Supporting Gifted Children for the Future

PLÁNOVANÉ SEMINÁŘE

JIŽ USKUTEČNĚNÉ SEMINÁŘE

O projektu

Supporting Gifted Children for the Future (Podporujeme nadané děti pro budoucnost) je projekt Mensy Česko zaměřený na rozšíření povědomí o problematice nadání na základních školách v ČR. Je určen pro ředitele a zástupce ředitelů základních škol.

Proč?

Nerozvíjené nadání obvykle znamená ztrátu nejen pro jedince, ale i celou společnost. Může vyústit v žákovu demotivaci, nechuť k učení nebo i kázeňské problémy.

Nadaných dětí na českých školách je ovšem identifikován jen zlomek z jejich celkového počtu a jejich nadání často vůbec nebývá podpořeno. Podle výroční zprávy České školní inspekce bylo ve školním roce 2015/2016 na českých základních školách identifikováno celkem 998 mimořádně nadaných žáků. To je přibližně 0,1 % všech žáků základních škol, statisticky jsou ovšem za mimořádně nadané považována přibližně 2 % všech žáků a za nadané až 10 %. Většina základních škol v ČR uvádí, že na škole nemají žádné nadané dítě.

Co?

Projekt Supporting Gifted Children for the Future si klade za cíl uvedenou situaci změnit.

V rámci projektu chceme:

  • oslovit představitele několika tisíc škol v ČR,
  • pomoci jim uvědomit si význam podpory nadání,
  • upozornit je na specifika nadaných žáků i skutečnost, že tito žáci ne vždy spadají i do kategorie žáků vynikajících, úspěšných a bezproblémových,
  • nabídnout jim vhodné metody a možnosti práce s nadanými,
  • poradit jim, jak začít s podporou nadaných žáků na své škole,
  • odkázat je na další materiály, možnosti odborné pomoci a dalšího vzdělávání pedagogů.

Jak?

V rámci projektu se uskuteční přibližně 150 seminářů po celé ČR. Tyto semináře jsou realizovány ve spolupráci s městskými úřady jednotlivých měst. Semináře poskytnou komplexní úvod do problematiky nadání společně s přehledem specifických potřeb nadaných žáků, vhodných metod práce s nadanými, legislativních možností a omezení, zdrojů dalších materiálů a možností odborné pomoci. Semináře jsou vedeny odborně proškolenými lektory a účast na nich je bezplatná.

Kdo?

Projekt organizuje Mensa Česko a zapadá do celého komplexu aktivit pro děti i pro učitele.

Bezprostředně navazuje na Kurz pro školní koordinátory péče o nadání a je propojen se Systémem podpory nadání koordinovaným NIDV MŠMT.

Generálním partnerem projektu je společnost Verder.

Kontakt

Vaše případné dotazy Vám rádi zodpovíme. Prosím pište nám na future@mensa.cz. Případně se můžete obrátit přímo na konkrétního člověka z našeho týmu (viz níže).

Tým

seminář Podporujeme nadané děti pro budoucnost (foto: Zuzana Kořínková)