Mensa International

Mensa International je zastřešující organizace pro všechny národní Mensy. Pod dozorem Mensy International vznikají všechny národní pobočky. Jednou z nich je i Mensa Česko.

Mensa International – jak již vyplývá z jejího názvu – se zabývá mezinárodními mensovními aktivitami. Za účelem mezinárodní podpory talentu a nadání byla založena nadace MERF.

Mensa Education & Research Foundation (MERF)

Mensovní nadace pro vzdělání a výzkum (Mensa Education & Research Foundation, ve zkratce MERF) vznikla především proto, aby poskytovala podporu výzkumným a vzdělávacím institucím a nadaným jednotlivcům, kteří chtějí rozvíjet intelektuální dispozice své nebo svého okolí ku prospěchu společnosti.