Jak zveřejnit reportáž z proběhlé akce?

přehled událostí/akcí založených konkrétním redaktorem (ukázka)Ke zveřejňování reportáží z akcí, které jste sami uspořádali, slouží ikonka „Kalendářní akce“ v Uživatelském rozhraní. Po kliknutí na ikonku „Kalendářní akce“ se objeví tlačítko „NOVÁ UDÁLOST/AKCE“ a pod ním výpis akcí, které již existují v databázi a u nichž jste veden(a) jako redaktor(ka).

Přehled událostí/akcí založených konkrétním redaktorem (ukázka):

přehled událostí/akcí založených konkrétním redaktorem (ukázka)

Existují dvě možnosti:

  1. Akce již ve Vašem kalendáři existuje, neboť jste ji vložili někdy dříve. Pak je to velmi jednoduché. Kliknutím na symbol žluté tužky ve sloupci „Editovat“ se Vám zobrazí formulář s předvyplněnými údaji o již existující události/akci. Dále postupujte podle návodu Jak editovat údaje o dříve založené události/akci? Můžete připojit také fotografie, které jste předtím vložili prostřednictvím ikonky „Fotogalerie“ (viz také Jak založit novou fotogalerii?).
  2. Akce dosud ve Vašem kalendáři neexistuje. To vůbec nevadí, klidně můžete i zpětně vkládat akce, které již proběhly. Postupujte podle návodu Jak vypsat novou událost/akci? a nezapomeňte správně nastavit datum, kdy se akce konala, tedy položky ZAČÁTEK AKCE a KONEC AKCE. Jinak se Vám reportáž neuloží správně do archivu, ale bude se chybně zobrazovat v kalendáři nadcházejících akcí.

Jak může vypadat výsledek Vašeho úsilí v archivu akcí u vaší školy, školky či klubu? Příklady najdete např. na stránce Vzájemná výměna zkušeností mezi kluby nadaných dětí: každý z uvedených klubů nadaných dětí má svůj vlastní archiv, do kterého se řadí proběhlé akce včetně reportáží a připojených fotografií.

Níže uvádíme několik konkrétních příkladů (desítky dalších příkladů najdete na výše uvedeném odkazu):

příklad výpisu archivních akcí, automaticky tříděný podle roků

Obrázek 1: Příklad výpisu archivních akcí, automaticky tříděný podle roků.

příklad reportáže z konkrétní schůzky klubu nadaných dětí

Obrázek 2: Příklad reportáže z konkrétní schůzky klubu nadaných dětí, oživený fotogalerií. Jednotlivé fotografie mohou být opatřeny popisky (není znázorněno na tomto konkrétním příkladu).

příklad reportáže z konkrétní schůzky klubu nadaných dětí, oživený fotogalerií

Obrázek 3: Příklad reportáže z konkrétní schůzky klubu nadaných dětí, oživený fotogalerií. Jednotlivé fotografie jsou opatřeny popisky.