Kalendář událostí

Archiv - Školení, seminář

Rok: 2030 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 0


Mensa NTC Learning III. – Finalizující metodický trénink

PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D., MUDr. Zuzana Ludvíková, Mgr. Vladimíra Ottomanská
27.1.2015, 14:00  —  27.1.2015, 20:00
830 Kč
Mensa gymnázium, o. p. s., Španielova 1111/19, 163 00 Praha 17

Akreditovaný kurz pro učitele/učitelky mateřských škol.


Mensa NTC Learning I. – Úvodní školení v metodě

PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D.
2.2.2015, 9:30  —  2.2.2015, 14:30
720 Kč
Mensa gymnázium, o. p. s., Španielova 1111/19, 163 00 Praha 17

Akreditovaný kurz pro učitele/učitelky mateřských škol.


Mensa NTC Learning III. – Finalizující metodický trénink

PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D., MUDr. Zuzana Ludvíková, Mgr. Vladimíra Ottomanská
6.2.2015, 14:00  —  6.2.2015, 20:30
830 Kč
MŠ Pastelka, Družstevní 157, 530 09 Pardubice

Akreditovaný kurz pro učitele/učitelky mateřských škol.


Mensa NTC Learning I. – Úvodní školení v metodě

PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D.
13.2.2015, 13:00  —  13.2.2015, 18:00
720 Kč
MŠ Zahradní 182/20, 789 01 Zábřeh

Akreditovaný kurz pro učitele/učitelky mateřských škol.


Seminář Hejného metoda pro mírně pokročilé

Tomáš Blumenstein
10.3.2015, 12:30  —  10.3.2015, 18:30
800 Kč
ZŠ Englišova 1082/82, 746 01 Opava, Předměstí

Seminář „Hejného metoda pro mírně pokročilé“ pro učitele a další zájemce.


Konference Mensa pro rozvoj nadání – březen 2015

Prof. RNDr. Milan Hejný, CSc., Ing. Tomáš Blumenstein, Ing. Hana Kalusová, Ing. Pavlína Boučková, PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D., Mgr. Dana Havlová, Mgr. Miloslav Hubatka, PaedDr. Marie Nedvědová a další
24.3.2015, 8:00  —  25.3.2015, 14:00
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Sněmovní 1, 118 00 Praha (1. den) / Mensa gymnázium, o.p.s., Španielova 1111/19, 163 00 Praha (2. den)

V úterý 24. 3. 2015 jsem vyrazil do Poslanecké sněmovny na konferenci Mensa pro rozvoj nadání. Jakožto rodič dvou prvňáků jsem přišel hledat inspiraci a dozvědět se, jaké aktivity školy pro rozvoj dětí pořádají.


Mensa NTC Learning I. – Úvodní školení v metodě

PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D.
30.3.2015, 10:00  —  30.3.2015, 15:00
720 Kč
MŠ Čs. exilu 670/18, 708 00 Ostrava-Poruba

Akreditovaný kurz pro učitele/učitelky mateřských škol.


Mensa NTC Learning I. – Úvodní školení v metodě

PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D.
10.4.2015, 12:30  —  10.4.2015, 17:30
720 Kč
Mensa gymnázium, o. p. s., Španielova 1111/19, 163 00 Praha 17

Akreditovaný kurz pro učitele/učitelky mateřských škol.


Mensa NTC Learning II. – Navazující trénink

PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D.
17.4.2015, 13:00  —  17.4.2015, 18:00
720 Kč
MŠ Zahradní 182/20, 789 01 Zábřeh

Akreditovaný kurz pro učitele/učitelky mateřských škol.


Mensa NTC Learning II. – Navazující trénink

PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D.
27.4.2015, 9:30  —  27.4.2015, 14:30
720 Kč
Mensa gymnázium, o. p. s., Španielova 1111/19, 163 00 Praha 17

Akreditovaný kurz pro učitele/učitelky mateřských škol.


Mensa NTC Learning II. – Navazující trénink

PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D.
11.5.2015, 10:00  —  11.5.2015, 15:00
720 Kč
MŠ Čs. exilu 670/18, 708 00 Ostrava-Poruba

Akreditovaný kurz pro učitele/učitelky mateřských škol.


Mensa NTC Learning II. – Navazující trénink

PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D.
19.5.2015, 14:30  —  19.5.2015, 19:30
720 Kč
Mensa gymnázium, o. p. s., Španielova 1111/19, 163 00 Praha 17

Akreditovaný kurz pro učitele/učitelky mateřských škol.


Mensa NTC Learning III. – Finalizující metodický trénink

PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D., MUDr. Zuzana Ludvíková, Mgr. Vladimíra Ottomanská
29.5.2015, 12:30  —  29.5.2015, 19:30
830 Kč
Mensa gymnázium, o. p. s., Španielova 1111/19, 163 00 Praha 17

Akreditovaný kurz pro učitele/učitelky mateřských škol.


Mensa NTC Learning III. – Finalizující metodický trénink

PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D., MUDr. Zuzana Ludvíková, Mgr. Vladimíra Ottomanská
11.6.2015, 13:00  —  11.6.2015, 19:30
830 Kč
MŠ Zahradní 182/20, 789 01 Zábřeh

Akreditovaný kurz pro učitele/učitelky mateřských škol.


Mensovní seminář pro nadané – září 2015

Tomáš Blumenstein, Hana Kalusová, Eva Staňková
11.9.2015, 10:13  —  15.9.2015, 16:00
okres Olomouc, Kozov

V září proběhl pětidenní seminář pro nadané studenty ve věku 12–19 let zaměřený na rozvoj znalostí v oblasti přírodních věd a technických oborů, na podporu logického myšlení, samostatné tvořivosti a motivace k dalšímu studiu těchto oborů. Účastníci absolvovali přednášky odborníků, exkurzi do strojní výroby, několik soutěží pro týmy i jednotlivce, navštívili science centrum Pevnost poznání v Olomouci a seznámili se s podobně orientovanými studenty z celé republiky.


Mensa NTC Learning III. – Finalizující metodický trénink

PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D., MUDr. Zuzana Ludvíková, Mgr. Vladimíra Ottomanská
11.9.2015, 13:00  —  11.9.2015, 19:00
830 Kč
Mensa gymnázium, o. p. s., Španielova 1111/19, 163 00 Praha 17

Akreditovaný kurz pro učitele/učitelky mateřských škol.


Mensa NTC Learning III. – Finalizující metodický trénink

PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D., MUDr. Zuzana Ludvíková, Mgr. Vladimíra Ottomanská
25.9.2015, 13:00  —  25.9.2015, 19:00
830 Kč
MŠ Čs. exilu 670/18, 708 00 Ostrava-Poruba

Akreditovaný kurz pro učitele/učitelky mateřských škol.


Den pro ředitelky Mateřských škol na ZŠ Dětská v Ostravě

Mgr. Zuzana Škapová, Ing. Tomáš Blumenstein, Mgr. Alexandra Markovičová
5.11.2015, 13:30  —  5.11.2015, 17:00
zdarma
ZŠ Dětská 915/2, 708 00 Ostrava, Poruba

Zveme srdečně ředitelky a učitelky mateřských škol z celé Ostravy na sérii přednášek zaměřených na předškolní vzdělávání dětí.


Životní styl a návyky se budují od první třídy - praktická část

Mgr. Alexandra Markovičová
5.11.2015, 15:00  —  5.11.2015, 17:00
50 Kč
ZŠ Dětská 915/2, 708 00 Ostrava, Poruba

Životní styl a zdravý přístup ke svému tělu a k pohybu je důležitou součástí spokojeného života.

V návaznosti na přednášku Doc. MUDr. Pavla Stejskala, CSc. přinášíme pokračování v podání Mgr. Alexandry Markovičové, která především pro učitele připravila praktické ukázky a náměty, co můžeme dělat, aby se děti těšily do tělocviku a chtěly cvičit.


Škola hrou potřetí

Mgr. Alena Vávrová
7.11.2015, 9:00  —  7.11.2015, 16:00
ZŠ Karla Čapka, Kodaňská 658/16, 101 00 Praha 10

Seminář zaměřený na využití her ve výuce a při práci s talentovanými dětmi.


Mensa NTC Learning I – Úvod do metody (Praha, 11. listopadu 2015)

Mgr. Dana Havlová
11.11.2015, 10:00  —  11.11.2015, 15:00
950 Kč
Mensa gymnázium, o.p.s., Španielova 1111/19, 163 00 Praha, Řepy

Akreditovaný kurz pro učitele/učitelky mateřských škol.


Mensa NTC Learning – Přednáška pro rodiče (Praha, 11. listopadu 2015)

Mgr. Dana Havlová, Lucie Měchurová
11.11.2015, 16:00  —  11.11.2015, 19:00
500 Kč
Mensa gymnázium, o.p.s., Španielova 1111/19, 163 00 Praha, Řepy

Program NTC systém učení vychází z výzkumů v oblasti neurologie, medicíny a psychologie. Zejména skutečnost, že 75 % neuronových spojů - synapsí - vzniká do věku 7 let dítěte, podtrhuje důležitost systematické stimulace mozku v předškolním věku. Tato informativní přednáška určená rodičům nabízí ucelenou sadu takovýchto stimulací od motorických cvičení přes práci s abstraktními symboly, jejich třídění a tvoření asociací, na což následně  navazují např. enigmatické hádanky zaměřené na rozvoj divergentního myšlení. Zmíněny budou rovněž časté rodičovské chyby, které neprospívají správnému rozvoji dítěte.


Mensa NTC Learning I – Úvod do metody (Brno, 17. listopadu 2015)

Mgr. Dana Havlová
17.11.2015, 9:00  —  17.11.2015, 15:00
950 Kč
Gymnázium Matyáše Lercha, Žižkova 980/55, 616 00 Brno, Veveří

Akreditovaný kurz pro učitele/učitelky mateřských škol.


Mensa NTC Learning – Přednáška pro rodiče (Brno, 17. listopadu 2015)

Mgr. Dana Havlová
17.11.2015, 16:00  —  17.11.2015, 19:00
500 Kč
Gymnázium Matyáše Lercha, Žižkova 980/55, 616 00 Brno, Veveří

Program NTC systém učení vychází z výzkumů v oblasti neurologie, medicíny a psychologie. Zejména skutečnost, že 75 % neuronových spojů - synapsí - vzniká do věku 7 let dítěte, podtrhuje důležitost systematické stimulace mozku v předškolním věku. Tato informativní přednáška určená rodičům nabízí ucelenou sadu takovýchto stimulací od motorických cvičení přes práci s abstraktními symboly, jejich třídění a tvoření asociací, na což následně  navazují např. enigmatické hádanky zaměřené na rozvoj divergentního myšlení. Zmíněny budou rovněž časté rodičovské chyby, které neprospívají správnému rozvoji dítěte.


Den pro ředitelky Mateřských škol na ZŠ Jana Železného v Prostějově

Mgr. Lenka Jurčíková, Mgr. Lucie Šolcová, Ing. Tomáš Blumenstein
18.11.2015, 7:50  —  18.11.2015, 12:00
zdarma
ZŠ a MŠ Jana Železného, sídl. Svobody 3578/79, 796 01 Prostějov

Zveme srdečně ředitelky a učitelky mateřských škol z Prostějova a okolí na středeční dopoledne v naší škole.

Připravili jsme pro Vás návštěvu do 1. A do hodin matematiky (Mgr. Lenka Jurčíková) a angličtiny (Mgr. Lucie Šolcová) a také několik přednášek.


Den pro ředitelky Mateřských škol na ZŠ Englišova v Opavě

Mgr. Ludmila Havlíková, Ing. Tomáš Blumenstein
19.11.2015, 7:50  —  19.11.2015, 12:00
zdarma
ZŠ Englišova 1082/82, 746 01 Opava, Předměstí

Zveme srdečně ředitelky a učitelky mateřských škol z Opavy a okolí na čtvrteční dopoledne v naší škole.

Připravili jsme pro Vás návštěvu do 1. A do hodin matematiky (Mgr. Petra Kořistková) a angličtiny (Mgr. Lenka Jašková) a také několik přednášek.


Seminář Základy Hejného metody

Ing. Tomáš Blumenstein
25.11.2015, 12:15  —  25.11.2015, 16:30
800 Kč
ZŠ Dětská 915/2, 708 00 Ostrava, Poruba

Seminář „Základy Hejného metody“ pro učitele a další zájemce.


Mensa NTC Learning – Přednáška pro rodiče (Rousínov, 29. listopadu 2015)

Mgr. Dana Havlová
29.11.2015, 14:00  —  29.11.2015, 17:00
500 Kč
Npor. Krále 720/41, 683 01 Rousínov – Slavíkovice (okres Vyškov)

Program NTC systém učení vychází z výzkumů v oblasti neurologie, medicíny a psychologie. Zejména skutečnost, že 75 % neuronových spojů - synapsí - vzniká do věku 7 let dítěte, podtrhuje důležitost systematické stimulace mozku v předškolním věku. Tato informativní přednáška určená rodičům nabízí ucelenou sadu takovýchto stimulací od motorických cvičení přes práci s abstraktními symboly, jejich třídění a tvoření asociací, na což následně  navazují např. enigmatické hádanky zaměřené na rozvoj divergentního myšlení. Zmíněny budou rovněž časté rodičovské chyby, které neprospívají správnému rozvoji dítěte.


Mensa NTC Learning – Přednáška pro rodiče (Vidče, 30. listopadu 2015)

Mgr. Dana Havlová
30.11.2015, 15:00  —  30.11.2015, 18:00
500 Kč
Obecní úřad Vidče, 75653 Vidče 96 (Rožnov pod Radhoštěm)

Program NTC systém učení vychází z výzkumů v oblasti neurologie, medicíny a psychologie. Zejména skutečnost, že 75 % neuronových spojů - synapsí - vzniká do věku 7 let dítěte, podtrhuje důležitost systematické stimulace mozku v předškolním věku. Tato informativní přednáška určená rodičům nabízí ucelenou sadu takovýchto stimulací od motorických cvičení přes práci s abstraktními symboly, jejich třídění a tvoření asociací, na což následně  navazují např. enigmatické hádanky zaměřené na rozvoj divergentního myšlení. Zmíněny budou rovněž časté rodičovské chyby, které neprospívají správnému rozvoji dítěte.


Mensa NTC Learning – Přednáška pro rodiče (Praha, 7. prosince 2015)

Lucie Měchurová
7.12.2015, 16:00  —  7.12.2015, 19:00
500 Kč
Mensa gymnázium, o.p.s., Španielova 1111/19, 163 00 Praha, Řepy

Program NTC systém učení vychází z výzkumů v oblasti neurologie, medicíny a psychologie. Zejména skutečnost, že 75 % neuronových spojů - synapsí - vzniká do věku 7 let dítěte, podtrhuje důležitost systematické stimulace mozku v předškolním věku. Tato informativní přednáška určená rodičům nabízí ucelenou sadu takovýchto stimulací od motorických cvičení přes práci s abstraktními symboly, jejich třídění a tvoření asociací, na což následně  navazují např. enigmatické hádanky zaměřené na rozvoj divergentního myšlení. Zmíněny budou rovněž časté rodičovské chyby, které neprospívají správnému rozvoji dítěte.


Mensa NTC Learning I – Úvod do metody (Praha, 9. prosince 2015)

Mgr. Dana Havlová
9.12.2015, 10:00  —  9.12.2015, 15:00
950 Kč
Mensa gymnázium, o.p.s., Španielova 1111/19, 163 00 Praha, Řepy

Akreditovaný kurz pro učitele/učitelky mateřských škol.


Systematický úvod do problematiky nadání (pro školní koordinátory péče o nadání)

Mgr. Magdalena Čavojská, Mgr. Dana Havlová, Ing. Hana Kalusová, Mgr. Miroslav Litavský, PaedDr. Jiří Rozehnal, PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
10.12.2015, 9:00  —  10.12.2015, 15:30
0 Kč
Národní institut pro další vzdělávání - krajské pracoviště Brno, Křížová 86/22, 603 00 Brno

Kurz vychází z představení potřeby systematické péče o nadání ve škole. Obeznámí pedagogy s jednotlivými oblastmi, které péče o nadání ve škole obnáší, a navede je k vytváření systému péče o nadání ve vlastní škole. Účastníci budou systematicky a přehledově obeznámeni s tématy významu péče o nadání, identifikace nadání, vzdělávacích potřeb nadaných žáků, forem práce s nadanými žáky, formami nadání, institucemi, které se nadaným věnují a jejich nabídkou.Zpět