Jak nám můžete pomoci

Chcete se finančně podílet na aktivitách, které Mensa Česko pořádá pro nadané děti? Mensa je nevýdělečné sdružení a její chod z velké části zajišťují ve svém volném čase dobrovolníci, kteří jsou zároveň jejími členy. Nicméně i tak vznikají Mense nemalé náklady, např. na korespondenci, telefonní poplatky, pronájem místností atd.

Pokud jste se rozhodli nás finančně podpořit, stačí zaslat Vámi zvolenou částku na účet Mensy č. 2700060273/2010 (Fio banka) a napsat na adresu sekretarka@mensa.cz. Obratem od nás poštou obdržíte potvrzení o sponzorském daru, na jehož základě si dar můžete odečíst od daňového základu. Samozřejmostí je, že si můžete zvolit, na jaký účel Mensa Váš dar použije, ať už konkrétní akci či oblast využití. Samostatnou oblastí je podpora Logické olympiády. Můžete věnovat i věcné dary.

Seznamy sponzorů uvádíme jak na webových stránkách, tak v časopise Mensa a ve výroční zprávě, po osobní dohodě Vás můžeme prezentovat i výrazněji.

K jakým účelům Mensa vynakládá prostředky získané od sponzorů nebo z grantů?

 • K pořádání akcí pro nadané děti s programem rozvíjejícím jejich intelektové i společenské schopnosti a podporující jejich specializované koníčky.
 • K podpoře škol, které se zabývají péčí o nadané děti, pořádání přednášek pro jejich učitele a zajištění materiálů pro výuku. Mensa je i zřizovatelem Mensa gymnázia pro nadané děti v Praze.
 • K pořádání akcí pro členy i pro veřejnost, které podporují využívání mozku a rozšiřují účastníkům obzory.
 • K diagnostice nadání a talentu u dětí a to i v případech, kdy to škola ani okolí neodhalí, pořádání soutěží pro děti (např. Logická olympiáda), k zakládání herních klubů pro děti, klubů nadaných dětí a pořádání dnů plných her.
 • K odborným analýzám a studiím.
 • Na provoz webu deti.mensa.cz.

Podpora Logické olympiády

Logická olympiáda je soutěž pro děti a mládež, které se nebojí používat vlastní hlavu. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Jakoukoli pomoc partnerů velmi vítáme a vážíme si spolupráce s nimi. Trvalý zájem dětí, škol, veřejnosti i médií o Logickou olympiádu nás upřímně těší a nejlépe svědčí o prospěšnosti tohoto projektu. Uvažujete-li o možnosti stát se partnerem soutěže a přispět tak k financování soutěže a to především na ceny pro soutěžící, pište prosím na logickaolympiada@logickaolympiada.cz.

Co může Mensa nabídnout Vaší firmě?

 • Testování IQ pro Vaše zaměstnance či obchodní partnery přímo v sídle firmy / na Vaší akci. Testujeme oficiálním mezinárodně uznávaným kalibrovaným IQ testem s certifikovaným výsledkem.
 • Teambuildingové aktivity, při kterých si Vaši zaměstnanci či obchodní partneři sáhnou na dno svých schopností (intelektových samozřejmě).
 • Inzerát v časopise Mensa (další info).
 • Sestavení testů, kvízů či hlavolamů na zakázku.
 • Odborné analýzy a studie expertních týmů (nutno objednávat s dostatečným časovým předstihem).
 • V případě zájmu o kteroukoli z výše uvedených činností kontaktujte prosím předsedu Mensy Česko.

Poznámky

Odpočet ze základu daně

 • Fyzické osoby si mohou od základu daně odečíst peněžní dary ve výši maximálně 10 % základu daně, minimálně 2 % základu daně nebo 1000 Kč.
 • Právnické osoby si mohou od základu daně odečíst peněžní dary ve výši maximálně 5 % základu daně, minimální výše jednoho daru 2000 Kč.

Věcné dary

 • Rádi přijmeme i věcné dary (Vaše produkty, reklamní trička, propisky apod.) – můžeme je využít pro děti jako odměny vítězům soutěží a podobně. Dovolujeme si Vás ale požádat, abyste možnost našeho využití konkrétních věcných darů před jejich zasláním konzultovali s předsedou Mensy Česko.