Výzkumné šetření: vzdělávání žáků s dvojí výjimečností z pohledu pedagogických pracovníků

Lenka Šnajdrová

PhDr. Mgr. Petra Dvořáčková, asistentka na Katedře speciální a inkluzivní pedagogiky Masarykovy univerzity, nás oslovila s prosbou o sdílení nabídky výzkumu o nadaných dětech.


KE STAŽENÍ

Výzkumné šetření: vzdělávání žáků s dvojí výjimečností z pohledu pedagogických pracovníků

letáček
( PDF soubor, 94 kB)

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

chtěla bych Vás požádat o zapojení do výzkumného šetření, jehož cílem je analýza postojů a zkušeností pedagogických pracovníků ke vzdělávání žáků se souběžným výskytem nadání a postižení – žáků s dvojí výjimečností. Výzkumné šetření je realizováno v rámci disertační práce na Katedře speciální a inkluzivní pedagogiky Masarykovy univerzity.

V tuto chvíli hledám pedagogické pracovníky, kteří mají se vzděláváním takového žáka/žáků zkušenost. Pokud takovou zkušenost máte, budu ráda, pokud se zúčastníte anonymního dotazníkového šetření, jehož vyplnění vám zabere přibližně 15 minut. Pokud takovou zkušenost nemáte přímo Vy, ale někdo jiný ve vašem okolí, budu Vám vděčná za sdílení.

K dotazníku se dostanete přes odkaz www.bit.ly/dvojivyjimecnost.

Dotazníkové šetření je anonymní. V souladu se zásadami GDPR budou získaná data využita pouze pro toto šetření a jeho závěry budou veřejně dostupné.

Na jakékoliv dotazy samozřejmě ráda odpovím na e-mailové adrese dvorackova@ped.muni.cz.

S pozdravem a poděkováním,
PhDr. Petra Dvořáčková

 

Ilustrační foto: Andrea Piacquadio (pexels.com)

19.10.2023


Zpět