Výzkum školního sebepojetí u nadaných dětí ve speciálních a běžných třídách

Lenka Šnajdrová

Michaela Režná, studentka 3. ročníku oboru Psychologie na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a bývalá žákyně třídy pro mimořádně nadané, nás oslovila s prosbou o sdílení nabídky výzkumu o nadaných dětech.


KE STAŽENÍ

Výzkum školního sebepojetí u nadaných dětí ve speciálních a běžných třídách

letáček
( PDF soubor, 280 kB)

Autorka výzkumu se zaměřuje na děti navštěvující 3.–5. třídy ZŠ. V současné chvíli hledá jedince, u nichž bylo identifikováno nadání, ale kteří zároveň docházejí do běžných tříd (nikoli těch speciálních).

Jedná se o smíšený výzkum, který kombinuje dotazníky a rozhovory. Sběr dat bude probíhat v listopadu, a to konkrétně online formou (prostřednictvím Formuláře Google a Skype). Časová náročnost činí asi 30 minut.

Problematice akademického sebepojetí nadaných žáků se v zahraničí věnovalo hned několik autorů, avšak v českém prostředí se tomuto tématu, dle mého názoru, prozatím nedostalo zasloužené pozornosti.

Pokud byste své dítko rádi zapojili do projektu nebo se chcete dozvědět více informací, kontaktujte prosím autorku e-mailem: rezna.michaela@seznam.cz

Ilustrační foto: olia danilevich (pexels.com)

23.10.2020


Zpět