Nadané dítě: Jak mu pomoci ke štěstí a úspěchu

Lenka Šnajdrová

Letos v únoru vyšla v nakladatelství Grada nová kniha zabývající se problematikou nadaných dětí a jejich postavením ve většinové společnosti. Knihu „Nadané dítě“, s podtitulem „Jak mu pomoci ke štěstí a úspěchu“, napsala Monika Stehlíková, která má s nadanými dětmi i dospělými dlouholeté osobní zkušenosti.


Autorka volně navázala na svou publikaci Život s vysokou inteligencí: Průvodce pro nadané dospělé a nadané děti, která vyšla v říjnu 2016 a zabývala se často přehlíženými problémy, s nimiž se ve svých životech musí chtě nechtě vypořádat většina lidí, kteří jsou v pojetí současné psychologie zařazováni do škatulky „nadaní“. Nová kniha je určena rodičům i učitelům nadaných dětí. Srozumitelnou formou vysvětluje čtenářům původ mnoha projevů chování, se kterými se již pravděpodobně setkali, a ze kterých mohou být nešťastní nejen oni, ale zejména samotné děti.

Kniha je členěna do čtyř hlavních kapitol a závěrečné „Karty pro nadané dítě“. Úvodní kapitola seznamuje čtenáře s různými definicemi inteligence, současným chápáním pojmu „nadání“ a „nadané dítě“, a v neposlední řadě zdůrazňuje časté stereotypy o nadaných dětech, které jsou dodnes mezi většinovou společností hojně rozšířeny. Druhá kapitola se poměrně podrobně věnuje hlavním charakteristikám nadaných dětí, jako je např. intuice, prozíravost, sociální dyssynchronie, perfekcionismus, snížené sebevědomí, úzkostlivost, hypersenzitivita, overexcitabilita a mnohé další. Třetí kapitola, nazvaná „Co nadané děti potřebují? Na co si dát pozor?“ nabízí zcela konkrétní návody rodičům, jak pomoci svým dětem, aby se vnitřně dokázaly vypořádat s častým nepochopením okolí, ale přitom vědomě nezadupávaly své jedinečné vlastnosti - což se bohužel často děje, neboť některé děti se snaží zapadnout do kolektivu vrstevníků za každou cenu. Čtvrtá kapitola je věnována tématu „Nadané dítě ve škole“. Knih na toto téma bylo již napsáno nespočet, proto se jedná spíše o krátký úvod do problematiky. Nicméně i tak může být přínosem pro rodiče i učitele. Za zmínku stojí podkapitola „Podpora nadaných a mimořádně nadaných žáků“, která stručně shrnuje principy Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané pro období let 2014-2020. Publikaci uzavírá „Karta pro nadané dítě“, což je krátká kapitola promlouvající k samotnému dítěti. Autorka se zde snaží nadaným dětem vysvětlit, proč se mohou např. cítit odlišně ve srovnání s ostatními spolužáky ve třídě, a nabízí několik rad a možností, jak se s těmito pocity lze vyrovnat, aniž by člověk musel potlačovat své jedinečné schopnosti.

Text v celé knize je hojně prokládán úvahami, postřehy a autentickými zážitky ze života nadaných dětí. Autorka se v mnoha místech odvolává na výsledky zahraničních studií, které jsou řádně citovány. Na několika místech jsou zmiňovány techniky mindfulness, která podle autorčiných osobních zkušeností a lektorského zaměření může nadaným účinně pomoci při zvládání svých vnitřních pocitů. Knihu lze jednoznačně doporučit všem, kdo chtějí více porozumět duševním pochodům svých nadaných dětí či žáků. Kdo se do problematiky nadání chce ponořit hlouběji, jistě uvítá množství odkazů nejen na odbornou literaturu, ale i populárně-naučné pořady.

Více o knize se dozvíte v článku Nadané dítě: Jak mu pomoci ke štěstí a úspěchu (odkaz vede do sekce Knihy, doporučená literatura).

Můžete si také pustit některý z rozhovorů s autorkou knihy:

Související odkazy

24.2.2018


Zpět