Kluby nadaných dětí ve školním roce 2018/2019

Autory textu jsou Lenka Šnajdrová + vedoucí jednotlivých klubů nadaných dětí.

Tento článek byl publikován v ročence Mensy ČR, která vyšla na jaře roku 2019. Neobsahuje příspěvky všech klubů nadaných dětí (KND), které v té době na území ČR působily. Zveřejněny byly pouze příspěvky těch KND, které poslaly redakci svůj text nejpozději do termínu uzávěrky.


Mensa ČR zřizuje po celé republice kluby nadaných dětí (KND). Jejich účelem je podchytit skupinu velmi nadaných dětí již v raném věku a poskytnout jim nadstandardní rozvoj a rozšiřování obzorů. Věkové zacílení je první a druhý stupeň základní školy. KND spolupracují většinou s městy a se základními školami, které poskytují pro jejich aktivity vhodné prostory.

Četnost schůzek je zpravidla 1× za dva týdny a náplní jsou především exkurze, přednášky, aktivity rozvíjející intelektové schopnosti, odborné projekty či logické a deskové hry. Seznam aktuálně fungujících klubů najdete na deti.mensa.cz v záložce Kluby nadaných dětí (levý sloupec s názvy KND) stejně jako přehlednou mapu jejich rozmístění na celém území ČR (hned za podmínkami zařazení do sítě KND).

Ačkoli většina aktuálně fungujících KND je zřizována při některé základní škole, není to rozhodně pravidlem. Evidujeme několik zcela „nezávislých“ klubů, které mají tu výhodu, že se do nich mohou přihlásit děti z širokého okolí, nikoli jen z příslušné školy. Víme také, že některé kluby se potýkají s přebytkem zájemců a že další musejí nováčky alespoň dočasně odmítat, dokud se neuvolní místo. Konkrétní podmínky přijetí dítěte do klubu si nicméně stanovuje vždy vedoucí příslušného KND.

KND se mnohdy významně liší i svou „publikační aktivitou“ na webu deti.mensa.cz (to však zcela jistě neznamená, že méně „publikující“ KND je méně kvalitní!). Průběžně procházíme publikované příspěvky jednotlivých klubů a snažíme se je shromažďovat na stránce Vzájemná výměna zkušeností mezi kluby nadaných dětí. Typicky se jedná o fotografie z činností, ale v několika případech se nám podařilo nashromáždit i jejich stručné popisy, odkazované jako „archiv aktivit“ daného klubu. Přeborníky v tomto ohledu jsou zejména KND Opava a Klub dětí a jejich rodičů při ZŠ Křídlovická v Brně, kterým se podařilo vybudovat de facto elektronickou kroniku svých schůzek, doplněnou velmi vydařenými fotografiemi. Věříme, že tyto příklady dobré praxe se stanou inspirací ostatním klubům nadaných dětí.

Lenka Šnajdrová

KND při ZŠ Lupáčova, Praha 3

Náš klub nadaných dětí navštívili v roce 2018 knižní typograf a sazeč Jakub Krč, stavitel hliněno-slaměných domů Jiří Pelc a mediální poradkyně Michaela Náhlovská. Jakub Krč představil dětem „cestu knihy“ od rukopisu po regál v knihkupectví, Jiří Pelc nehovořil pouze o konkrétních stavebních postupech, ale objasnil i mnohé pojmy z oblasti ekologie. Svou opakovanou návštěvou navázala na workshop České televize „Jak se dělá reportáž“ (28. 11. 2018 proběhla ve Zprávičkách na Déčku) paní Michaela Náhlovská. Interaktivní setkání s ní nabídla nejen možnost seznámit se s mnohdy klamným světem médií, ale i malou školu animace (děti natočily animované novoroční PF).

Setkání v průběhu roku byla zaměřena nejen na rozvoj matematicko-logické inteligence (Abaku, Club 2%, Labyrint apod.), ale i verbálně-jazykové (hry Krycí jména, Bomba, Story cubes), dále pak na sebepoznání a seberozvoj (např. Koumák pro druháky, třeťáky – Co je to nadání? Proč nám chutná sladké? Jak se dá ovlivnit to, jací jsme?).

Mgr. Kateřina Židů

KND při ZŠ Masarova Brno

V lednu 2015 jsme se rozhodli, že je načase se více věnovat i dětem, které se zajímají o nové věci a chtějí vědět víc, než je v jejich věku obvyklé. Začali jsme je ve škole aktivně vyhledávat a založili klub nadaných dětí. Do dnešního dne jsme toho s dětmi už zažili spoustu. Od luštění rébusů, hlavolamů, šifrování, deskových herních odpolední s Mensou až po zkoumání neprobádaného, objevování nových věcí a souvislostí… Navštěvujeme různá muzea, výstavy, odborné fakulty, laboratoře. Máme také skvělé rodiče, kteří nám umožňují navštívit jejich pracoviště či nám připraví nějakou zajímavou přednášku. Vyhledáváme aktivity ve všech oblastech, abychom toho poznali a pochopili co nejvíce. Všechno pak děti zúročí na Dětské vědecké konferenci, kterou letos v dubnu budeme pořádat již podruhé. V loňském roce nás děti opravdu velmi mile překvapily svými znalostmi, zájmy a schopností vše předat a objasnit ostatním posluchačům.

Mgr. Renata Miková

KND při ZŠ Dobrá

Ve školním roce 2017/2018 jsme na naší škole v Dobré u Frýdku-Místku založili klub nadaných dětí. Scházeli jsme se každých 14 dní a dětem se snažili připravit různorodý program. Za nejzdařilejší děti označily schůzku nazvanou Agility, ve které nás navštívila trenérka se svými skvěle vycvičenými dvěma psy, předvedla nám, co všechno její svěřenci umí, a dětem poradila, jak můžou své vlastní mazlíčky odnaučit špatné návyky. Na dalších setkáních si děti například v ostravském Světě techniky vyzkoušely roli antropologa a seznámily se s rozsáhlou říší této zajímavé vědy, nebo společně s rodiči podnikly výšlap na Lysou horu, kde jsme navštívili meteorologickou stanici a prozkoumali všechny její moderní i historické přístroje.

V letošním školním roce nám přibyli další členové klubu a my velice rádi pokračujeme v pravidelných schůzkách. Máme velkou radost, že se dětem program klubu líbí a že s nadšením rozvíjejí v rodící se komunitě svoje nadání.

Mgr. Svatava Kubeczková, Mgr. Denisa Šnajdrová

KND při ZŠ Mládeže, Znojmo 

V rámci Klubu logiky a deskových her hrajeme různé hry, řešíme rébusy, děláme pokusy, organizujeme soutěže a snažíme se luštit záludné hádanky a úkoly. S dětmi jsme se také vypravili na sportoviště ve Chvalovicích nebo se zúčastnili programu „Poznávej vědu“, zaměřeného na fyzikálně-chemické pokusy. Šachisté se na škole scházejí každý týden a pravidelně se zúčastňují pořádaných turnajů. A konečně v kroužku robotiky pracují starší děti s robotickou sestavou EV3 a každoročně se zúčastňují brněnské robotické soutěže Robotiáda. Loni jsme navíc zapůjčili stavebnici VEX IQ – vyvrcholením byla účast na mezinárodní soutěži Robotika, která proběhla pod záštitou hejtmana Libereckého kraje v Praze. Mladší děti pracují se stavebnicí WEDO 2.0, skládají ze součástek LEGO různé stavebnice s motorem i čidly a následně je programují. Také oni dosahují velkého pokroku a postupně si vymýšlejí vlastní robotky, které umí rozpohybovat, učí je reagovat na překážku nebo vydat zajímavý zvuk.

Mgr. Helena Fialová, Mgr. Michaela Stehlíková

KND při ZŠ a MŠ Kubatova, České Budějovice 

Klub nadaných dětí pracuje na naší škole již druhým rokem. Na prvním stupni se s dětmi věnujeme logickým úlohám, řešíme různé hlavolamy (např. sirkové), matematické, logické či jazykové hádanky. Děti se také seznamují v učebně robotiky s programováním (např. Lego WeDo, code.org, codemonkey, galaxycodr či code combat) a hrají různé stolní hry (např. šachy, Hypergrid, Rush hour či Club 2%).

Pro žáky 6. a 7. ročníků obdobně funguje klub logiky a robotiky. Zde je důraz kladen právě na využití matematiky pro rozvoj logického myšlení. Náplní tohoto kroužku je z části programování a sestavování funkčních robotů se stavebnicí Lego WeDo 2.0. Dále hraní karetních her a deskových her jako Cortex, 6 bere, Timeline, Club 2% nebo Rushhour. Pro trénování geometrické představivosti jsou zařazeny i geometrické skládačky a rébusy se skládáním ze sirek.

Mgr. Alena Machartová

Klub Zvídálek, ZŠ Křídlovická, Brno

Naše škola se již několik let cíleně věnuje nadaným dětem a myšlenky péče o šikovné děti nás přivedly k nápadu začít pracovat již s dětmi předškolního věku. Chtěli jsme nabídnout něco více než může poskytnout mateřská škola a vyjít tak malým zvídálkům vstříc. Klub Zvídálek navštěvují nejenom děti z naší mateřské školy, ale i z jiných částí Brna a okolí.

Náplní klubu jsou různorodé činnosti, které předškoláky nejenom pobaví, zaujmou, ale i mnohé naučí. Velkou oblibu si získaly pokusy, program zaměřený na lidské tělo, deskové hry, matematika podle profesora Hejného či hrátky s angličtinou. Budoucí školáci si umí poradit s úrazem či zraněním, nebojí se elektrického proudu, protože vědí, jak ho bezpečně ovládat, zvládnou připravit jednoduché občerstvení a tělocvična je jejich prima kamarádka. Také si zkoušeli nejednou sednout do školních lavic a plnit úkoly jako opravdoví školáci. Interaktivní tabule pro ně není neznámou a lehce s ní umí pracovat.

PhDr. Alena Nováková, Mgr. Michaela Hušková

KND při ZŠ Přemyslovců, Louny

Klub nadaných dětí u nás zahájil svou činnost ve školním roce 2018/2019. Jeho hlavní náplní je rozvoj všech oblastí intelektu zábavnou formou. K tomu máme k dispozici řadu naukových, logických a konstruktivních her, hlavolamů, rébusů, křížovek a deskových her. Pomocí digitálních interaktivních pomůcek se žáci učí základům programování, rozvíjejí logické myšlení a prostorovou představivost. Pracujeme také s encyklopediemi, zajímavými časopisy a jinými zdroji informací, zaměřujeme se na schopnost vyhledávat a třídit informace. Nedílnou součástí klubu je také demonstrace jednoduchých fyzikálních či chemických pokusů. V budoucnosti se zaměříme rovněž na návštěvy výstav, exkurze na zajímavá místa.

S velkým úspěchem se setkala listopadová Pexesiáda, při níž děti poměřily své síly. Dvoučlenné týmy se utkaly ve vzájemném souboji a výsledky byly u starších i mladších dětí velice vyrovnané. Klub se těší velké podpoře ze strany vedení školy, proto mohou žáci využívat stále nové pomůcky a výukové materiály a seznamovat s nimi v hodinách své spolužáky.

kolektiv pedagogických pracovníků ZŠ Přemyslovců, Louny

KND při Gymnáziu Vodňany

Klub navštěvují studenti, které baví řešit hlavolamy, rébusy a logické úlohy. Logické myšlení potřebujeme téměř při každé naší aktivitě. Nejčastěji soutěžíme, hrajeme hry, luštíme rébusy, občas děláme i nějaký zajímavý pokus. Loni jsme se učili šifrovat a pak jsme hledali a luštili zašifrované zprávy v areálu školy. Odměnou nám byly sladkosti (jako vždycky, když soutěžíme). V poslední době nás přímo nadchla úniková hra, kterou pro nás připravila paní učitelka! Unikali jsme sice jen ze „zamčené“ třídy, ale užili jsme si to skvěle. Hledali jsme schované indicie, řešili rébusy, plnili zvláštní úkoly, a hlavně jsme zjistili, že je dobré spolupracovat a poslouchat, co říkají ostatní. Scházíme se každý týden ve dvou skupinkách a pořád nás to baví!

Žárovka (Ája Čejková), Kalkulačka (Honza Hryzbil), Baterka (Terka Hunešová)

KND při MŠ Hello Teddy, Ostrava

Jsme soukromá česko-anglická mateřská škola v Ostravě s jedenáctiletou tradicí. Vždy první čtvrtek v měsíci nabízíme nadaným dětem ve věku od 5 do 8 let klub Clever Teddy. Kluby jsou vedeny našimi učitelkami, ale rády zveme odborníky v různých oborech jako entomologa se vzácnými brouky z celého světa, oční lékařku s maketou lidského oka nebo zahraniční hosty – korejskou maminku s ochutnávkou národních jídel a ukázkou krojů.

Připravujeme i projekty praktické: Jak vyrobit papír, Není král jako král, Zahrada plná překvapení, Dílna pro kutily, nebo dětem blízké Ze světa dinosaurů, Doba ledová či Lego svět.

Děti pracují s mikroskopem, s nářadím, dělají pokusy, sledují 3D videa nebo trénují se slavnými sportovci. Velký úspěch mají zajímavé exkurze, například na letiště Mošnov do servisní haly pro letadla, kde si děti mohou prohlédnout a osahat vnitřek demontovaného letadla. Pozitivní zpětnou vazbou nám je i účast rodičů.

Radmila Kuboňová

KND při MŠ Čs. Exilu, Ostrava-Poruba

V rámci projektu rozvoje rozumových schopností dětí v předškolním věku se i v naší MŠ pravidelně scházíme v Klubu nadaných dětí. Na základě ověřené metody NTC Learning a jiných cenných poznatků psychologů a pedagogů v této oblasti, pomáháme našim nejmladším rozvíjet jejich potenciál.

Témata, kterým se věnujeme, jsou vždy aktuální a tím pro děti srozumitelná, snáze pak hledají a nacházejí souvislosti. V každém ročním období se zaměřujeme na jevy v přírodě, kterými je dané období specifické. Baví nás přírodu pozorovat a zkoumat.

Naše setkání mají svá pravidla. Začínáme vždy přivítáním a seznámením se s daným tématem. Následuje pohybová část. Často využíváme míč, lano nebo kladinu. S těmito pomůckami trénujeme akomodaci oka, rovnováhu. Míč přitom proměňujeme ve sněhovou kouli, kladina je most vedoucí přes zamrzlý potok. Mnohé přírodní úkazy zkoumáme venku v přírodě. Pokud nám to počasí nedovolí, trénujeme místo toho svou obratnost lezením na horolezecké stěně, kterou máme vybudovanou přímo v budově školky.

Další z činností klubu jsou experimenty, pokusy. Využíváme věci a přísady, se kterými se děti běžně setkávají i doma, jako je např. jedlá soda, ocet, olej, sůl, potravinářské barvivo. Značnou část potřebného vybavení k provádění pokusů čerpáme ze sady Tajemství přírody. Zjišťujeme, co se děje s vodou v nádobě, když venku mrzne, vytváříme si pohádkovou ledovou krajinu v láhvi nebo na papíře.

Pedagogové naší školky sestavili Sborník pokusů z praxe, který nabízíme jako inspiraci rodičům a pedagogické veřejnosti. Metodický materiál je volně přístupný na našich webových stránkách www.skolkaexilu.cz v záložce PORADNA.

Nedílnou součástí klubu jsou deskové hry, které si děti mohou vybrat z Talent centra – tj. prostor ve třídě plný zajímavých pomůcek a her, který je dětem přístupný během celého dne pobytu v MŠ. Mezi oblíbené hry patří Pix It, Maze Racers, Logikit, Pexetrio aj.

Klub nadaných dětí se stal v MŠ Čs. exilu v Ostravě-Porubě tradicí, kterou dále upevňujeme a rozvíjíme.

Mgr. Teresa Szkanderová, Romana Žyrková

KND při ZŠ a MŠ Ludgeřovice

Obohacující aktivity a činnosti pro nadané žáky nabízíme od října 2017. Mezi oblíbené a žákovsky atraktivní činnosti patří práce s moderními technologiemi, které bohatě využíváme také ve výchovně vzdělávacím procesu. Naše škola disponuje téměř 100 žákovskými tablety Apple iPad a vyučující je zdárně využívají na zkvalitnění výuky.

V letošním školním roce jsme činnost klubu zahájili akcí Outdoor and Offline. Pro žáky bylo připraveno 8 stanovišť s různorodými aktivitami. Děti pracovaly s aplikacemi virtuální reality, také fotografování s aplikací Green Screen bylo pro žáky atraktivní. Na dalším stanovišti jsme iPady využili jako mikroskopy a děti pozorovaly svět očima hmyzu. Matematické stanoviště jim zpříjemnili robůtci Ozoboti, které museli naprogramovat na základě výpočtů. Přidanou hodnotou této akce byla týmová spolupráce ve věkově smíšených skupinách.

Pokud Vás tato akce zaujala, rádi ji uspořádáme pro vaše žáky a pedagogy jsme ochotni inspirovat při návštěvě naší školy. Neváhejte nás kontaktovat.

Mgr. Natálie Nevřelová, Mgr. Lucie Fojtíková

KND Praha (Kroužek chytrých hlav)

Kroužek chytrých hlav v roce 2018 probíhal spíš formou občasných herních setkání – ale těšíme se, že v blízké době jeho aktivitu zase oživíme. Náš kroužek nechtěl být pouze herním klubem, i když jeho podstatnou náplní byly hry a hlavolamy. Nehráli jsme si ale jen pro zábavu, my jsme si vždy při hře vysvětlovali, jak ji vyhrát. Respektive že je potřeba vždy přemýšlet nejen nad svým tahem, ale i nad odpovědí soupeře. Ne vždy jsme hry hráli podle originálních pravidel, tvořili jsme si i pravidla svoje, takže např. Timeline se změnil na kvízovou hru: Co bylo dřív? Vlak nebo koleje? Známka nebo obálka? Tím se hra současně uzpůsobila věku dětí. Největší zájem byl obvykle o hlavolamy, mezi kterými suverénně vedly Architecto, Equilibrio a Gravitační bludiště, o elektronickou stavebnici Voltík a o programovatelného robota. Každý si s chutí vyzkoušel chytit černou kočku (www.gamedesign.jp/flash/chatnoir/chatnoir.html), postavil svoji verzi bludiště z lega, aby ho někdo jiný poté prošel poslepu prstem, nebo nakreslil obrázek z kuliček magnetickým perem na tabulce MagPad.

Ing. Hana Kotinová

Klub nadaných dětí Nový Jičín

Setkání klubu probíhají dvakrát měsíčně a střídají se při nich exkurze a praktické činnosti na exkurze navazující. Pravidelně také navštěvujeme zábavně-vzdělávací centra: Svět techniky Ostrava, Pevnost poznání Olomouc, VIDA Brno. Na tyto exkurze pak navazujeme ve škole pokusy a projekty.

V tomto roce jsme navštívili např. Letiště Leoše Janáčka v Ostravě. Ve škole pak děti vytvářely vlastní modely letadel. Po návštěvě pekárny a cukrárny ve Štramberku se děti proměnily v cukráře a pekly vlastní cukroví. S velkým ohlasem se setkala putovní výstava Dějiny udatného národa českého. Děti poté vytvořily velmi zdařilé koláže. Po zajímavé exkurzi do zákulisí Beskydského divadla v Novém Jičíně vznikla řada nádherných loutek.

Nezapomínáme ani na logické deskové hry, které jsou u dětí velmi oblíbené. Do budoucna plánujeme noc deskových her.

Mgr. Renáta Pavlicová

Klub zábavné logiky a deskových her Prostějov

Pravidelně navštěvujeme hvězdárnu v Prostějově, kde jsme se letos zaměřili na druhy dalekohledů, a Český svaz ochránců přírody Iris, kde jsme při nedávné návštěvě sledovali různá semínka pod lupou. Poslední dobou využíváme v kroužku moderní techniku, jako jsou počítače All in One, interaktivní tabule SMART a interaktivní displej Prowise, k různým logickým hrám a úkolům. Učíme se programovat cestu robotické hračce ozobot pomocí barevných kódů a pořádáme s ozoboty závody. Také navštěvujeme chemickou laboratoř ve škole a některé pokusy zkoušíme i ve třídě. K běžné činnosti patří hraní deskových her a každoročně v prosinci organizujeme s paní Danou Havlovou deskohraní i pro rodiče.

Mgr. Hana Zbořilová

Související odkazy

4.5.2019

Kluby nadaných dětí ve školním roce 2018/2019
4.5.2019
KND Masarka, ZŠ Masarova, Brno
KND Masarka, ZŠ Masarova, Brno
KND Masarka, ZŠ Masarova, Brno
KND Masarka, ZŠ Masarova, Brno
KND Nový Jičín
KND Nový Jičín
KND Nový Jičín
KND Nový Jičín
KND při Gymnáziu Vodňany
KND při Gymnáziu Vodňany
KND při Gymnáziu Vodňany
KND při Gymnáziu Vodňany
Klub zábavné logiky a deskových her Prostějov
Klub zábavné logiky a deskových her Prostějov
Klub zábavné logiky a deskových her Prostějov
Klub zábavné logiky a deskových her Prostějov
Kroužek chytrých hlav Praha – chytáme černou kočku
Kroužek chytrých hlav Praha – chytáme černou kočku
KND při ZŠ a MŠ Ludgeřovice
KND při ZŠ a MŠ Ludgeřovice
KND při ZŠ a MŠ Ludgeřovice
KND při ZŠ a MŠ Ludgeřovice
KND při ZŠ Mládeže, Znojmo
KND při ZŠ Mládeže, Znojmo
KND při ZŠ Mládeže, Znojmo
KND při ZŠ Mládeže, Znojmo
KND při ZŠ Dobrá (okr. Frýdek-Místek)
KND při ZŠ Dobrá (okr. Frýdek-Místek)
KND při ZŠ Dobrá (okr. Frýdek-Místek)
KND při ZŠ Dobrá (okr. Frýdek-Místek)
KND při ZŠ Přemyslovců, Louny
KND při ZŠ Přemyslovců, Louny
KND při ZŠ Přemyslovců, Louny
KND při ZŠ Přemyslovců, Louny
KND při ZŠ Lupáčova, Praha 3
KND při ZŠ Lupáčova, Praha 3
KND při ZŠ Lupáčova, Praha 3
KND při ZŠ Lupáčova, Praha 3


Zpět