická gramotnost

PhDr. Michaela Kaslová
14.5.2014, 8:30  —  14.5.2014, 15:30
120 Kč (program je podpořen resortním úkolem MŠMT)
Národní institut pro další vzdělávání - krajské pracoviště Ostrava, Blahoslavova 1576/2, 702 00 Ostrava

Vzdělávací program je zaměřen na rozvoj logického myšlení dětí předškolního a ml.školního věku. Hry, jazyk a matematika jsou oblasti, které nemají ostré hranice, vzájemně se prolínají. Seminář se bude věnovat metodám, které pomocí her stimulují počátky logického myšlení. V přímé práci s dětmi budou učitelé pozorovat, kde jsou hranice této metody. Aktivity budou jak pohybového tak manipulativního charakteru a v závěru práce s pracovními listy a ke všem aktivitám se bude přistupovat kriticky, tedy s poukazem na klady a úskalí.


Matematika v běžném životě

Mgr. Marcela Mittnerová
23.5.2014, 11:00  —  23.5.2014, 16:00
Národní institut pro další vzdělávání - krajské pracoviště Jihlava, Zborovská 2113/3, 586 01 Jihlava

Vzdělávací program je zaměřen na různé metody a formy práce ve vyučování matematiky vedoucí k pochopení smyslu znalosti matematiky pro reálný život ve společnosti podle koncepce profesora Milana Hejného. Účastníci se seznámí s činnostmi, které motivují a aktivizují žáky. Budou uvedena v praxi ověřená témata týkající se výuky matematiky a její aplikace na situace běžného života.


Mensa NTC Learning I. – Úvodní školení v metodě

PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D.
2.6.2014, 15:00  —  2.6.2014, 19:30
720 Kč
KinderGarten Budějovická, Krčská 316/39, 140 00 Praha-Krč

Akreditovaný kurz pro učitele/učitelky mateřských škol.


Mensa NTC Learning I. – Úvodní školení v metodě

PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D.
10.6.2014, 10:00  —  10.6.2014, 15:00
720 Kč
Mensa gymnázium, o. p. s., Španielova 1111/19, 163 00 Praha 17

Akreditovaný kurz pro učitele/učitelky mateřských škol.


Mensa NTC Learning II. – Navazující trénink

PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D.
26.6.2014, 10:00  —  26.6.2014, 15:00
720 Kč
Mensa gymnázium, o. p. s., Španielova 1111/19, 163 00 Praha 17

Akreditovaný kurz pro učitele/učitelky mateřských škol.


Edukativní rodičovská terapie

14.7.2014  —  4.9.2014
7450 Kč bez DPH (členové Mensy ČR mají 15% slevu). Program je akreditován při MŠMT v rámci DVPP, proto je cena pro pedagogické pracovníky osvobozena od DPH. Vztahuje se i na samoplátce.
Mansio v.o.s., třída Kpt. Jaroše 1936/19, 602 00 Brno

Společnost Mansio v.o.s. pořádá prázdninový kurz „Edukativní rodičovská terapie“, který je určen zejména rodinným a školním psychologům, sociálním pracovníkům i poradcům.


Choreografie rozhovoru

22.7.2014  —  9.9.2014
7450 Kč bez DPH (členové Mensy ČR mají 15% slevu). Program je akreditován při MŠMT v rámci DVPP, proto je cena pro pedagogické pracovníky osvobozena od DPH. Vztahuje se i na samoplátce.
Mansio v.o.s., třída Kpt. Jaroše 1936/19, 602 00 Brno

Společnost Mansio v.o.s. pořádá prázdninový kurz „Choreografie rozhovoru“, který je určen všem z pomáhajících profesí. Umění vést rozhovor ocení zejména psychologové a sociální pracovníci.


Spolu a jinak ve školním poradenství

Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D., PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D.
28.7.2014  —  31.7.2014
5500 Kč bez DPH (členové Mensy ČR mají 15% slevu). Program je akreditován při MŠMT v rámci DVPP, proto je cena pro pedagogické pracovníky osvobozena od DPH. Vztahuje se i na samoplátce.
Mansio v.o.s., třída Kpt. Jaroše 1936/19, 602 00 Brno

Společnost Mansio v.o.s. pořádá prázdninový kurz „Spolu a jinak ve školním poradenství“, který je určen školním psychologům, psychologům působícím v poradnách a výchovným poradcům nebo metodikům prevence.


Mensa NTC Learning I. – Úvodní školení v metodě

PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D.
5.8.2014, 10:00  —  5.8.2014, 15:00
720 Kč
Brose Kids, Průmyslový park č.p. 302, 742 21 Kopřivnice, Vlčovice

Akreditovaný kurz pro učitele/učitelky mateřských škol.


Letní škola pro začínající učitele

Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D., PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Magdalena Valášková
19.8.2014  —  22.8.2014
4800 Kč bez DPH (členové Mensy ČR mají 15% slevu). Jedná se o program akreditovaný při MŠMT v rámci DVPP, proto je cena pro pedagogické pracovníky osvobozena od DPH (vztahuje se i na samoplátce).
Mansio v.o.s., třída Kpt. Jaroše 1936/19, 602 00 Brno

Společnost Mansio v.o.s. pořádá prázdninový kurz „Letní škola pro začínající učitele“, který je zaměřený na rozvoj pedagogických kompetencí začínajících učitelů ZŠ a SŠ.


X. Letní škola s didaktikou matematiky

Mgr. Radek Nesiba
20.8.2014  —  22.8.2014
účastnický poplatek: 200 Kč; pro členy JČMF 0 Kč; pro účastníky Metodických dnů MPV 0 Kč
ZŠ a MŠ Čtyřlístek, s.r.o., Studentské náměstí č.p. 1531, 686 01 Uherské Hradiště

ZŠ a MŠ Čtyřlístek, s.r.o. ve spolupráci s JČMF - SUMA, Univerzitou Palackého v Olomouci a Gymnáziem JŠ v Přerově pořádá ve dnech 20. 8. - 22. 8. 2014 již desátou letní školu s didaktikou matematiky.


Mensa NTC Learning II. – Navazující trénink

PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D.
26.8.2014, 10:00  —  26.8.2014, 15:00
720 Kč
Brose Kids, Průmyslový park č.p. 302, 742 21 Kopřivnice, Vlčovice

Akreditovaný kurz pro učitele/učitelky mateřských škol.


Mensa NTC Learning I. – Úvodní školení v metodě

PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D.
9.9.2014, 15:00  —  9.9.2014, 19:30
720 Kč
Mensa gymnázium, o. p. s., Španielova 1111/19, 163 00 Praha 17

Akreditovaný kurz pro učitele/učitelky mateřských škol.


Mensa NTC Learning II. – Navazující trénink

PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D.
23.9.2014, 15:00  —  23.9.2014, 19:30
720 Kč
Mensa gymnázium, o. p. s., Španielova 1111/19, 163 00 Praha 17

Akreditovaný kurz pro učitele/učitelky mateřských škol.


Mensa NTC Learning III. – Finalizující metodický trénink

PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D., MUDr. Zuzana Ludvíková, Mgr. Vladimíra Ottomanská
14.10.2014, 14:00  —  14.10.2014, 20:00
830 Kč
Mensa gymnázium, o. p. s., Španielova 1111/19, 163 00 Praha 17

Akreditovaný kurz pro učitele/učitelky mateřských škol.
Kapacita kurzu je již zcela naplněna, na tento termín se nelze přihlásit.


Mensa NTC Learning I. – Úvodní školení v metodě

PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D.
21.10.2014, 16:00  —  21.10.2014, 21:00
720 Kč
MŠ Pastelka, Družstevní 157, 530 09 Pardubice

Akreditovaný kurz pro učitele/učitelky mateřských škol.


Mensa NTC Learning I. – Úvodní školení v metodě

PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D.
4.11.2014, 15:00  —  4.11.2014, 19:30
720 Kč
Mensa gymnázium, o. p. s., Španielova 1111/19, 163 00 Praha 17

Akreditovaný kurz pro učitele/učitelky mateřských škol.


Mensa NTC Learning III. – Finalizující metodický trénink

PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D., MUDr. Zuzana Ludvíková, Mgr. Vladimíra Ottomanská
7.11.2014, 13:00  —  7.11.2014, 19:00
830 Kč
MŠ Zahradní 182/20, 789 01 Zábřeh

Akreditovaný kurz pro učitele/učitelky mateřských škol.
Kapacita kurzu je již zcela naplněna, na tento termín se nelze přihlásit.


Škola hrou – seminář zaměřený na využití her ve výuce

Mgr. Alena Vávrová
15.11.2014
ZŠ Karla Čapka, Kodaňská 658/16, 101 00 Praha 10

ZŠ Karla Čapka a NIDV Praha Vás srdečně zvou na sobotní seminář „Škola hrou“, který je zaměřen na využití her ve výuce a při práci s talentovanými dětmi. Seminář je určen učitelům, vedoucím klubů nadaných dětí a obecně všem, kdo pracují s dětmi a mládeží.


Mensa NTC Learning II. – Navazující trénink

PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D.
24.11.2014, 16:00  —  24.11.2014, 21:00
720 Kč
MŠ Pastelka, Družstevní 157, 530 09 Pardubice

Akreditovaný kurz pro učitele/učitelky mateřských škol.


Mensa NTC Learning II. – Navazující trénink

PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D.
9.12.2014, 15:00  —  9.12.2014, 19:30
720 Kč
Mensa gymnázium, o. p. s., Španielova 1111/19, 163 00 Praha 17

Akreditovaný kurz pro učitele/učitelky mateřských škol.Zpět